Notowania

Chcesz dobrej współpracy? Naucz się akceptować konflikty i zarządzać nimi

Przedsiębiorstwa stosują różnorodne metody usprawnienia współpracy między różnymi częściami organizacji – międzydziałowe systemy motywacyjne, restrukturyzację, szkolenia w zakresie pracy...

Podziel się
Dodaj komentarz

Przedsiębiorstwa stosują różnorodne metody usprawnienia współpracy między różnymi częściami organizacji – międzydziałowe systemy motywacyjne, restrukturyzację, szkolenia w zakresie pracy zespołowej itp. Czasami udaje się osiągnąć pożądany efekt, najczęściej jednak metody te nie zapewniają ani całkowitej likwidacji organizacyjnych silosów, ani znaczącej poprawy współpracy.

Dlaczego? Ponieważ wysiłki większości firm koncentrują się z reguły na usunięciu symptomów, a nie na pierwotnej przyczynie braku kooperacji, jaką jest konflikt. Rzecz w tym, że dopóki między zespołami trwa spór, dopóty nie może być mowy o jakiejkolwiek współpracy. Autorzy artykułu prezentują sześć strategii efektywnego zarządzania konfliktami.

Pierwsze trzy strategie dotyczą rozstrzygania konfliktów w miejscu ich powstawania, trzy następne stosuje się w sytuacji odwołania się stron sporu do wyższej instancji (przełożonego lub menedżera wyższego szczebla). Wszystkie razem tworzą podstawę efektywnego zarządzania konfliktem – ramowy schemat postępowania, który pozwala włączyć rozstrzyganie sporów do procesu podejmowania bieżących decyzji, a tym samym usunąć bariery hamujące poziomą współpracę w skali całego przedsiębiorstwa.

Tagi: zachowania w organizacji i przywództwo, akademia managera, Biblioteka Managera
Źródło:
Harvard Business Review Polska
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz