Notowania

zarządzanie
18.07.2011 09:59

Czy kierujesz organizacją uczącą się?

Organizacja o silnej kulturze uczenia się potrafi stawić czoła nieprzewidzianym okolicznościom. Jak dotąd brakowało jednak konkretnej metody pozwalającej zrozumieć, jak instytucje zdobywają wiedzę, i...

Podziel się
Dodaj komentarz

Organizacja o silnej kulturze uczenia się potrafi stawić czoła nieprzewidzianym okolicznościom. Jak dotąd brakowało jednak konkretnej metody pozwalającej zrozumieć, jak instytucje zdobywają wiedzę, i określić konkretne kroki, dzięki którym mogą robić to dobrze. Nowy instrument ankietowy profesorów Garvina i Edmondsona z Harvard Business School oraz adiunkt Gino z Carnegie Mellon University pozwala znaleźć klarowny grunt działań na rzecz organizacji uczącej się.
Podstawą koncepcyjną narzędzia są tak zwane trzy bloki konstrukcyjne organizacji uczącej się. Pierwszy, otoczenie wspierające uczenie się, obejmuje bezpieczeństwo psychologiczne, docenianie różnic, otwartość na nowe idee oraz czas na refleksję. Drugi, konkretne procesy i praktyki uczenia się, obejmuje eksperymentowanie, gromadzenie i analizę danych oraz edukację i szkolenia. Oba uzupełniające się elementy wspiera blok trzeci: przywództwo wzmacniające uczenie się.
Ankieta pozwala na drobiazgową analizę wszystkich tych elementów i ocenę każdego z nich z osobna. Tworzy także ramy szczegółowej analizy porównawczej wewnątrz i pomiędzy obszarami funkcjonalnymi organizacji, między organizacjami oraz z danymi porównawczymi zebranymi przez autorów w toku badań przeprowadzonych wśród setek menedżerów wyższego szczebla firm różnych branż. Po omówieniu sposobu wykorzystania narzędzia autorzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, które zdobyli w trakcie pracy. Podkreślają przede wszystkim duże znaczenie dialogu i diagnozy w dążeniach do rozwoju organizacji uczącej się. Celem autorów – i stworzonego przez nich narzędzia – jest pomóc menedżerom odmalować rzeczywisty obraz kultury uczenia się przedsiębiorstwa oraz liderów nadających tej kulturze ton.

Tagi: zarządzanie, akademia managera, Biblioteka Managera
Źródło:
Harvard Business Review Polska
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz