Notowania

Jak Pixar wyzwala kreatywność zespołową

Wielu ludzi wierzy, że dobre pomysły są trudniejsze do zdobycia i cenniejsze niż dobrzy pracownicy. Z poglądem tym absolutnie nie zgadza się prezes Pixara i Disney Animation Studios. Takie przekonanie...

Podziel się
Dodaj komentarz

Wielu ludzi wierzy, że dobre pomysły są trudniejsze do zdobycia i cenniejsze niż dobrzy pracownicy. Z poglądem tym absolutnie nie zgadza się prezes Pixara i Disney Animation Studios. Takie przekonanie wyrasta, jego zdaniem, z błędnego wyobrażenia na temat kreatywności, które przesadnie podkreśla znaczenie początkowego pomysłu w procesie tworzenia ostatecznego produktu. Jest też dowodem zupełnego braku zrozumienia, jak należy zarządzać ogromnym ryzykiem, które nieodzownie towarzyszy produkcji przełomowych dzieł.

W branży filmowej, jak i w wielu innych dziedzinach związanych z opracowywaniem złożonych produktów, twórczością zajmują się rzesze ludzi o różnych specjalnościach, którzy dzięki skutecznej współpracy rozwiązują niezliczone, nieprzewidywalne problemy. Sposób na propagowanie zespołowej kreatywności składa się, zdaniem Catmulla, z trzech elementów. Po pierwsze, kreatywną władzę nad tworzeniem produktu należy przekazać bezpośrednio w ręce liderów projektu (a nie dyrektorów firmy). Po drugie, trzeba stworzyć kulturę, procesy i procedury, które zachęcają ludzi do prezentowania niedokończonych prac i udzielania sobie nawzajem partnerskiego wsparcia. Po trzecie, należy usuwać wszystkie naturalne bariery oddzielające pracowników różnych działów.

Jasno określone wartości, stała komunikacja, rutynowe diagnozy postmortem i regularne wprowadzanie podważających status quo osób z zewnątrz są koniecznością, ale nie wystarczą, aby utrzymać się w grze. To silne przywództwo ma zagwarantować, że pracownicy nie poprzestaną na pustych deklaracjach poparcia dla tych standardów. Catmull na przykład przychodzi na szkolenia wprowadzające dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników i opowiada im o błędach popełnionych przez wytwórnię, aby nie zakładali, że skoro firma odnosi sukcesy, wszystko, co robi, jest słuszne.

Tagi: zarządzanie zasobami ludzkimi, akademia managera, Biblioteka Managera
Źródło:
Harvard Business Review Polska
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz