Notowania

biznes a rząd
18.07.2011 09:55

Jak pokonaliśmy bariery wzrostu tkwiące w rodzinie właścicieli

Pomimo większej elastyczności i szybkości podejmowania decyzji firmy rodzinne ustępują konkurentom w zagospodarowywaniu dużych szans rynkowych. Duże wyzwania obnażają bowiem niewidoczne na co dzień...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pomimo większej elastyczności i szybkości podejmowania decyzji firmy rodzinne ustępują konkurentom w zagospodarowywaniu dużych szans rynkowych. Duże wyzwania obnażają bowiem niewidoczne na co dzień bariery wzrostu, związane z rodziną właścicieli – z jej sukcesją oraz ze stosowanymi przez nią narzędziami planowania i kontroli. Tak twierdzi Ewald Raben, obecny prezes i większościowy udziałowiec Grupy Raben, międzynarodowej rodzinnej firmy logistycznej, założonej w Holandii w 1931 roku. Na przykładzie własnej spółki opisuje, jak po 70 latach stabilnego rozwoju musiała się ona zmierzyć z kryzysem płynności w jednym z oddziałów i z dużym wyzwaniem organizacyjnym, polegającym na jednoczesnym wejściu firmy na kilka nowych rynków geograficznych. To spowodowało rodzinną walkę o władzę.

Autor artykułu zdecydował się na przyjęcie narzędzi łączących korporacje z firmami rodzinnymi. Choć nie musiał, wprowadził nietypową radę nadzorczą, złożoną w całości z niezależnych od rodziny ekspertów zewnętrznych. Wdrożył też korporacyjne narzędzia planowania i kontroli, takie jak: planowanie sukcesji na wszystkich stanowiskach menedżerskich (dla większej obiektywizacji decyzji), decentralizację decyzji operacyjnych i centralizację własności (dla przyspieszenia decyzji operacyjnych i strategicznych). Na nowo zdefiniował też rolę rodziny w firmie, dając jej wpływ na obsadę rady nadzorczej i na ogólny kierunek rozwoju firmy (na walnym zgromadzeniu) oraz wykorzystując do krzewienia systemu wartości i jednoczenia pracowników podczas ważnych wydarzeń rodzinnych. Dopiero wyeliminowanie barier wzrostu związanych z sukcesją oraz ze stosowanymi przez firmę narzędziami planowania i kontroli pozwoliło rodzinnej Grupie Raben osiągnąć dwucyfrowy wzrost.

Tagi: biznes a rząd, akademia managera, Biblioteka Managera
Źródło:
Harvard Business Review Polska
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz