Jak prowadzić biznes społecznie użyteczny

Jak prowadzić biznes społecznie użyteczny

Przedsiębiorcy mogą odegrać główną rolę w poszukiwaniu rozwiązań najtrudniejszych problemów społecznych na świecie. Jednak odsetek nowo zakładanych firm, które upadają, jest wysoki. A nowe przedsięwzięcia na rynkach wschodzących muszą stawiać czoło takim wyzwaniom, jak niestabilność cen i kosztów, słabo rozwinięta infrastruktura (lub jej zupełny brak) oraz nieprzewidywalne reakcje konkurentów. Autorzy artykuły opisują wytyczne pomocne przy uruchamianiu udanych przedsięwzięć w niepewnym otoczeniu.

Jedna z nich to planowanie przez odkrywanie, powszechnie znana metoda opracowana przez R. Gunther McGrath i I. MacMillana, która ułatwia menedżerom przetestowanie założeń leżących u podstaw pierwotnych modeli biznesowych, a także dokonywanie ich rewizji na podstawie pojawiających się nowych danych.
Pozostałe wytyczne zostały sformułowane na bazie wniosków z udziału w projekcie Wharton Societal Wealth Program, którego celem jest udzielanie pomocy przy zakładaniu firm społecznych w Afryce i Stanach Zjednoczonych. Odnoszą się do: określenia minimalnej liczby osób, którym dane przedsięwzięcie powinno służyć, i progu zyskowności; wskazania istotnych interesariuszy; zaplanowania sposobu wyjścia z inwestycji; przewidywania niezamierzonych efektów prowadzonej działalności.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN ARTYKUŁ? KUP DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI

przedsiębiorczość, zarządzanie, biznes a rząd, organizacja społeczna i etyka
Harvard Business Review Polska
Czytaj także
Polecane galerie