Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Jak wybrać styl przywództwa

Od czasu, kiedy ten zaliczany już do klasyki HBR artykuł został opublikowany po raz pierwszy w 1958 roku, organizacje, a także wszystkie kraje świata, przeszły wiele zmian. Zmiany te nie pozostały bez...

Podziel się
Dodaj komentarz

Od czasu, kiedy ten zaliczany już do klasyki HBR artykuł został opublikowany po raz pierwszy w 1958 roku, organizacje, a także wszystkie kraje świata, przeszły wiele zmian. Zmiany te nie pozostały bez wpływu na wzorce przywództwa. Choć niesłabnąca popularność tego artykułu dowodzi, że jego podstawowe tezy zachowują ważność, autorzy artykułu sądzą, że warto ponownie przemyśleć i zaktualizować jego treść, by uwzględnić późniejsze zmiany społeczne oraz nowe koncepcje zarządzania.

Powody, dla których ten artykuł nie stracił na znaczeniu, można streścić w następujący sposób: Artykuł zawiera sugestie i poglądy, które trafnie uogólniają i pomagają zrozumieć doświadczenia menedżerów, innych liderów oraz studentów zarządzania. Z tego względu może być pożyteczny dla ludzi z bardzo różnych organizacji – komercyjnych, rządowych, edukacyjnych, religijnych i samorządowych. Sformułowaną przez autorów koncepcję przywództwa odzwierciedla skala postaw przywódczych. Zamiast stawiać menedżerów przed wyborem pomiędzy przywództwem demokratycznym a przywództwem autorytarnym, ich koncepcja obejmuje więcej modeli zachowań przywódczych. Autorzy nie dyktują menedżerom, co mają robić. Pomagają im tylko przeanalizować własne zachowanie. Skala zachowań pozwala zastanowić się nad swoją postawą przywódczą w kontekście alternatywnych sposobów postępowania – bez oceniania, które zachowania są słuszne, a które nie.

Dostrzegając możliwość aktualizacji artykułu, dają wyraz swemu przekonaniu, że organizacje nie działają w próżni i że są podatne na zmiany zachodzące w społeczeństwie.

Tagi: zachowania w organizacji i przywództwo, akademia managera, Biblioteka Managera
Źródło:
Harvard Business Review Polska
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz