Notowania

strategia konkurencyjna
18.07.2011 10:00

Lider w warunkach radykalnej zmiany

Jak zbudować największą w Polsce, scentralizowaną, prywatną firmę medyczną z dotychczas funkcjonujących pojedynczo czterech spółek, tak aby łączyła w sobie silne strony wszystkich zintegrowanych...

Podziel się
Dodaj komentarz

Jak zbudować największą w Polsce, scentralizowaną, prywatną firmę medyczną z dotychczas funkcjonujących pojedynczo czterech spółek, tak aby łączyła w sobie silne strony wszystkich zintegrowanych podmiotów? Takie zadanie dostała prezes firmy medycznej LUX MED, kiedy właściciel spółki zdecydował się na zakupienie jeszcze trzech innych - Medycyny Rodzinnej, PromedisROMEDIS i CM LIM. Sednem strategii było zaoferowanie kompleksowej, ogólnopolskiej oferty usług medycznych wszystkim najważniejszym grupom klientów poprzez kilka uzupełniających się marek.
Połączenie w sprawny organizm czterech firm o zupełnie różnych kulturach organizacyjnych i modelach działania zajęło niecały rok. W tym czasie LUX MED nie tylko połączył wszystkie spółki, tworząc jeden byt prawny i organizacyjny, ale też intensywnie inwestował - otwierając placówki, wprowadzając nowatorskie rozwiązania informatyczne, pozyskując nowych klientów. Jednocześnie utrzymał stabilną kadrę medyczną, cały czas świadcząc usługi klientom.
Według autorki kluczowe podczas tej radykalnej transformacji były dwa czynniki.
Pierwszy to precyzyjnie dopasowana do okoliczności, zdecydowana strategia zmian. Drugi - przywództwo skoncentrowane na kilku zadaniach, kluczowych z punktu widzenia realizacji tej strategii. Wyzwaniem pozostawał opór ludzi, będący efektem integracji firm o bardzo rożnych kulturach organizacyjnych, i kompleksowość wynikająca ze skali operacji. Strategia działania oparta była więc na czterech założeniach: zdefiniowanym z góry celu i ramach przekształceń, szybkim tempie zmian, precyzyjnym wskazaniu aktorów zmian i teatru działań oraz niedopuszczeniu do rozwoju oporu.

Tagi: strategia konkurencyjna, akademia managera, Biblioteka Managera
Źródło:
Harvard Business Review Polska
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz