Wyłaniająca sie teoria produkcji

Wyłaniająca sie teoria produkcji

Guru zarządzania w artykule z 1990 roku opisuje przyszłościowy (a dla nas już współczesny)
obraz produkcji - niezdominowanej już przez urządzenia mechaniczne, chociaż pełnej maszyn. Jej istotą ma być koncepcja - połączenie czterech zasad i praktyk, które razem tworzą nowe podejście do procesu wytwórczego jako całości większej niż suma części. Uważa jednocześnie, że takie założenie niesie poważne konsekwencje dla menedżerów i przyjmowanych przez nich sposobów zarządzania.
Każda z owych czterech teorii jest rozwijana oddzielnie, przez innych ludzi, przyjmujących inny punkt wyjścia i kierujących się innymi priorytetami. Każda ma odrębne cele i sposoby oddziaływania. Statystyczna kontrola jakości (SKJ) zmienia społeczną organizację fabryki. Nowy rachunek kosztów produkcji (manufacturing accounting) pozwala podejmować decyzje dotyczące produkcji, na przykład biznesowe.

„Flotyllowy" lub modułowy model organizacji procesu produkcyjnego obiecuje połączyć zalety standaryzacji z elastycznością. I wreszcie - podejście systemowe osadza fizyczny proces wytwarzania, to znaczy produkcję, w kontekście ekonomicznych procesów biznesowych, czyli tworzenia wartości.
W miarę rozwoju owych czterech koncepcji, według autora, zmienia się sposób naszego myślenia o procesie wytwórczym i zarządzania nim. Dopiero połączenie czterech
wymienionych filozofii daje fundamenty
pod nową teorię.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN ARTYKUŁ? KUP DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI

finanse, zarządzanie, marketing, strategia konkurencyjna, zarządzanie operacyjne
Harvard Business Review Polska
Czytaj także
Polecane galerie