Notowania

przedsiębiorczość
18.07.2011 10:00

Zrównoważony rozwój: główny motor dzisiejszych innowacji

Gdy firmy dążą do osiągnięcia statusu organizacji kierującej się zasadami zrównoważonegorozwoju, chodzi im zazwyczaj o to, by pokazać, że mają poczucie społecznej odpowiedzialności. Obawiają się, że...

Podziel się
Dodaj komentarz

Gdy firmy dążą do osiągnięcia statusu organizacji kierującej się zasadami zrównoważonego
rozwoju, chodzi im zazwyczaj o to, by pokazać, że mają poczucie społecznej odpowiedzialności. Obawiają się, że dążenie do tego celu zwiększy ich koszty, nie zapewni natychmiastowych korzyści finansowych i prawdopodobnie zaszkodzi ich konkurencyjności. Jednocześnie twórcy
rozwiązań administracyjno-prawnych i działacze ekologiczni twierdzą, że zmuszenie przedsiębiorstw do przyjęcia praktyk ekologicznych będzie wymagało wprowadzenia surowszych przepisów i nacisku ze strony zorganizowanych grup świadomych
konsumentów.
Zrównoważony rozwój może jednak, jak twierdzą autorzy artykułu, stać się bogatym źródłem organizacyjnych i technologicznych innowacji, dzięki którym wzrosną zarówno przychody, jak i zyski firm. Dążenie to już zaczyna zmieniać krajobraz konkurencji, gdyż firmy przeprojektowują pod kątem ekologicznym swoje produkty, technologie, procedury, procesy i modele biznesowe.
Stawiając znak równości pomiędzy zrównoważonym rozwojem i innowacyjnością, przedsiębiorstwa mogą już dziś położyć fundamenty pod osiągnięcie statusu lidera po ustąpieniu kryzysu.
Autorzy artykułu ustalili, że dążąc do utrzymania równowagi ekologicznej, firmy pokonują pięć odrębnych etapów zmian: 1) uznanie spełnienia wymogów prawnych i norm branżowych za szansę; 2) nadanie zrównoważonego charakteru łańcuchowi dostaw; 3) zaprojektowanie ekologicznych produktów i usług; 4) wypracowanie nowego modelu biznesowego i 5) stworzenie platform dla praktyk nowej generacji. Opisują w tekście wyzwania, jakim trzeba stawić czoła na każdym z tych etapów, i określają zdolności niezbędne, by im sprostać.

Tagi: przedsiębiorczość, akademia managera, Biblioteka Managera
Źródło:
Harvard Business Review Polska
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz