Notowania

sponsorowane
23.09.2014 07:55

Budżetowanie skutecznym narzędziem zarządzania

Rozłożenie odpowiedzialności za realizację budżetu w głąb struktury zarządzania może przynieść korzyści?

Podziel się
Dodaj komentarz

_ Materiał PR _

Budżet to nie tylko liczby, których przesunięcie z kolumny do kolumny jest obowiązkiem księgowego. To realny zestaw założeń i wymagań, których spełnienie jest ściśle związane z powodzeniem przedsiębiorstwa. Czy rozłożenie odpowiedzialności za realizację budżetu w głąb struktury zarządzania może przynieść korzyści?

Praktyczne wykorzystanie wiedzy

Szczegółowe wyliczenia dotyczące planowanych wydatków i przewidzianych zysków przedsiębiorstwa, zwłaszcza tego większego, wymagają wielogodzinnej pracy księgowych. Oparte są jednak na danych zbieranych i rozliczanych na niższych szczeblach struktury, dlatego często to menedżerowie lepiej wiedzą, jakie jest zapotrzebowanie konkretnych działów. Wykorzystanie ich wiedzy w trakcie planowania budżetu skutkuje ogromnymi oszczędnościami. Aby jednak taki proces przyniósł spodziewany wzrost świadomości kosztowej w całej strukturze, należy zacząć od odpowiednio przygotowanego i przeprowadzonego budżetowania. Posłuży temu skorzystanie z narzędzi zbierających już dostępne informacje. Późniejsza ich analiza i rozdysponowanie zwiększy dokładność prognoz finansowych, a w dalszej perspektywie również efektywność kosztową.

Z języka angielskiego koncepcja dzielenia się wiedzą na temat sposobu działania danej organizacji z jej pracownikami to „controlling strategiczny”. Termin ten oznacza włączenie wszystkich, zainteresowanych losem firmy, w proces podejmowania decyzji, ich egzekucji oraz późniejszej ewaluacji. Naturalnym punktem wdrożenia takiego rozumowania, głównie ze względu na kontrolę, jaką przedsiębiorstwo sprawuje nad jego dysponowaniem, będzie budżet. Przesunięcie części odpowiedzialności za powodzenie finansowe firmy na pracowników nie jest koncepcją nową, jednak za sprawą nowoczesnych technologii może nabrać innego znaczenia.

Budżet a motywacja

Przeliczenie zysków i strat przedsiębiorstwa na konkretne, oferowane przez nie produkty jest ogromnie ważne, zwłaszcza w przypadku nowoczesnej gospodarki, opierającej się głównie na usługach. W ten sposób budżet wartościowy, mierzony w całkowitych zyskach i stratach, można rozłożyć na czynniki ilościowe. Pozwala to stworzyć bardzo dokładne plany sprzedażowe, jednak są to tylko chłodne liczby – bez dołączenia czynnika ludzkiego nie przełożą się na skuteczne zarządzanie.

Niezwykle istotny jest fakt, że menedżerowie uczestniczący w tworzeniu planów biorą równocześnie odpowiedzialność za ich realizację. Ich autorzy postarają się o wiele bardziej, kiedy będą musieli wcielić w życie swoje własne założenia, nie zaś wyliczenia osoby posiadającej jedynie wiedzę ogólną na temat funkcjonowania konkretnego działu. Stosując nowoczesne narzędzia, cząstkowa i szczegółowa wiedza każdego pracownika służy zwiększeniu ogólnej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego controlling przez budżetowanie to maksymalizacja informacji, jej wykorzystania oraz przeliczenia na racjonalny i osiągalny plan finansowy, który będzie impulsem do jeszcze efektywniejszego zarządzania kosztami. Dodatkowo bezpośrednie i scalone z cząstkowym budżetem wymogi, pozwalają na stworzenie systemu motywacyjnego dla samych menedżerów. Zarządzanie oznacza delegowanie, a odpowiedzialne wykonanie obowiązków musi mieć swoje wynagrodzenie.

Partycypacja, nie alienacja

„Controlling wymaga zbudowania w przedsiębiorstwie systemu informacyjnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb zarządczych i sposobu działania” – zauważa Renata Łukasik z firmy Macrologic, w artykule opublikowanym na Portalu Wiedzy Menedżerskiej. „Właściwe budżetowanie pozwala na skuteczne zarządzanie kosztami, sprzedażą, zyskiem, zapasami, należnościami, gospodarką pieniężną i innymi wielkościami uznanymi przez przedsiębiorstwo za warte planowania”. Z jej doświadczenia wynika, że wysiłek zwraca się bardzo szybko, ponieważ budżet oparty na sprawdzonych informacjach, tworzony z aktywnym uczestnictwem menedżerów średniego szczebla, to tak naprawdę ciągłe usprawnianie działającego mechanizmu. Głównie pod kątem wynajdowania luk w wiedzy i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Giganci borykają się na co dzień z zagadnieniem zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Włączenie pracowników, w świadomy sposób wyszukujących możliwości efektywniejszego wykorzystania samodzielnie określanego budżetu, jest tylko jednym z elementów nowoczesnego controllingu. To naturalny krok w tworzeniu obopólnie korzystnych związków między pracownikami a firmą. Ich zacieśnienie sprawi, że zrównoważone i skuteczne budżetowanie stanie się wówczas wygodnym środkiem do realizacji celu, którym niezmiennie pozostaje maksymalizacja zysków przedsiębiorstwa.

Tagi: sponsorowane
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz