Money.plGalerie25 rocznica powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego
2014-09-12 08:45:00

25 rocznica powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego

4 / 7 zdjęć
fot: PAP/CAF/Henryk Rosiak

25 rocznica powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego


W skład nowego rządu weszli Leszek Balcerowicz - wiceprezes Rady Ministrów i minister finansów, Czesław Janicki - wiceprezes Rady Ministrów i minister rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa, Jan Janowski - wiceprezes Rady Ministrów i minister i kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, Czesław Kiszczak - wiceprezes Rady Ministrów i minister spraw wewnętrznych, Jacek Ambroziak - minister Urzędu Rady Ministrów, Artur Balazs - członek Rady Ministrów (ds. socjalnych i cywilizacyjnych wsi), Aleksander Bentkowski - minister sprawiedliwości, Izabella Cywińska - minister kultury i sztuki, Aleksander Hall - minister i członek Rady Ministrów (ds. współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami), Bronisław Kamiński - minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych, Andrzej Kosiniak-Kamysz - minister zdrowia i opieki społecznej, Marek Kucharski - minister, członek Rady Ministrów (ds. organizacji resortu łączności), Jacek Kuroń - minister pracy i polityki socjalnej, Aleksander Mackiewicz - minister rynku wewnętrznego, Jerzy Osiatyński - minister - kierownik Centralnego Urzędu Planowania, Aleksander Paszyński - minister gospodarki przestrzennej i budownictwa, Henryk Samsonowicz - minister edukacji narodowej, Florian Siwicki - minister obrony narodowej, Krzysztof Skubiszewski - minister spraw zagranicznych, Tadeusz Syryjczyk - minister przemysłu, Marcin Święcicki - minister spółpracy gospodarczej z zagranicą, Witold Trzeciakowski - minister-członek Rady Ministrów, od grudnia 1989 przewodniczący Rady Ekonomicznej, Franciszek Wielądek - minister transportu, żeglugi i łączności.

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl