Money.plGalerieIch konstrukcje zachwycają. Zobacz najpiękniejsze mosty na świecie
2014-10-15 12:20:31

Ich konstrukcje zachwycają. Zobacz najpiękniejsze mosty na świecie

12 / 16 zdjęć
fot: Dimitris Kilymis / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Ich konstrukcje zachwycają. Zobacz najpiękniejsze mosty na świecie



Most Pont du Gard to zachowany jeszcze z czasów Rzymian odcinek akweduktu w Gard we Francji.

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl