Money.plGalerieKilkuset związkowców przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej
2012-08-22 12:51:36

Kilkuset związkowców przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej

8 / 11 zdjęć
fot: PAP/Andrzej Grygiel

Kilkuset związkowców przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej


Prowadzony od kilku miesięcy przez związki spór z zarządem JSW dotyczy tegorocznego wzrostu płac oraz warunków umów zawieranych z nowymi pracownikami. Związkowcy uważają, że wprowadzany w umowach sześciodniowy tydzień pracy kopalń, w którym sobota traktowana jest jak dzień powszedni, łamie zasadę wolnej soboty wywalczonej w 1980 r. w Porozumieniach Jastrzębskich. Również według protestujących pozbawienie nowych pracowników uprawnień wynikających z tzw. Karty Górnika ma być sprzeczne z prawem. (PAP)

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl