Testy psychologiczne
 • Czy łatwo poddajesz się stresowi?

  Każdy w swojej pracy zawodowej napotyka wiele zewnętrznych czynników, które powodują stresujące sytuacje: napięte terminy, konieczność podejmowania trudnych decyzji, relacje z kolegami i przełożonym, nadgodziny... Długo można wymieniać. Jeśli chcesz się przekonać, czy łatwo poddajesz się stresowi, zapraszamy do naszej psychozabawy.

  więcej
 • Czy potrafisz zarządzać czasem?

  Zarządzanie własnym czasem nie jest sprawą łatwą. Polega ono m.in. na umiejętnym i sprawnym organizowaniu sobie zajęć, pracy, obowiązków. Wielu spośród nas nie przestrzega podstawowych zasad zarządzania czasem. Sprawna samoorganizacja zwiększa kreatywność i wydajność pracy. Rozwiąż test i przekonaj się, czy potrafisz efektywnie zarządzać swoim czasem.

  więcej
 • Style kierowania

  Według stworzonej przez R. Blake'a i J. Moutona koncepcji stylów kierowania, zwanej często "siatką kierowniczą", człowiek nie rodzi się przywódcą, lecz nim się staje. Ani cechy człowieka, ani sytuacja, w jakiej się znajduje w danym momencie nie determinują jego sukcesu. To, co ma znaczenie, to sposoby zachowania. Sprawdź, jakim stylem kierowania się posługujesz, lub jaki styl mógłby dominować w Twoich zachowaniach, gdybyś został menedżerem.

  więcej
 • Jak sobie radzisz z rozwiązywaniem konfliktów?

  Konflikty są zjawiskiem nieuchronnym wszędzie, gdzie współpracują ze sobą ludzie. Mogą stymulować do poszukiwania ciekawych rozwiązań lub wpływać destrukcyjnie na poszczególne osoby i całą grupę. Sprawdź, czy potrafisz rozwiązywać konflikty.

  więcej
 • Indywidualista czy Dusza zespołu

  Niektórzy ludzie znakomicie czują się, kiedy mogą działać w pełni samodzielnie. Inni natomiast potrzebują bliskich kontaktów z ludźmi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Sprawdź do której grupy należysz i jaki to ma wpływ na Twoją pracę.

  więcej
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

  Środowisko pracy stawia przed nami trudne wyzwania. Najczęściej dotyczą one bezpośrednio zadania do wykonania lub kontaktów z innymi ludźmi, gdy pracujemy w zespołach. Niniejszy psychotest ma na celu stworzyć warunki do analizy sposobów w oparciu o które, radzimy sobie w sytuacjach trudnych w pracy.

  więcej
 • Jaki styl zarządzania preferujesz?

  Każdy manager, który zarządza ludźmi ma za zadanie tak prowadzić zespół, aby ten osiągał stawiane przed nim cele. Prawda oczywista, ale wymagająca wiele nakładów ze strony przełożonego, który chce stworzyć warunki, w których jego zespół realizuje cele, minimalizuje błędy i jednocześnie się rozwija. Taki szef powinien być partnerem dla swoich współpracowników, który potrafi zdefiniować zadania, dotrzeć do zespołu, wyzwolić potencjał, motywować i dawać wsparcie, wtedy, kiedy jest potrzebne.

  więcej
 • Typ osobowości, a reagowanie w sytuacji stresowej

  Pracując wykonujemy określone zadania, z których jesteśmy rozliczani i poddawani ocenie. Pracujemy w zespołach, często wśród innych od siebie ludzi. Różnorodny charakter zadań, zmienność sytuacji, brak informacji lub przeładowanie danymi, presja czasu i efektu - to wszystko powoduje, że musimy radzić sobie ze stresem w taki sposób, w jaki potrafimy. Ze względu na to, ze mamy różne osobowości, nasze reakcje na stres również są odmienne.

  więcej

 • Międzynarodowe spotkanie, poświęcone kluczowym zagadnieniom regionu CEE, Europy i świata, obserwowanym z perspektywy Polski.7. edycja Warsaw Economic Hub