Psychotest

dane dostarcza:

Indywidualista czy Dusza zespołu


Niektórzy ludzie znakomicie czują się, kiedy mogą działać w pełni samodzielnie: sami podejmują decyzje, ustalają co będą robić, kiedy i w jaki sposób. Nie potrzebują aprobaty innych, by czuć się dobrze. Na każde naruszenie ich wolności i próby narzucenia czegokolwiek reagują sprzeciwem.
Inni natomiast potrzebują bliskich kontaktów z ludźmi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Tylko wtedy czują się potrzebni, docenieni i efektywni. Panująca atmosfera wyznacza ich samopoczucie, a w samotności czują się jak przysłowiowa ryba bez wody. Są też i tacy, którzy równie dobrze czują się w grupie, co działając samodzielnie.

Aby sprawdzić do której grupy należysz i jaki to ma wpływ na Twoją pracę, zdecyduj, które z podanych poniżej stwierdzeń najwierniej oddają twoje odczucia w opisanych sytuacjach. Jeśli tak naprawdę żadna odpowiedź nie jest w 100% prawdziwa, to wybierz tę, która jest najbliższa rzeczywistości. Miłej zabawy!


  • Międzynarodowe spotkanie, poświęcone kluczowym zagadnieniom regionu CEE, Europy i świata, obserwowanym z perspektywy Polski.7. edycja Warsaw Economic Hub