Psychotest

dane dostarcza:

Czy potrafisz zarządzać czasem?


Zarządzanie własnym czasem nie jest sprawą łatwą. Polega ono m.in. na umiejętnym i sprawnym organizowaniu sobie zajęć, pracy, obowiązków. Wielu spośród nas nie przestrzega podstawowych zasad zarządzania czasem, do których należą wyznaczanie celów, planowanie, szczególnie na piśmie, ustalanie priorytetów, pozytywny stosunek do wykonywanych zadań, zlecanie pracy innym, używanie narzędzi planowania czasu. Tymczasem, umiejętność zarządzania czasem podnosi jakość naszego życia zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Sprawna samoorganizacja zwiększa kreatywność i wydajność pracy. Rozwiąż poniższy test i przekonaj się, czy potrafisz efektywnie zarządzać swoim czasem.

Dla każdego z poniższych twierdzeń wybierz odpowiedź, która jest najbliższa Twoim odczuciom i ocenie sytuacji. W teście nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Wszystkie są właściwe, jeśli są szczere i prawdziwe.


  • Międzynarodowe spotkanie, poświęcone kluczowym zagadnieniom regionu CEE, Europy i świata, obserwowanym z perspektywy Polski.7. edycja Warsaw Economic Hub