Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
małe firmy
27.03.2008 22:40

90 proc. małych firm zaopatruje się przez internet

Dla jednej czwartej mikroprzedsiębiorstw Internet jest głównym kanałem zbytu, a 8 proc. tych transakcji przekracza 200 tys. złotych.

Podziel się
Dodaj komentarz

*90% małych i średnich firm zaopatruje się przez sieć, dla jednej czwartej mikroprzedsiębiorstw Internet jest głównym kanałem zbytu, a 8% tych transakcji przekracza 200 tys. złotych. *

Ponad połowa przedsiębiorców wystawia e-faktury, a ze swoimi klientami komunikuje się nie tylko przez e-mail, ale także za pomocą skype'a i chat room'ow.

To tylko niektóre wyniki analizy wykorzystywania handlu elektronicznego w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, udostępnione przez serwis http://webankieta.pl, który był partnerem badania.

Autorzy analizy, eksperci z Akademii Ekonomicznej w Katowicach w 2004 i 2007 roku przeprowadzili kompleksowe badania, których celem było uchwycenie trendów wykorzystania Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach, ocena rozwoju i stopnia wykorzystania handlu elektronicznego w działalności tych przedsiębiorstw, jak również próba oceny perspektyw dalszego rozwoju e-handlu z uwzględnieniem jego szans i zagrożeń.

Szczegółowym przedmiotem analiz było funkcjonowanie sklepów internetowych działających w Polsce. Wynikiem końcowym badań jest raport składający się z 9 części:

 • Internet w działalności małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Handel elektroniczny w opinii małych i średnich przedsiębiorstw.
 • E-zakupy w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 • E-sprzedaż w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Sposób obsługi klientów przez Internet w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Handel elektroniczny w MSP w perspektywie roku 2010.

*Kluczowe wnioski raportu: *

 • - w 2007 roku dla respondentów przedsiębiorstw warunkami koniecznymi do wprowadzenia handlu elektronicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach było otwarcie się społeczeństwa na nowe formy handlu (81%) oraz czytelny zakres regulacji prawnych dotyczących e-handlu (73%),
 • - w 2007 roku w porównaniu z rokiem 2004 ponad 20% więcej badanych przedsiębiorstw (prawie 90% ogółu) zaopatrywało się w sieci,
 • ponad 60% przedsiębiorstw sprzedających przez Internet robiło to za pośrednictwem sklepu internetowego, a 41% poprzez aukcje internetowe,
 • - w 2007 roku co drugie mikro przedsiębiorstwo prowadziło działalność handlową w Internecie, podczas gdy w 2004 roku działalność taką prowadziła co trzecia badana firma. Zanotowano ponad 19% wzrost sprzedaży przez Internet w roku 2007 w stosunku do 2004 roku,
 • - w opinii przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw najważniejszą przyczyną rozpoczęcia sprzedaży w Internecie w 2007 roku była potrzeba stworzenia alternatywnego kanału sprzedaży produktów w stosunku do tradycyjnych form zbytu produktów; według badanych przedsiębiorców równie ważnymi przyczynami rozpoczęcia handlu w sieci było otwarcie się przedsiębiorstw na nowoczesne formy handlu oraz potrzeba szerszego zaprezentowania oferty poza dotychczasowy obszar geograficzny działania przedsiębiorstw,
 • - średnie przedsiębiorstwa w 2007 roku najczęściej realizowały sprzedaż w Internecie na poziomie do 20% całości obrotów handlowych; co czwarte mikro przedsiębiorstwo realizowało przez Internet większość lub całość sprzedaży,
 • - ponad połowa (50,6%) badanych przedsiębiorstw prowadząc sprzedaż w Internecie wystawiała e-faktury,
 • - w 2007 roku ponad 44% mikro przedsiębiorstw realizowało sprzedaż przez Internet do 5 tys. zł miesięcznie, a niespełna 8% dokonywało transakcji powyżej 200 tys. zł,
 • - w 2007 roku większość badanych przedsiębiorców (prawie 60%) dbała o poziom obsługi w swoich sklepach internetowych poprzez zapewnienie klientom doradztwa on-line,
 • - do kontaktów handlowych e-mail, fora dyskusyjne i telefon najczęściej wykorzystują przedsiębiorstwa średnie, Skype i czat room przedsiębiorstwa małe, natomiast poczta tradycyjna wykorzystywana jest jedynie w mikro przedsiębiorstwach i przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • - w opinii badanych przedsiębiorców na wzrost zaufania klientów do handlu elektronicznego największy wpływ ma szybka komunikacja sklepu z klientem oraz wysoka pozycja sklepu w wyszukiwarkach; ponadto duży wpływ na poprawę zaufania wywierają posiadane certyfikaty zabezpieczające transakcje, możliwość wyboru różnorodnych form płatności oraz nagrody i rekomendacje,
 • - największa liczba respondentów (blisko 72% badanych) zgodziła się, że bezpośrednią przyczyną ekspansji handlu elektronicznego jest intensywny rozwój technologii; blisko 69% badanych przedsiębiorców uważa, że do roku 2010 nastąpi rozwój społeczności internetowych wpływających na kształt handlu elektronicznego, a prawie 62% potwierdza, iż zwiększy się liczba oszustw popełnionych w Internecie.
Tagi: małe firmy, business news, manager, msp, zarzadzanie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz