Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
wiadomości
01.02.2007 12:19

Bankrutuje coraz mniej firm

W 2006 roku liczba upadłości w Polsce znacząco spadła w porównaniu z rokiem ubiegłym. Podczas, gdy w dwunastu miesiącach 2005 roku zarejestrowano 861 bankructwa, w 2006 roku dane wykazują łącznie 648 upadłości.

Podziel się
Dodaj komentarz

*W 2006 roku liczba upadłości w Polsce znacząco spadła w porównaniu z rokiem ubiegłym. Podczas, gdy w dwunastu miesiącach 2005 roku zarejestrowano 861 bankructwa, w 2006 roku dane wykazują łącznie 648 upadłości. *

Oznacza to aż 25% zmniejszenie liczby upadających przedsiębiorstw. _ "W _arto zwrócić uwagę, że 2006 był czwartym z kolei rokiem, w którym ilość upadłości była niższa niż rok wcześniej, co powinno napawać optymizmem na rozpoczynający się rok 2007. Z drugiej jednak strony pamiętajmy o cykliczności koniunktury w gospodarce i o tym, że przed ostatnim czteroletnim okresem spadków, wcześniej notowaliśmy przez kilka kolejnych lat znaczące wzrosty liczby bankructw." - komentuje Tomasz Starus, Dyrektor w Dziale Oceny Ryzyka Towarzystwa Ubezpieczeń U Euler Hermes S.A.

Upadłości w latach 1996-2006

* Mazowieckie: najwięcej firm, najwięcej upadłości*

Rozkład liczby upadłości na obszarze całego kraju nie był równomierny. Wśród województw najbardziej zagrożonych upadłościami znalazło się, podobnie jak w okresach poprzednich, województwo mazowieckie (131), śląskie (92) i dolnośląskie (77). Natomiast najmniej bankructw miało miejsce w województwie opolskim (4), podlaskim (8) i świętokrzyskim (9).

Na tak znaczące rozbieżności pomiędzy poszczególnymi regionami Polski miał wpływ przede wszystkim zróżnicowany poziom rozwoju ekonomicznego poszczególnych województw, którego odzwierciedleniem jest liczba przedsiębiorstw działających, a w szczególności nowo zakładanych w danym regionie. _ _

Na uwagę zasługuje fakt, iż tylko w jednym województwie łódzkim odnotowano, i to bardzo niewielki, bo 2%, wzrost liczby upadłości. Jednocześnie najbardziej znacząca poprawa sytuacji przedsiębiorstw miała miejsce w województwach opolskim (-69%), podlaskim (-58%) oraz świętokrzyskim (-47%).

Produkcja i sprzedaż hurtowa najbardziej narażone na upadłość

Za sektor polskiej gospodarki najbardziej dotknięty zjawiskiem upadłości uznano produkcję. W branży tej od stycznia do grudnia 2006 roku odnotowano blisko 201 bankructw przedsiębiorstw. Stanowi to ponad 30% łącznej liczby upadłości. W zakresie sektora określanego jako produkcja największa liczba upadłości miała miejsce wśród firm zajmującej się produkcją wyrobów spożywczych i napojów (45) oraz obuwia i odzieży (19).

Sprzedaż hurtowa to kolejny sektor, który wykazuje dużą liczbę upadłości. W analizowanym okresie odnotowano tu ponad 20% łącznej liczby bankructw (140 upadłości). Najbardziej zagrożone branże sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych, żywności i napojów. Miało w nich miejsce odpowiednio 19, 10, 5, 4 upadłości. Warto podkreślić, iż jest to jedyny sektor, w którym liczba bankructw wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wyniósł 5%.

Upadłości 2006 - podział na branże

Kolejne miejsce zajmują usługi. W 2006 roku zbankrutowało 125 przedsiębiorstw działających w tym sektorze gospodarki. Najbardziej pogorszyła się sytuacja w usługach transportowych (35) oraz instalatorskich (10).
* Wyraźny spadek liczby upadłości w budownictwie*

Warto przy tej okazji wspomnieć o szeroko rozumianym budownictwie, w ramach którego w analizowanym okresie przestało działać 90 przedsiębiorstw (14% ogólnej liczy bankructw). Jednakże w tym sektorze nastąpił prawie dwukrotny spadek liczby upadłości w przeciągu ostatniego roku. W ramach tego segmentu najwięcej upadłości zanotowano w inżynierii lądowej (31) oraz robotach ogólnobudowlanych (28).

Ostatni sektor to sprzedaż detaliczna, która stanowi 12% wszystkich upadłości. W tym sektorze najgorsza sytuacja była w sprzedaży odzieży (13) i farmaceutyków (9).

Najczęściej bankrutują *spółki z o.o. *

Po raz kolejny na pierwsze miejsce w liczbie upadłości wysunęły się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stanowią one aż 63% wszystkich upadłości w okresie styczeń - grudzień 2006 roku. Drugie miejsce zajęły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których udział wyniósł 15%. Natomiast 6% firm, które ogłosiły upadłość w analizowanym okresie to spółki akcyjne.

Na podstawie raportu "Upadłości 2006" udostępnionego przez firmę Euler Hermes.

Tagi: wiadomości, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz