Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Bez ewidencji nie odliczysz kosztów amortyzacji

0
Podziel się:

Trudno sobie wyobrazić prowadzenie firmy bez komputera czy samochodu. Trzeba je w odpowiedni sposób wprowadzić do firmy i rozliczać.

Bez ewidencji nie odliczysz kosztów amortyzacji
(istockphoto)
bFfiVtVh

Firmowe wyposażenie to przede wszystkim koszty zmniejszające podatek. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby wykazać je w ewidencji środków trwałych firmy. _ Jeżeli podatnik nie prowadzi wykazu środków trwałych, to nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych _ - czytamy w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego. Co więcej, za brak dokumentacji księgowej, w tym również ewidencji, grożą wysokie grzywny.

Trudno sobie wyobrazić prowadzenie firmy bez komputera czy samochodu. Tego typu wyposażenie to składniki majątku (fachowo zwane środkami trwałymi). Przed używaniem trzeba je w odpowiedni sposób wprowadzić do firmy - na przykład kupić albo przekazać prywatny sprzęt. Najczęściej przedsiębiorcy do firmy wprowadzają prywatny samochód. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Warunkiem zaliczenia w koszty środków trwałych jest prowadzona ewidencja. Jeżeli przedsiębiorca jej nie ma, to nie może odliczać od podatku miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Co więcej, może zostać ukarany karą grzywny, co przewiduje Kodeks karny skarbowy (art. 53 § 21). Wysokość grzywny może sięgnąć nawet 33 tysięcy złotych.

bFfiVtVj

Jak prowadzić ewidencję?

Środki trwałe o niskiej wartości - do 3,5 tysiąca złotych można potraktować jako zwykły koszt i rozliczyć jednorazowo. Co ważne, bez konieczności ewidencjonowania. Natomiast, jeżeli wartość przekracza tę kwotę, wówczas środek trwały trzeba wykazać w ewidencji środków trwałych.

Prawidłowo prowadzona ewidencja powinna zawierać informacje:

 • liczbę porządkową (nr ewidencyjny),
 • datę nabycia (np. data zakupu),
 • datę przyjęcia do używania (dzień wprowadzenia do ewidencji),
 • rodzaj dokumentu stwierdzającego nabycie (np. faktura),
 • rodzaj środka trwałego (nazwa sprzętu),
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (wyjaśnimy poniżej),
 • wartość początkową (wyjaśnimy poniżej),
 • datę i przyczynę likwidacji albo datę zbycia.
bFfiVtVp

Pojęcie środków trwałych należy odnieść wyłącznie do sprzętu, który jest używany przez przedsiębiorcę przez dłuższy okres, co najmniej rok.

*Nabycie i wartość początkowa *

Wartość początkowa to koszt jaki przedsiębiorca odliczy od podatku. Nie zawsze jest to cena zakupu. Zazwyczaj sprzęt kupuje się na fakturę już po zarejestrowaniu działalności. Jednak trzeba zaznaczyć, że w firmie można wykorzystać również ten, który przedsiębiorca nabył jako osoba prywatna. Dowód zakupu posłuży w ustaleniu wartości początkowej środka trwałego, którą można zwiększyć o dodatkowe koszty - na przykład te związane z wysyłką towaru do klienta.

Jeżeli przedsiębiorca zamierza przekazać na użytek firmy prywatną drukarkę, ale nie posiada faktury zakupu, ponieważ ją zgubił, to wartość początkową musi ustalić samodzielnie. Wyceny należy dokonać na podstawie aktualnej wartości rynkowej danego sprzętu. Najprostszy sposób to porównanie z analogicznym sprzętem dostępnym w portalach aukcyjnych.

bFfiVtVq

Środek trwały amortyzuje się za pomocą dowodów amortyzacyjnych. Ważnym elementem jest ustalenie rocznej stawki amortyzacyjnej, która posłuży do obliczenia kwoty, jaką co miesiąc można wliczyć w koszty.

W celu ustalenia prawidłowej stawki należy odnieść się do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. w sprawie KŚT.

Klasyfikacja środka trwałego

Przy wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji trzeba podać symbol KŚT, czyli zaszeregować do właściwej grupy - od 0 do 9:

 • 0- grunt,
 • 1- budynki i lokale,
 • 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 • 3- kotły i maszyny energetyczne,
 • 4- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • 5- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
 • 6- urządzenia techniczne,
 • 7- środki transportu,
 • 8- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,,
 • 9- inwentarz żywy.
bFfiVtVr

Każda grupa ma swoje podgrupy. Na przykład samochód osobowy znajduje się w grupie 7 (środki transportu), podgrupie 74 (pojazdy mechaniczne), symbol KŚT 741 (samochody osobowe). Zaklasyfikowanie do właściwej grupy pozwoli ustalić stawkę amortyzacji. Dla samochodu osobowego wynosi 20 procent rocznie. Na podstawie tych informacji wiemy, że cały okres amortyzacji będzie trwał 5 lat.

Przy klasyfikacji pomocne będą materiały dostępne w internecie. Jeżeli to zadanie sprawia trudności można zwrócić się o pomoc do Urzędu Statystycznego. Usługa jest odpłatna, a wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu - od miesiąca do dwóch, w zależności od poziomu trudności w realizacji zadania.

Czytaj więcej w Money.pl
Jak obniżyć podatek przy zakupie firmowego auta? Nowy przedsiębiorca ma większe możliwości wyboru korzystnej dla siebie metody amortyzacji niż przedsiębiorca prowadzący firmę dłużej niż dwa lata.
Nie złożysz tego w skarbówce? Grozi ci kara Brak złożenia tego dokumentu w urzędzie skarbowym może skutkować grzywną w wysokości nawet 30 tysięcy złotych.
bFfiVtVK
business news
giełda
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)