Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
paliwo
07.10.2012 10:04

Budżet traci 3 miliardy rocznie w szarej strefie

Branża paliwowa domaga się ograniczenia szarej strefy. Dziwi ich 5-procentowy spadek konsumpcji paliwa.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter)

Firmy paliwowe, zrzeszone w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, zwróciły się do premiera Donalda Tuska o podjęcie pilnych działań na rzecz ograniczenia szarej strefy w obrocie paliwami płynnymi. Ich zdaniem budżet traci na tym 3 miliardy złotych rocznie.

W liście, podpisanym przez Dyrektora Generalnego organizacji Leszka Wieciecha, zwraca się uwagę na znaczny spadek konsumpcji paliw w Polsce postępujący od początku roku 2012.

Według wstępnych szacunków po ośmiu miesiącach 2012 roku popyt na trzy główne gatunki paliw silnikowych spadł do poziomu 95 procent wielkości z roku ubiegłego (olej napędowy – 93 procent, benzyna – 96 procent, LPG – 103 procent).

Spowoduje to spadek wpływów do budżetu państwa, które – z tytułu VAT, akcyzy i opłaty paliwowej - w 2011 roku wyniosły około 55 miliardów złotych, czyli kilkanaście procent całości dochodów podatkowych budżetu i jednocześnie prawie połowę kwoty potrzebnej do wypłaty emerytur w Polsce.

W opinii branży, oprócz czynników obiektywnych, decydujący wpływ na spadek wielkości legalnego obrotu paliwami ma szara strefa, w wyniku której – według szacunków POPiHN - budżet straci w roku bieżącym około 3 miliardy złotych.

W sektorze paliw na szarą strefę składają się zarówno działania, będące wprost łamaniem prawa, jak też polegające na wykorzystywaniu luk w prawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Do pierwszej grupy zaliczyć można przede wszystkim wyłudzanie VAT, niepłacenie podatku akcyzowego (wprowadzanie na rynek jako paliwa substancji o innym przeznaczeniu, zwolnionych z podatku akcyzowego, bądź obłożonych niższą stawką podatkową) i opłaty paliwowej, wprowadzanie na rynek paliw z nielegalnych źródeł.

Do drugiej grupy należy wykorzystywanie luk w przepisach prawnych dotyczących zapasów obowiązkowych, biopaliw oraz podatku akcyzowego na oleje smarowe.

W związku z funkcjonowaniem szarej strefy pogłębiają się straty legalnie działających podmiotów, co musi wpłynąć na decyzje co do dalszego ich funkcjonowania i inwestowania na polskim rynku. Obecna sytuacja, w której na rynku hurtowym i detalicznym występuje kilku głównych graczy zapewnia właściwy poziom konkurencji, z oczywistym pożytkiem dla konsumentów i całej gospodarki.

Branża jest także niezadowolona z powodu tego, że w opublikowanym 28 września projekcie Ustawy prawo energetyczne znalazły się niekonsultowane z branżą zapisy, likwidujące obowiązek uzyskiwania koncesji na obrót paliwami ciekłymi i uznające tą działalność za działalność regulowaną, a także wyłączające spod reguł działalności regulowanej obrót gazem płynnym poniżej równowartości 10 000 euro rocznie.

Ich zdaniem, grozi to wręcz eksplozją szarej strefy i upadkiem legalnie działających firm branży paliwowej, z nieobliczalnymi skutkami dla budżetu państwa. Firmy apelują o wstrzymanie prac nad tym projektem do czasu przeprowadzenia rzeczywistych konsultacji społecznych i uwzględnienia argumentów branży i środowisk eksperckich.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego zrzesza 13 przedsiębiorstw, reprezentujących około 85 procent dostaw hurtowych i ponad połowę dostaw detalicznych paliw w Polsce.

Czytaj więcej w Money.pl
Ważny projekt ustawy o energii w końcu jest Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad przygotowaniem ustawy o odnawialnych źródłach energii - poinformował w piątek resort.
PKN Orlen podnosi cenę oleju grzewczego PKN Orlen podnosi od piątku hurtową cenę oleju grzewczego o 14 zł na tysiąc litrów - poinformował płocki koncern.
PKN Orlen obniża ceny benzyny i oleju napędowego PKN Orlen obniża od piątku hurtowe ceny benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 25 zł, benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o 40 zł.
Tagi: paliwo, business news, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, manager, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz