Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Lista najbogatszych ludzi świata powiększa się o dwa miliony

0
Podziel się:

Majątki bogaczy urosły do rekordowych poziomów - wynika ze światowego raportu zamożności.

Lista najbogatszych ludzi świata powiększa się o dwa miliony
(Ene/Dreamstime.com)

Dzięki wzrostowi na rynku ekonomicznym i rynku akcji, liczba najbogatszych ludzi świata w 2013 r. zwiększyła się o 1,76 mln do 13,7 mln osób, a wartość ich aktywów wzrosła o prawie 14 proc. i osiągnęła rekordową wysokość 52,62 bilionów dolarów - podaje _ Światowy raport zamożności 2014 _ opublikowany przez Capgemini i RBC Wealth Management.

Najbogatszych ludzi świata zamieszkujących region Azja-Pacyfik jest już tylko o niecałe 10 000 mniej niż zamieszkujących Amerykę Północną.

15-procentowy wzrost liczby najbogatszych ludzi świata w roku 2013 to drugi największy przyrost od 2000 r., niższy jedynie od pokryzysowego 17-procentowego wzrostu w 2009 r.

W 2013 r. w grupie najbogatszych wciąż było najwięcej mieszkańców Ameryki Północnej i regionu Azja-Pacyfik, ale przyrost ich liczby w regionie Azja-Pacyfik sprawił, że w grupie najbogatszych jest jedynie o 10 000 więcej mieszkańców Ameryki Północnej. Liczba przedstawicieli tej grupy w Ameryce Północnej wzrosła o 16 proc. do 4,33 mln osób, zaś w regionie Azja-Pacyfik o 17 proc. i osiągnęła poziom 4,32 mln.

Ameryka Północna utrzymała pozycję najbogatszego regionu, notując wzrost majątku najzamożniejszych o 17 proc. do 14,88 bln dolarów, ale przyrost ten był większy w regionie Azja-Pacyfik, osiągając poziom 18 proc., gdzie łączny majątek tej grupy wynosi 14,2 bln dolarów.

Liczba najbogatszych z Europy wzrosła o 12 proc. do 3,83 mln, zaś ich majątek zwiększył się o 14 proc. i osiągnął 12,39 bln dolarów. Oba przyrosty są znacząco większe niż w ciągu dwóch poprzednich lat.

Wyjątek stanowiła ponownie Ameryka Łacińska, gdzie wzrost liczby przedstawicieli grupy nie był tak dynamiczny i wyniósł jedynie 4 proc., a ich majątek zwiększył się jedynie o 2 proc., co jest związane z powolnym wzrostem PKB oraz sytuacją na rynkach akcji.

_ - Podsumowując, 2013 był kolejnym dobrym rokiem. Dzięki wzrostom na rynkach akcji oraz rozwojowi gospodarczemu, zarówno liczba przedstawicieli tej grupy, jak i ich majątek zwiększyły się o kilkanaście procent - _powiedział M. George Lewis z kierownictwa RBC Wealth Management & RBC Insurance. _ - Analizując długoterminowe trendy wzrostu możemy zauważyć, że prawie 40 proc. obecnego majątku grupy została wypracowana tylko w ciągu ostatnich pięciu lat _- dodał.

Na początku 2014 r. przedstawiciele grupy najzamożniejszych zwiększyli liczbę globalnych inwestycji swojego majątku, lokując ponad jedną trzecią (37 proc.) zasobów poza swoim regionem, w porównaniu z jedną czwartą (25 proc.) w roku ubiegłym, zgodnie z analizą Global High Net Worth Insights Survey przeprowadzoną w ramach Światowego raportu zamożności (WWR).

Choć wartość środków pieniężnych pozostała na wysokim poziomie 27 proc., inwestycje alternatywne zwiększyły się o trzy punkty procentowe i stanowią 13 proc. portfolio.

Najbogatsi ufają zarządzającym majątkami

Zwiększa się zaufanie do branży odpowiedzialnej za zarządzanie majątkiem, ale rosną też oczekiwania najzamożniejszych osób wobec firm zarządzających ich zasobami

Znacząco wzrosło zaufanie do branży zarządzania majątkiem: około trzy czwarte najbogatszych reprezentuje wysoki poziom zaufania do doradców i firm finansowych (początek 2014 r.), w porównaniu z 61 proc. w roku ubiegłym. Zwiększył się również poziom zaufania do rynków finansowych i organów regulacyjnych, odpowiednio z 45 proc. do 58 proc. oraz z 40 proc. do 56 proc.. Przedstawiciele grupy HNWI z optymizmem patrzą w przyszłość - 77 proc. z nich wierzy, że w najbliższym czasie uda im się pomnożyć swój majątek.

_ - Chociaż obserwujemy korzystny klimat wzrostu poziomu zamożności oraz poziomu zaufania, spadek oceny doradców finansowych świadczy o tym, że firmy zarządzające majątkiem mają możliwość jeszcze lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb klienta - _ ocenił Jean Lassignardie, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Capgemini Global Financial Services._ Jednym ze sposobów sprostania aktualnym i przyszłym wymaganiom klientów jest zapewnienie usług cyfrowych wychodzących poza podstawową ofertę kanału cyfrowego, umożliwiającym klientowi zintegrowaną i kompleksową obsługę cyfrową - _dodał.

Najbogatsi ludzie świata chcą wpływać na resztę

Tegoroczny raport WWR podkreśla również, że zdecydowana większość (92 proc.) przedstawicieli najzamożniejszych uznaje, że inwestowanie swojego czasu, środków finansowych i umiejętności w celu osiągnięcia korzystnych skutków społecznych jest dla nich ważne, a 61 proc. określiło to jako bardzo ważne. Najbogatsi ludzie na całym świecie chcą, aby firmy finansowe lepiej pomagały im wspierać ich inicjatywy społeczne.

Spodziewane przyspieszenie wzrostu i zwiększenie się majątku o 12 bln dolarów do roku 2016

W przyszłości oczekiwane jest zwiększenie się globalnego majątku najbogatszych do poziomu 64,3 bln dolarów w roku 2016, co stanowi wzrost o 22 proc. w stosunku do 2013 r. i przyrost majątku o około 12 bln dolarów. Dynamiczny wzrost jest spodziewany w większości regionów, a na czoło ma się wysunąć region Azja-Pacyfik, gdzie roczny wzrost powinien osiągnąć poziom 9,8 proc., dzięki czemu stanie się on najważniejszym regionem grupy pod względem liczby osób w 2014 r., a pod względem wysokości majątku w 2015 r.

Z zespołem ponad 130 000 pracowników w ponad 40 krajach, Capgemini jest jednym z największych na świecie dostawców usług konsultingowych, technologii informatycznych i outsourcingu. W 2013 roku Grupa zanotowała globalny przychód 10.1 miliardów euro. Więcej informacji o Capgemini znajduje się na stronie www.capgemini.com

Najbogatsi ludzie świata zostali zdefiniowani jako osoby posiadające aktywa netto w wysokości co najmniej 1 mln dolarów, nie wliczając w to wartości podstawowego miejsca zamieszkania, przedmiotów kolekcjonerskich, towarów konsumpcyjnych oraz trwałych dóbr konsumpcyjnych.

Raport Global HNW Insights Survey 2014 przeprowadzony przez Capgemini, RBC Wealth Management i Scorpio Partnership.

Inwestycje alternatywne obejmują: produkty strukturyzowane, fundusze hedgingowe, instrumenty pochodne, waluty obce, surowce i fundusze private equity

Na potrzeby tej analizy w celu wyznaczenia ścisłej grupy najbogatszych posłużono się kryterium 20 mln dolarów zasobów finansowych.

Region Azja-Pacyfik (z wyłączeniem Japonii) obejmuje Australię, Chiny, Indie, Hong Kong, Singapur, Indonezję i Malezję.

Czytaj więcej w Money.pl
Polska 13. na świecie pod względem... Od początku roku, inwestorzy zagraniczni zadeklarowali realizację dwudziestu inwestycji w Polsce za 1,5 mld euro.
Oto ludzie, którzy mogą kupić polskie miasta Tylko wartość wszystkich mieszkań w Warszawie wynosi prawie 351 mld złotych.
Ukraińscy bogacze stracili część majątku Achmetow, najbogatszy Ukrainiec, stracił w porównaniu z ubiegłym rokiem 4,2 mld dolarów (czyli 27,3 proc.) majątku.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)