Notowania

Przejdź na
reprywatyzacja
22.08.2012 11:48

Perła chce przejąć browar w Zwierzyńcu. Przez zasiedzenie

Spółka Perła-Browary Lubelskie chce przejąć na własność należący do Skarbu Państwa zabytkowy, nieużywany obecnie browar w Zwierzyńcu.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Wojciech Pacewicz)

Spółka Perła-Browary Lubelskie chce przejąć na własność należący do Skarbu Państwa zabytkowy, nieużywany obecnie browar w Zwierzyńcu, który dzierżawiła przez wiele lat. Przetarg na dzierżawę browaru ogłosiło już Starostwo Powiatowe w Zamościu.

Spółka Perła-Browary Lubelskie SA, która dzierżawiła browar w Zwierzyńcu od początku lat 90. do 2010 r., złożyła w Sądzie Rejonowym w Zamościu wniosek o stwierdzenie zasiedzenia browaru.

_ - Perła chce wyjaśnić stan prawny browaru w Zwierzyńcu i udowodnić przed sądem swoje prawo własności do tego zakładu _ - powiedział Robert Olak z firmy PR zajmującej się obsługą prasową Perły-Browarów Lubelskich.

Browar w Zwierzyńcu został zbudowany w 1806 r. i do II wojny wchodził w skład latyfundium magnackiego należącego do rodziny Zamoyskich - Ordynacji Zamojskiej. W 1944 r. na mocy dekretu o reformie rolnej został wraz z całą ordynacją przejęty na własność państwa. Produkcję piwa prowadziła tu najpierw spółdzielnia Samopomoc Chłopska, a od lat 70. - Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Piwowarskie (PPZP) w Lublinie. W wyniku prywatyzacji PPZP, przeprowadzonej na początku lat 90., powstała spółka Perła-Browary Lubelskie.

Wniosek o zwrot browaru w Zwierzyńcu złożył też - w 1999 r. - jego ostatni właściciel Jan Zamoyski (ostatni ordynat Ordynacji Zamojskiej). Sprawę rozpatruje obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a roszczenia przejęli spadkobiercy nieżyjącego już Jana Zamoyskiego.

Według spółki Perła już w 1990 r. Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Piwowarskie mogło nabyć prawo zasiedzenia browaru. We wniosku złożonym w sądzie Perła dowodzi, że Zamoyscy mogli starać się o zwrot browaru znacznie wcześniej, bo już w 1980 r. - taką szansę otworzyły przed przedwojennymi właścicielami nieruchomości zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego.

Według spółki skoro Zamoyscy ani wtedy, ani przez następne lata z tej szansy nie korzystali, to można mówić o tym, że w 1980 r. rozpoczął się okres zasiedzenia browaru przez PPZP. Prawo do zasiedzenia nieruchomości można było uzyskać w tamtym czasie po 10 latach jej posiadania._ - Prawo własności browaru przysługiwałoby dziś Perle, która jest następcą PPZP _ - dodał Olak.

Od 2010 r. należący do Skarbu Państwa browar jest nieużywany - nie produkuje się w nim piwa ani nie jest prowadzona inna działalność gospodarcza. Ostatni dzierżawca nie wywiązał się z zapisów umowy i nie rozpoczął żadnej działalności w browarze.

Starostwo Powiatowe w Zamościu ogłosiło przetarg na dzierżawę browaru na okres 15 lat, który ma być rozstrzygnięty na początku września. W warunkach przetargu zapisano, że browar ma produkować rocznie co najmniej 10 tys. hektolitrów piwa. Zakład nie jest wyposażony w linie do produkcji.

Olak zaznaczył, że w oficjalnym komunikacie ogłoszonym przez starostę zamojskiego, dotyczącym przetargu na dzierżawę budynków w Zwierzyńcu nie było informacji o wniosku złożonym w sądzie przez Perłę-Browary Lubelskie; jest tam natomiast zapis dotyczący roszczeń spadkobierców ostatniego właściciela browaru.

Perła, wraz z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia, wystąpiła do sądu o wpisanie do księgi wieczystej ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania o nabycie własności browaru przez zasiedzenie.

Starosta zamojski Henryk Matej powiedział, że wniosek Perły, złożony w sądzie, do niczego go nie obliguje. - _ Przetarg na dzierżawę browaru nie zostanie przerwany, nie będą też zmienione jego warunki _ - zaznaczył. _ - Wpis do księgi wieczystej może być dokonany jedynie na podstawie postanowienia sądu, a takiego przecież jeszcze nie ma. Jest tylko wniosek _ - podkreślił.

Olak powiedział, że mimo wniosku złożonego w sądzie zarząd Perły nie wyklucza startowania w przetargu na dzierżawę browaru w Zwierzyńcu. _ O- stateczna decyzja jeszcze nie zapadła _ - zaznaczył.

Perła-Browary Lubelskie jest jednym z największych regionalnych browarów w Polsce, produkcję piwa prowadzi w zakładzie w Lublinie. Spółka ma ok. 3-proc. udział w polskim rynku piwa.

Tagi: reprywatyzacja, business news, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, manager, gospodarka polska, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz