Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Poznań z bardzo dobrym raitnigiem od Fitch

0
Podziel się:

Fitch Ratings nadał dla miasta Poznania międzynarodowe długoterminowe ratingi na poziomie A-. Zobacz jaka jest sytuacja finansowa miasta.

Poznań z bardzo dobrym raitnigiem od Fitch
(Hiszpan/CC/Wikipedia)
bFfiZJDV

Fitch Ratings nadał dla miasta Poznania międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A-. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Ratingi Poznania odzwierciedlają dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, wysoką elastyczność finansową, dobre wyniki operacyjne, bogatą i zdywersyfikowaną gospodarkę lokalną oraz bazę podatkową.

Ratingi uwzględniają również umiarkowane, według standardów międzynarodowych, zadłużenie bezpośrednie Poznania, które powinno pozostać na względnie stabilnym poziomie w latach 2014-2015. Ratingi biorą również pod uwagę prognozowany dalszy wzrost zadłużenia spółek miejskich, które jednak powinny być w stanie obsługiwać je samodzielnie.

bFfiZJDX

Zdaniem agencji elastyczność finansowa miasta oraz dobre zarządzanie strategiczne i finansowe sprawiają, że Poznań jest dobrze przygotowany do przeciwdziałania negatywnym skutkom nieoczekiwanych niekorzystnych zdarzeń, podobnym do tych, jakie miały miejsce w latach 2011-2012. W tym okresie Poznań był w stanie utrzymać dobre wyniki operacyjne, pomimo spowolnienia gospodarczego, które negatywnie wpłynęło na jego dochody podatkowe oraz konieczności poniesienia nieprzewidzianych wydatków.

Zdaniem agencji wyniki operacyjne miasta pozostaną dobre w średnim okresie, z nadwyżką operacyjną stanowiącą około 10-11 procent dochodów operacyjnych w latach 2013-2015, czyli około 280 mln zł. W trzech kolejnych latach nadwyżka operacyjna powinna być wyższa od obsługi długu (prognozowanej na ok. 220 mln zł rocznie i rozumianej jako spłata rat kapitałowych oraz odsetek), pokrywając ją 1,2-krotnie.

W 2013 r. obsługa długu może wzrosnąć do około 410 mln zł (264 mln zł w 2012r.) z uwagi na planowaną przez miasto spłatę kredytów krótkoterminowych (128 mln zł) z wysokich dotacji unijnych. Ponadto Poznań planuje refinansować około 65 mln zł długu zaciągniętego na najmniej korzystnych warunkach.

Fitch oczekuje, że w latach 2013-2015 zadłużenie Poznania ustabilizuje się na poziomie około 78 procent dochodów bieżących (nominalnie poniżej 2 mld zł), co będzie wynikało z niższych wydatków majątkowych. Obecna perspektywa finansowa UE dobiega bowiem końca, a środki z kolejnej będą dostępne dla jednostek samorządu terytorialnego najprawdopodobniej nie wcześniej niż od 2016r. Wskaźniki obsługi długu powinny pozostać bezpieczne. Zadłużenie do nadwyżki bieżącej może wynosić średnio 10 lat w latach 2013-2015 (9,7 lat w 2012r.), tj. na poziomie średniej zapadalności długu.

bFfiZJEd

Agencja spodziewa się dalszego wzrostu zadłużenia pośredniego Poznania w średnim okresie, z 1,08 mld zł w 2012 r. do około 1,3 mld zł w 2015 r. Nie powinno ono jednak wywierać bezpośredniej presji na budżet, ponieważ w większości dotyczyć będzie zadłużenia spółki Aquanet, która samodzielnie obsługuje swój dług.

Zdywersyfikowana i bogata gospodarka lokalna, której PRB na mieszkańca jest dwukrotnie wyższy od średniej krajowej, znajduje odzwierciedlenie w wysokich dochodach podatkowych Poznania. Dochody te stanowią ponad 50 procent dochodów operacyjnych miasta. Z uwagi na to, że dochody podatkowe na mieszkańca znacznie przewyższają średnią krajową, Poznań jest zobowiązany do dokonywania wpłat do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej (65 mln zł w 2013 r.).

Obniżenie ratingu może nastąpić w przypadku trwałego pogarszania się wyników operacyjnych, z marżą operacyjną poniżej 9 procent, przy dalszym dynamicznym wzroście długu, którego poziom może się zbliżać do 100 procent dochodów bieżących, co będzie prowadzić do istotnego pogorszenia się wskaźników spłaty długu.

Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli miasto utrzyma mocne wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną powyżej 12 procent oraz zmniejszy się jego zapotrzebowanie na finansowanie długiem, oraz pod warunkiem, że zostanie podniesiony rating dla Polski.

bFfiZJEe

Czytaj więcej w Money.pl

bFfiZJEy
business news
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)