Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Jakub Ceglarz
Jakub Ceglarz
|

Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika. Co musi się wydarzyć?

0
Podziel się:

Pracodawca musi udowodnić, że z tego powodu poniósł duże straty.

Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika. Co musi się wydarzyć?
(Fotolia)

Pracodawca może zwolnić zatrudnionego bez wypowiadania umowy tylko w kilku przypadkach. Może jednak zdarzyć się, że powodem _ dyscyplinarki _ będzie nawet kilkuminutowe spóźnienie. Zobacz, w jakich okolicznościach możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika.

Kodeks pracy dopuszcza zwolnienie dyscyplinarne z powodu:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków służbowych,
  • popełnienia przez niego w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • utraty uprawnień zatrudnionego koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Nie każde naruszenie obowiązków służbowych kwalifikuje się automatycznie do rozwiązania umowy z winy pracownika. Najczęściej podstawę dają: umyślne nieprzestrzeganie regulaminu pracy, przepisów BHP, notoryczne spóźnienia, nieusprawiedliwione absencje lub niewykonywanie poleceń służbowych. Może się jednak zdarzyć, że pracodawca nie będzie mógł zwolnić osoby, która odmawia wykonania poleceń przełożonego. Stanie się tak na przykład wtedy, gdy zatrudniony odmówi wykonywania obowiązków, ponieważ warunki pracy stanowią poważne zagrożenie dla jego życia lub zdrowia.

Z drugiej strony, w ekstremalnych sytuacjach, nawet drobne przewinienie może stanowić pretekst do zwolnienia dyscyplinarnego.

Przykład

Inną przesłanką do zastosowania takiej formy rozwiązania umowy może być popełnienie przez pracownika przestępstwa w okresie jej trwania, niezależnie od tego, czy dotyczy ono zakładu pracy (na przykład przywłaszczenie mienia firmy), czy też osoby trzeciej (przykładowo spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu przez zatrudnionego na stanowisku kierowcy)
. Jeśli przestępstwo zostało popełnione przed podpisaniem umowy, nie może stanowić podstawy do jej rozwiązania z winy pracownika.

Pracownik może również zostać zwolniony dyscyplinarnie, gdy utraci uprawnienia do wykonywania obowiązków służbowych (na przykład kierowca, który utracił prawo jazdy lub dyrektor pozbawiony wyrokiem sądu prawa do sprawowania funkcji kierowniczych).

Pracodawca nie może zwlekać

Od momentu, w którym szef dowie się o jednej z trzech przesłanek umożliwiających zwolnienie z winy pracownika do faktycznego rozwiązania umowy, nie może minąć więcej niż jeden miesiąc. Ma to zapobiegać _ zbieraniu haków _ na zatrudnionych i wykorzystywaniu ich w przyszłości. Niezbędne jest również zachowanie formy pisemnej wypowiedzenia wraz ze wskazaniem jednoznacznej przyczyny.

W przypadku, gdy zatrudniony jest członkiem związków zawodowych (lub jest przez nie reprezentowany), pracodawca przed _ dyscyplinarką _ musi skonsultować ten zamiar z odpowiednią organizacją związkową, przedstawiając przyczynę, która uzasadnia taki krok. Jeśli nie otrzyma odpowiedzi w ciągu trzech dni, nie jest związany opinią związków.

Role można odwrócić

Kodeks pracy przewiduje również sytuację odwrotną, w której to pracownik rozwiązuje umowę z pracodawcą bez zachowania okresu wypowiedzenia. Następuje to, gdy:

  • zostanie wydane orzeczenie lekarskie, stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko w terminie wskazanym przez lekarza,
  • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec zatrudnionego (na przykład zalega z wypłacaniem wynagrodzenia).

W takiej sytuacji przysługuje mu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, które otrzymałby w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem oraz pozostałe świadczenia (na przykład ekwiwalent za niewykorzystany urlop), za wyjątkiem odprawy pieniężnej.

Czytaj więcej w Money.pl
Zwolnili cię? Dostaniesz dodatkowy urlop Jeśli pracodawca wręczył ci wypowiedzenie, musi dać ci też urlop na znalezienie nowego stanowiska.
Pensja po odejściu z pracy. Jak to możliwe? Zobacz, w jakich przypadkach pracodawca ma obowiązek co miesiąc płacić byłemu pracownikowi, nawet przez kilka lat od rozwiązania umowy.
Dodatkowe 2 dni urlopu. Co musi się wydarzyć? Zobacz, kiedy przysługuje urlop okolicznościowy, jak się o niego ubiegać oraz czy pracodawca może go odmówić.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)