Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

W Internecie krążą miliardy!

0
Podziel się:

Na zakupy przez Internet wydaliśmy w minionym roku ponad 3 miliardy złotych. Po raz pierwszy też w 2005 roku obroty polskiego handlu elektronicznego osiągnęły poziom 1 procenta całości obrotów detalicznych, a liczba sklepów internetowych wzrosła do prawie 800. Dlatego też reklamodawcy coraz chętniej kupują powierzchnie reklamowej w sieci.

Na zakupy przez Internet wydaliśmy w minionym roku ponad 3 miliardy złotych. Po raz pierwszy też w 2005 roku obroty polskiego *handlu elektronicznego osiągnęły poziom 1 procenta całości obrotów detalicznych, a liczba sklepów internetowych wzrosła do prawie 800. Dlatego też reklamodawcy coraz chętniej kupują powierzchnie reklamowej w sieci.* **

Do najważniejszych zmian na rynku internetowym w 2005 roku *należy zaliczyć W 2005 roku firmy zwiększyły swoje wydatki na reklamę w sieci aż o 60 procent. Tym samym internet stanowi już 3 procent wszystkich nakładów na reklamę w mediach w Polsce. Na koniec 2007 roku obroty polskich wydawców internetowych powinny zbliżyć się do pułapu *300 mln zł.bardzo **wysoką dynamikę wzrostu wydatków na reklamę internetową.

Wpływ na zwiększanie się wydatków firm w Internecie ma rosnąca od lat liczba konsumentów korzystających z Internetu. W 2005 roku w Polsce było już prawie 10 milionów internautów. Duża ilość osób korzystających z Internetu przekłada się także na wzrost wydatków na zakupy w sieci. W 2005 roku Polacy wydali na zakupy w Internecie 3,1 miliarda złotych.

IAB szacuje, że w 2006 roku dynamika ta utrzyma się do wartości około 210 mln zł.

Główną zmianą na rynku reklamy internetowej w 2005 roku był wzrost znaczenia reklamodawców z branży FMCG (z 15 do 19 proc.). Tradycyjne największe nakłady na reklamę online utrzymała branża finansowa (spadek z 27 do 26 proc.), nieznacznie spadł udział branży telekomunikacyjnej (z 20 do 19 porc.). Udział branży transportowej (w tym motoryzacji) wzrósł w stosunku do roku 2004 o 6 proc. i wyniósł na koniec 2005 roku 18 proc. Według oceny IAB, do grona nowych firm, które znacząco zwiększą swoje wydatki na reklamę w sieci w 2006 roku będą należały przede wszystkim przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz segmentu artykułów spożywczych i usług turystycznych.

W 2005 roku nastąpił dynamiczny rozwój e-commerce. Obroty polskiego e-handlu wyniosły 3,1 mld zł, z czego obroty sklepów to około 1,3 mld zł, a platform akcyjnych - około 1,8 mld zł (głównie Allegro.pl). Po raz pierwszy w historii obroty handlu elektronicznego osiągnęły poziom 1 proc. całości obrotów detalicznych w Polsce. Liczba sklepów internetowych wzrosła do prawie 800.

Główną przyczyną wzrostu przychodów jest zwiększająca się ilość i atrakcyjność oferty sklepów internetowych. Istotną rolę odgrywa także wzrost odstępności kart płatniczych, spowodowany rozwojem usług bankowych w Polsce oraz zanikającymi obawami klientów o bezpieczeństwo transakcji. Co ciekawe, szybkie tempo rozwoju polskiego e-commerce pozwoliło Polsce wyprzedzić pod względem odsetka osób kupujących online takie kraje jak Włochy czy Hiszpania.* *

Z raportu IAB Polska wynika, że internet w dalszym ciągu jest najszybciej rozwijającym się medium na świecie. W 2005 roku dostęp do internetu miało 15,7% ludzkości, czyli ponad 1 miliard osób. Liderem internetu w skali globalnej jest Ameryka Północna (68,1%), jednak pomimo niskiego odsetka populacji korzystającej z internetu, najczęściej w sieci można spotkać internautów z Azji - stanowiących już grupę liczącą 364 mln osób. Trend ten widoczny jest szczególnie w przypadku takich państw jak Chiny i Indie.

Polscy internauci to osoby dobrze wykształcone o wysokim statusie społecznym i majątkowym. Wykształcenie wyższe posiada 16,5 proc. W Polsce w okresie od grudnia 2004 do grudnia 2005 przybyło pół miliona nowych internautów. W miastach powyżej 500 000 mieszkańców dostęp do internetu posiada już prawie 40% mieszkańców. Z internetu korzysta trzy czwarte osób w wieku od 15-19 roku życia.użytkowników. Ponadto dużą grupę stanowią osoby uczące się, w tym studenci i uczniowie szkół pomaturalnych (30,1 proc.). Praktycznie wyrównały się proporcje pomiędzy kobietami i mężczyznami. W połowie 1999 roku wśród internatów było 2 razy więcej mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 65,4 i 34,6 proc.), a obecnie stosunek ten wynosi odpowiednio 50,4 i 49,6 proc.

Internet umocnił swoją pozycję w dużych aglomeracjach i na obszarach o dobrze rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Województwa z największą liczbą internautów to mazowieckie (19,6 proc.), choć udział tego województwa w strukturze systematycznie spada. W dalszej kolejności są województwa: śląskie (14,5 proc.), małopolskie (9,4 proc.), dolnośląskie (8,6 proc.) i wielkopolskie (8,5 proc.).

Z raportu IAB wynika, że coraz częstszym miejscem korzystania z internetu staje się dom. Jak pokazują badania prowadzone od 2000 roku przez TNS OBOP, w ciągu ostatnich pięciu lat odsetek osób korzystających z sieci w domu podwoił się i wyniósł na koniec 2005 roku 72 proc.

Wraz ze zwiększaniem zasięgu internetu, wzrasta także aktywność jego użytkowników. Czas, jaki w ciągu miesiąca polscy internauci poświęcają internetowi zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego o 10 godzin i wynosi obecnie 22 godzin i 27 minut miesięcznie. Wiąże się to ze spadkiem czasu poświęcanego innym mediom. Większa aktywność internautów przekłada się na wyższą częstotliwość korzystania z sieci. W 2005 roku już ponad połowa (52,9 proc.) robiła to codziennie lub prawie codziennie.* *

Zmiany, jakie zaszły w sposobie i czasie poświęcanym konsumpcji mediów przez internautów pomiędzy falami badania (listopad 2004-2005) to przede wszystkim nieznaczne zwiększenie się oglądalności telewizji, ale z widocznym przesunięciem zainteresowań ku kanałom tematycznym i stacjom regionalnym.

Na popularności wśród internautów nieznacznie straciło radio, jednak przebudowała się struktura słuchalności - zyskały małe i średnie stacje. Nieznaczny wzrost zanotowała prasa codzienna (duże zmiany struktury czytelnictwa), czytanie książek, tygodników i dwutygodników oraz miesięczników. Duża zmiana jakościowa to zwiększenie się konsumpcji samego internetu - przeglądanie stron internetowych wzrosło o prawie 10 proc., przeglądanie poczty elektronicznej o ponad 7 proc., komunikatorów - prawie o 8 proc.

internet
business news
manager
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)