Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Wyniki Banku Millennium. Zarobił nieco więcej w pierwszym kwartale

0
Podziel się:

Skonsolidowany zysk netto spółki jest nieco wyższy niż rok wcześniej.

Wyniki Banku Millennium. Zarobił nieco więcej w pierwszym kwartale
(Wojciech Strozyk/Reporter)
bEISaItN

Bank Millennium odnotował 162,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2015 roku wobec 156,45 mln zł zysku rok wcześniej. Odpisy banku wzrosły o 3,3 procent w skali roku do 67,8 mln zł w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Aktualizacja 08:55

Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 150 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 145-153 mln zł.

bEISaItP

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 333,31 mln zł wobec 355,35 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 156,75 mln zł wobec 155,5 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale 2015 roku mógł wynieść od 339 do 355 mln zł, przy konsensusie na poziomie 346 mln zł, wobec 355 mln zł rok wcześniej, a wynik z opłat i prowizji sięgnął od 139 do 150 mln zł, przy konsensusie na poziomie 146 mln zł w porównaniu z 155 mln zł w I kw. 2014 r.

Aktywa razem banku wyniosły 64,05 mld zł na koniec I kw. 2015 r. wobec 60,74 mld na koniec 2014 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 148,44 mln zł wobec 141,77 mln zł zysku rok wcześniej.

bEISaItV

Odpisy lekko w górę

Odpisy Banku Millennium wzrosły o 3,3% w skali roku do 67,8 mln zł w I kw. br., głównie w segmencie detalicznym. Kwartalna sprzedaż pożyczek gotówkowych w I kw. br. osiągnęła ponownie rekordowy poziom 674 mln zł, podał bank.

Odpisy na utratę wartości kredytów utworzone netto przez grupę w I kw. 2015 roku wyniosły 67,8 mln zł i były wyższe o 6% w ujęciu kwartalnym oraz o 3,3% r/r.

"Większa część odpisów utworzonych w I kwartale 2015 roku dotyczyła segmentu detalicznego (41,9 mln zł), przede wszystkim na kredyty konsumpcyjne, podczas gdy odpisy w segmencie korporacyjnym wyniosły 25,9 mln zł. Pomimo dużej zmienności kursu wymiany CHF notowanej od stycznia b.r., kredyty hipoteczne wykazywały dobrą i stabilną jakość i nie było konieczności dotworzenia rezerw na ten portfel" - czytamy w raporcie kwartalnym.

bEISaItW

Relatywna miara kosztu ryzyka (tzn. utworzone rezerwy netto do średnich kredytów netto) osiągnęła poziom 60 pb w I kw. 2015 roku tzn. 1 pb poniżej średniego poziomu w roku 2014, podano także.

Kredyty netto ogółem grupy Banku Millennium osiągnęły kwotę 46,54 mld zł na koniec marca 2015 roku, co oznacza wzrost o 8,6% w skali roku i 5,4% kwartalnie. Za część tego wzrostu odpowiada aprecjacja CHF - gdyby nie ona, kredyty netto wzrosłyby o 3% r/r i 1,7% kw/kw.

Kredyty hipoteczne stanowią największą część portfela kredytowego o łącznym saldzie netto w kwocie 28,46 mld zł na dzień 31 marca 2015 roku.

"Wzrost tego portfela o 5,8% (zarówno w skali roku, jak i kwartalnie) wynikał z aprecjacji CHF po styczniowej, nieoczekiwanej decyzji Narodowego Banku Szwajcarii. W konsekwencji, udział hipotecznych kredytów walutowych w łącznym portfelu znów znalazł się na poziomie lekko powyżej 40%" - czytamy dalej.

bEISaItX

Portfel niehipotecznych kredytów detalicznych osiągnął kwotę 4,75 mld zł, co oznacza roczny wzrost o 24%, wynikający głównie z silnego wzrostu w zakresie pożyczek gotówkowych.

W I kwartale br. bank sprzedał pożyczki kwartale na rekordowym poziomie 674 mln zł. Kredyty i pożyczki dla przedsiębiorstw (w tym leasing) wyniosły 13,32 mld zł na koniec marca 2015 roku, notując wzrost o 10% w skali roku i 4,8% kw/kw.

Wartość należności leasingowych wzrosła o 13,8% r/r przekraczając łącznie poziom 4 mld zł. Obroty faktoringowe w I kw. br. osiągnęły wielkość 3 mld zł i były wyższe o 17% niż rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

bEISaItY
bEISaIuq
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)