Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
zarobki prezesów
11.07.2012 13:14

Zarobki zarządzających giełdowymi spółkami. Zobacz, gdzie najwięcej

Ich zarobki skoczyły w minionym roku o blisko 20 procent. Zobacz, ile zarabiają rządzący giełdowymi spółkami.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Andreyuu/iStockphoto)

Wynagrodzenia członków zarządu rosną szybciej niż pozostałych pracowników. Zwiększa się udział premii i innych dodatków. Takie wnioski płyną z najnowszego badania przeprowadzonego przez PwC *- _ *Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku. * _Wśród dziesiątki najlepiej zarabiających prezesów zarządów roczne wynagrodzenie mieściło się w przedziale od ok. 3,4 mln zł (Luigi Lovaglio– Prezes Zarządu Pekao S.A.) do około 11,9 mln zł (Janusz Filipiak – Prezes Zarządu COMARCH S.A.), przy średniej wynoszącej ok. 6 mln zł.*_ _

Najwyższe średnie roczne wynagrodzenie dla osób zarządzających oferuje sektor mediów i rozrywki (ok. 2,8 mln zł) oraz sektor finansowy (w tym ubezpieczenia – ok. 2,82 mln zł, bankowość – ok. 1,88 mln zł oraz rynek kapitałowy – ok. 1,58 mln zł). Spółki z indeksu WIG20 przeciętnie płaciły swoim prezesom i członkom zarządu ok. 1,75 mln zł rocznie (w porównaniu z 1,4 mln zł rok temu) tj. prawie 1,5 raza więcej niż spółki z mWIG40 i prawie dwa razy więcej niż te z sWIG80 - wynika z najnowszego badania PwC - _ Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku _. W sumie w porównaniu z rokiem ubiegłym, wynagrodzenia osób zarządzających wzrosły o około 18 proc. Co ciekawe, znacznie wyższy (25 proc.) wzrost uposażeń można było zaobserwować w przypadku wynagrodzeń prezesów niż pozostałych członków zarządu (14 proc.).

_ - Większość spółek objętych badaniem zanotowała w ostatnim roku poprawę wyników, co przełożyło się na wzrost premii wypłacanych w 2011 r. w porównaniu do lat ubiegłych. Wyższa premia w połączeniu z nawet umiarkowanym wzrostem części stałej wynagrodzenia spowodowała 18 proc. wzrost całkowitego uposażenia widoczny w tegorocznych danych. Wyższe premie oznaczają jednak nie tylko wyższą wypłatę, ale także świadczą o pewnej zmianie zachodzącej w strukturze wynagrodzeń osób zarządzających _- podkreśla Barbara Mierzejewska, menedżer w PwC.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, udział premii w stosunku do innych składników wynagrodzenia krótkoterminowego prezesów i członków zarządów wzrósł z 28 proc. do 35 proc. w roku 2011. Trend ten powinien cieszyć akcjonariuszy, gdyż w coraz większym stopniu wynagrodzenie staje się uzależnione od wyników spółki, co przybliża nas do bardziej zaawansowanych rynków finansowych. Udział części ruchomej wynagrodzenia zwiększył się w ostatnim roku głównie kosztem takich składników pakietu krótkoterminowego jak świadczenia dodatkowe i wynagrodzenia od jednostek zależnych i stowarzyszonych.

W której branży zarabia się najwięcej?Porównując rok do roku w ujęciu branżowym, warto zauważyć, że w pierwszej dziesiątce najlepiej płacących branż znajdują się praktycznie te same sektory, co w roku ubiegłym. Wyjątek stanowi energetyka, która z 18 miejsca w 2010 r. weszła w 2011 r. na pozycję 9 zastępując firmy deweloperskie, które spadły z 9 na 17 miejsce w rankingu.

Zarobki członków zarządów giełdowych spółek (2011 rok)
Branża Miejsce w rankingu Wysokość wynagrodzenia w mln zł Zmiana w % w porównaniu z 2010 rokiem
źródło: PwC
media 1 2,88 33%
ubezpieczenia 2 2,82 141%
banki 3 1,88 18%
rynek kapitałowy 4 1,58 41%
informatyka 5 1,35 12%
telekomunikacja 6 1,31 -10%
paliwowy 7 1,24 -7%
hotele i restauracje 8 1,11 26%
energetyka 9 1,09 65%
metalowy 10 1,04 -15%
drzewny 11 0,95 12%
surowcowy 12 0,93 24%
materiałów budowlanych 13 0,92 53%
spożywczy 13 0,92 21%
handel hurtowy 13 0,92 31%
elektromaszynowy 16 0,88 35%
deweloperzy 17 0,83 -9%
handel detaliczny 17 0,83 34%
budownictwo 19 0,82 6%
farmaceutyczny 20 0,72 -1%
chemiczny 21 0,7 15%
motoryzacyjny 21 0,7 19%
tworzyw sztucznych 23 0,52 49%
finanse inne 24 0,38 46%
usługi inne 25 0,3 -64%
lekki 26 0,27 -18%

_ - Spółki z WIG20 - znacząco przewyższają spółki z indeksów mWIG40 oraz sWIG80 pod względem kapitalizacji rynkowej, aktywów i przychodów - w konsekwencji oferują zarządom znacznie wyższe przeciętne wynagrodzenia. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że o ile w przypadku bankowości wysokość wynagrodzeń jest ściśle skorelowana z wielkością spółki mierzoną wartością aktywów i kapitalizacją rynkową, o tyle spółki mediowe i rynku kapitałowego nie odbiegają pod względem wielkości od firm z innych branż a ich zarządy są relatywnie sowicie wynagradzane. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na przedsiębiorstwa z sektora surowcowego, które pomimo swojej znacznej wielkości relatywnie skromnie wynagradzały osoby zarządzające _ - komentuje Dominika Jędrzejewska, starszy konsultant w PwC.

Wśród dziesiątki najlepiej zarabiających prezesów zarządów roczne wynagrodzenie krótkoterminowe w 2011 r. mieściło się w przedziale od około 3,4 mln zł (pan Luigi Lovaglio– Prezes Zarządu Pekao S.A.) do około 11,9 mln zł (pan Janusz Filipiak - Prezes Zarządu COMARCH S.A.), przy średniej wynoszącej około 6 mln zł.

Z kolei, swoich członków zarządu w 2011 r. najwyżej opłacało TVN S.A. z przeciętnym oferowanym uposażeniem na poziomie około 4,5 mln zł. Przeciętne wynagrodzenia w _ TOP 10 _ najlepiej płacących spółek mieściły się w przedziale 1,7 -4,5 mln zł, przy średniej wynoszącej ok. 2,3 mln zł. Przedsiębiorstwa ze wszystkich trzech analizowanych indeksów znalazły się w _ TOP 10 _, choć analogicznie jak w roku ubiegłym najsilniejsza reprezentacja w tej grupie przypadła na WIG20 (4 spółki).

Struktura właścicielska spółki wciąż nie pozostaje bez wpływu na poziom wynagrodzeń, co obserwujemy po raz kolejny w tegorocznym badaniu. Najwyraźniej widać to na przykładzie spółek z dużym udziałem Skarbu Państwa, które oferują znacznie niższe wynagrodzenia niż pozostałe przedsiębiorstwa z właściwych indeksów (średnio o ok. 30 proc. mniej niż spółki w WIG20 i 25 proc. mniej niż mWIG40). Warto zauważyć, że w przypadku WIG20 różnica ta pogłębiła się w stosunku do roku 2010 o ok. 10 pkt. procentowych.
Od czego zależą wynagrodzenia członków zarządów?Płaca zasadnicza członków zarządów zależy przede wszystkim od wielkości organizacji i stopnia skomplikowania biznesu, co wyraża się najczęściej przyporządkowaniem spółki do danego indeksu giełdowego, kapitalizacją rynkową (największa korelacja), wielkością aktywów i poziomem przychodów. Niebagatelne znaczenie ma sam fakt notowania spółki na giełdzie i wiążące się z tym obowiązki - jak choćby wymóg prezentacji informacji o wypłaconym wynagrodzeniu - i ponoszona odpowiedzialność.

W 2011 r. ok. 55 proc. wynagrodzenia prezesów i członków zarządów największych spółek z GPW stanowiło wynagrodzenie zasadnicze, podobnie jak miało to miejsce rok wcześniej. Na przestrzeni ostatniego roku wzrósł natomiast udział wynagrodzenia zmiennego (z 28 proc. do 35 proc.) kosztem pozostałych składników tj. dodatkowych świadczeń, takich jak prywatna opieka medyczna, dodatkowy urlop płatny itp. oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych. Najpopularniejszymi miernikami, od których zależy płaca zmienna pozostają EPS i EBITDA.

_ - Pomimo wzrostu udziału płacy zmiennej w całości pakietu, polskie systemy premiowe nadal pozostają relatywnie mało agresywne w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi np. w USA, czy Wielkiej Brytanii, gdzie płaca zmienna zwykle przewyższa płacę zasadniczą i stanowi około 60 proc. pakietu _ - stwierdza Artur Kaźmierczak, dyrektor zespołu HR Consulting w PwC.

Zainteresowanie długookresowymi planami motywacyjnymi w Polsce kształtuje się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim (około 42 proc.). Najbardziej popularną formą nadal pozostają opcje menedżerskie (najczęściej na akcje nowej emisji), które są stosowane w ok. 80 proc. tego typu zachęt. Na drugim miejscu pod względem popularności w Polsce znajdują się programy oparte na akcjach spółki lub podmiotu dominującego (około 9 proc.)._ _

_ - Pod tym względem zdecydowanie jako Polska odbiegamy od trendu występującego na rozwiniętych rynkach finansowych, gdzie od pewnego czasu obserwuje się spadek zainteresowania opcjami. Przykładowo w Wielkiej Brytanii aż 90 proc. programów długoterminowych jest opartych na akcjach za wyniki (tzw. performance shares), a jedynie niecałe 10 proc. to programy opcyjne - _ podkreśla Artur Kaźmierczak.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że stosunkowo niewiele firm, które motywują kadrę menedżerską tego typu systemami (40 proc.) wprowadziło nowe programy lub przyznało nowe nagrody długoterminowe w 2011 roku, podczas gdy większość raczej skoncentrowała się na realizacji kolejnych transzy na podstawie wcześniej przyjętych programów.

Badanie PwC obejmuje wynagrodzenia kadry zarządzającej 140 spółek giełdowych w 2011 r. w ujęciu branżowym, z podziałem na poszczególne indeksy GPW: WIG20, mWIG40 i sWIG80 według składu indeksów na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Czytaj więcej w Money.pl
Kobiety wciąż zarabiają mniej. Nawet o 17 proc. - _ Różnica pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn wynosi ok. 17 proc., w realnych pieniądzach jest to średnio 700 zł _ - zauważa Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.
Tylu Polaków jest zadowolonych z pracy. A ty? 63 proc. Polaków jest zadowolonych z aktualnie wykonywanej pracy - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badawczego Randstad.
Wyścig szczurów to nic złego. Jeśli wygrywasz Ostra rywalizacja, ciągłe działanie i adrenalina są jak silny narkotyk. Relaks i przyjazna atmosfera w biurze, to tak naprawdę ucieczka od rzeczywistości, a szukanie relaksu i harmonii jest wbrew naturze.
Tagi: zarobki prezesów, zarobki, business news, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, manager, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz