Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
strategie
17.03.2014 13:58

Alfy 2013 - Analizy Online nagradzają najlepsze fundusze

Po 14 latach działalności, Analizy Online, niezależna firma analizująca rynek wspólnego inwestowania, po raz pierwszy przyznała nagrody dla najlepszych funduszy oraz dla najlepszego TFI.

Podziel się
Dodaj komentarz

Po 14 latach działalności, Analizy Online, niezależna firma analizująca rynek wspólnego inwestowania, po raz pierwszy przyznałanagrody dla najlepszych funduszy oraz dla najlepszego TFI. W tym roku otrzymały je fundusze z 10 najpopularniejszych kategorii z 4 segmentów rynku: akcyjnego, polskich papierów dłużnych, polskich mieszanych oraz gotówkowych i pieniężnych. Nagrody - Alfy 2013 - zostały przyznane 11 marca 2014 roku podczas uroczystej gali na zakończenie 4. Fund Forum Analiz Online.

_ - _ Alfa - pierwsza litera greckiego alfabetu, od lat stosowana jest w wielu dziedzinach życia. W inwestycjach wskaźnik alfa, nazywany też dodatkową stopą zwrotu, jest niejako miernikiem wartości dodanej zarządzającego. Symbol ten w optymalny sposób odzwierciedla ideę jaka przyświeca nam podczas wyłaniania najlepszych funduszy oraz TFI i tym samym stał się nazwą i znakiem graficznym przyznawanej przez Analizy Online nagrody _, _ mówi Tomasz Publicewicz, prezes Analiz Online.

Materiały organizatora

Do nagrody dla najlepszych funduszy 2013 roku w poszczególnych kategoriach zostały nominowane po 3 fundusze z każdej z grup. Po cztery nominacje otrzymały ING TFI oraz Investors TFI, natomiast BZ WBK TFI, Noble Funds TFI oraz Skarbiec TFI otrzymały po trzy nominacje. W kategorii najlepsze TFI 2013 roku zostały nominowane: BZ WBK TFI, ING TFI oraz Union Investment TFI.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

1. Najlepszy fundusz akcji polskich uniwersalny:
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) *zarządzany przez: Sebastiana Buczka i Bartłomieja Cendeckiego,
2. najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek:
*
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) *zarządzany przez Andrzeja Domańskiego
3. Najlepszy fundusz akcji Nowej Europy:
*
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) *zarządzany przez Michała Cichosza
4. Najlepszy fundusz aktywnej alokacji:
*
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) *zarządzany przez Andrzeja Domańskiego
5. Najlepszy fundusz zrównoważony:
*
Investor Zrównoważony FIO *zarządzany przez Macieja Chudzika
6. Najlepszy fundusz stabilnego wzrostu
*
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO, *zarządzany przez Macieja Chudzika
7. Najlepszy fundusz papierów dłużnych skarbowych
*
AXA Obligacji (AXA FIO) *zarządzany przez Pawła Mizerskiego
8. Najlepszy fundusz papierów dłużnych korporacyjnych
*
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO)
zarządzany przez Witolda Garstkę
9. Najlepszy fundusz papierów dłużnych uniwersalny
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) zarządzany przez Grzegorza Latałę, Dariusza Kędziorę, Marcina Mężykowskiego i Radosława Gałeckiego
10. Najlepszy fundusz gotówkowy i pieniężny
Novo Gotówkowy (Novo FIO) zarządzany przez Krzystofa Bednarczyka.

*Statuetkę dla najlepszego TFI otrzymało Union Investment TFI, które mimo braku lauretów w poszczególnych kategoriach w sumie uzyskało najwięcej punktów. O zwycięstwie zdecydował fakt, iż towarzystwo oferuje fundusze charakteryzujące się wysoką jakością w każdym z 4 branych pod uwagę segmentów - akcyjnym, mieszanym, dłużnym oraz gotówkowym i pieniężnym. *

Nagrody przyznajemy tylko tym funduszom, które spełniają jednocześnie kilka warunków:

  • działają od co najmniej 2 lat
  • mają charakter otwarty (FIO lub SFIO),
  • są dostępne dla szerokiego grona klientów (fundusze detaliczne),
  • muszą zarządzać aktywami o odpowiedniej wielkości (średni ich poziom w czwartym kwartale analizowanego roku przekracza 50 mln zł i mieści się w 66% największych funduszy w grupie),
  • w drugiej połowie analizowanego roku nie zaszły istotne zmiany w zespole zarządzających,

Każdy fundusz oceniany jest za efektywność, powtarzalność wyników oraz poziom kosztów.

  • efektywność (max 60 pkt.) oceniamy na podstawie wskaźnika _ information ratio _, liczonego w 12-miesięcznym horyzoncie. Wskaźnik ten bada relację zysku (dodatkowa stopa zwrotu) do ryzyka (opartego na historycznej zmienności dodatkowych stóp zwrotu). Wyliczamy średni poziom tego wskaźnika z kolejnych 12 miesięcy danego roku (od stycznia do grudnia). Im wyższy poziom średniej, tym więcej punktów otrzymuje fundusz.
  • powtarzalność wyników (max 20 pkt.) wyliczamy przy wykorzystaniu kwartyli z kolejnych 8 kwartalnych stóp zwrotu (1-szy kwartyl - najlepszy, 4-ty - najsłabszy), kończących się z IV kwartałem roku, za który przyznawana jest nagroda. Im niższa jest średnia z wyliczonych dla kolejnych okresów kwartyli - tym fundusz otrzymuje więcej punktów.
  • koszty (max 10 pkt.) wyliczamy na podstawie wskaźnika total expense ratio (TER) oraz wysokości maksymalnej opłaty manipulacyjnej. Im niższe opłaty na tle grupy, tym fundusz otrzymuje więcej punktów.

Na podstawie tych kryteriów każdy fundusz miał przydzielane punkty, a ich suma była podstawą do wytypowania zwycięzcy. W każdej grupie każdy fundusz mógł otrzymać maksymalnie 100 punktów.

W przypadku TFI brane były pod uwagę tylko te towarzystwa, które mają w ofercie co najmniej 1 fundusz w każdym z 4 segmentów: akcyjnym, polskich papierów dłużnych, polskich mieszanych oraz gotówkowym i pieniężnym. Następnie dla każdego TFI wyliczana była średnia liczba punktów z najwyżej ocenionych funduszy z tych 4 segmentów. Każde towarzystwo mogło zdobyć maksymalnie 100 punktów.

Więcej informacji na stronie analizy.pl

Jeżeli zainteresował Cię temat poruszony w raporcie i szukasz więcej informacji o nim
- skontaktuj się z nami.

Dział Analiz

22/431-82-94

Dział Sprzedaży i Marketingu

22/431-82-96

Dział Pozyskiwania i Przetwarzania Danych

22/431-82-98


_ Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy. _

_ _

_ Działalność firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych. _

Tagi: strategie, patronat
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz