Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
strategie
27.10.2011 16:17

Debata liderów sektora PPP w Poznaniu – Brytyjsko-Polskie Forum PPP

Głównym celem spotkania była dyskusja ekspertów, samorządowców oraz przedstawicieli 11 firm, realizujących projekty w sektorze publiczno-prywatnym, o szansach, korzyściach oraz zagrożeniach wynikających ze stosowania tego modelu w Polsce.

Podziel się
Dodaj komentarz

We wtorek, 25 października, w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się Brytyjsko-Polskie Forum PPP. Głównym celem spotkania była dyskusja ekspertów, samorządowców oraz przedstawicieli 11 firm, realizujących projekty w sektorze publiczno-prywatnym, o szansach, korzyściach oraz zagrożeniach wynikających ze stosowania tego modelu w Polsce. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce – Robin Barnett oraz Sławomir Hinc – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Konferencja została objęta honorowym patronatem przez wicepremiera Waldemara Pawlaka.

**

Sławomir Hinc - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania **


_ Brytyjsko-Polskie Forum PPP jest niezwykle cennym wydarzeniem dla Poznania, który ma już doświadczenie w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Wiele rzeczy należy jeszcze poprawić, aby partnerstwo-publiczno prywatne było czymś bardziej efektywnym i atrakcyjnym nie tylko w kontekście samych inwestycji, ale również w obszarach np. pomocy społecznej czy oświaty. Miasto Poznań w dalszym ciągu chce intensyfikować doświadczenia w tym obszarze - tymi słowami Sławomir Hinc, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, uroczyście zainaugurował pierwszą edycję Brytyjsko-Polskiego Forum PPP. _


Czynniki rozwoju i bariery dla sektora PPP w dzisiejszej Polsce


Według Michaela Dembińskiego z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, aktualna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w Polsce, związana ze spowolnieniem wzrostu dochodów, zwiększeniem zadłużenia publicznego oraz stopniowym zmniejszaniem nakładów funduszy unijnych sprawia, że zarówno rząd jak i władze lokalne poszukiwać muszą innowacyjnych źródeł finansowania inwestycji publicznych. Jednym z rozwiązań, które od lat sprawdza się w innych krajach Europy Zachodniej, szczególnie w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech, jest wykorzystanie modelu bazującego na współpracy sektora publicznego z prywatnym. Również w Polsce, od momentu uchwalenia pod koniec 2008 roku ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, samorządy zaczęły chętnie korzystać z tego rozwiązania, najczęściej wykorzystując je w zakresie sportu i rekreacji, transportu, gospodarki odpadami oraz budownictwa komunalnego. W ostatnim czasie odnotowano wyraźny przyrost liczby przeprowadzonych projektów z 35 w 2009 roku do 52 w roku 2010, a ich łączna
wartość w tych latach wyniosła 500 milionów złotych. Mimo widocznej tendencji wzrostowej, Katarzyna Dwórznik z Krajowej Izby Gospodarczej podkreśla potrzebę dalszej promocji stosowania modelu PPP w Polsce. Jej zdaniem szczególnie ważne jest wskazanie płaszczyzn do współpracy między sektorem publicznym a prywatnym oraz usunięcie barier hamujących rozwój sektora PPP, przy czym nie należy zapominać o potrzebie zapewnienia podmiotom poczucia bezpieczeństwa prawnego, stworzenia pozytywnego klimatu politycznego wokół tejże formuły oraz zagwarantowania możliwości reasekuracji projektów inwestycyjnych.

Michael Dembiński - Brytyjsko-Polska Izba Handlowa


Wielomilionowe przedsięwzięcia, czyli przykłady dobrych praktyk w Polsce


Polska, która w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej jest na początkowym etapie rozwoju sektora publiczno-prywatnego, już może pochwalić się wieloma osiągnięciami związanymi z wykorzystaniem modelu PPP. Jednym z przykładów dobrych praktyk, zaprezentowanych podczas Brytyjsko-Polskiego Forum PPP w Poznaniu jest projekt budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Inwestycja ta zakłada stworzenie sieci światłowodowej o długości ponad 4 tysięcy kilometrów, dzięki której dostęp do Internetu szerokopasmowego uzyska 100% mieszkańców Wielkopolski. _ Przedsięwzięcie to pozwoli również na rozwój i wdrażanie innowacyjnych usług w tym e-administracji, e-edukacji oraz e-zdrowia _ – podkreśla Maciej Midloch z Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji możliwe było wyłącznie dzięki wspólnemu zaangażowaniu władz samorządowych, poznańskiej spółki INEA oraz pilskiej Asta Net. To właśnie udział prywatnych inwestorów pozwolił pozyskać niezbędne do realizacji projektu środki z funduszy
Unii Europejskiej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 410 milionów złotych. Kolejnym omówionym przykładem zrealizowanych inwestycji w oparciu o model PPP jest poznański projekt „Brama Zachodnia”. Zakłada on budowę dworca autobusowego, nowoczesnej trasy tramwajowej wraz z pętlą, a także wielopoziomowego parkingu o łącznej wartości wszystkich inwestycji 229,8 milionów złotych. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału transportu publicznego w obsłudze mieszkańców aglomeracji, a także przybliżenie transportu zbiorowego osobom z okolic podmiejskich. _ Aktualnie analizujemy możliwość zastosowania modelu hybrydowego finansowania projektu „Brama Zachodnia”, który miałby polegać na wykorzystaniu krajowych środków publicznych, funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej oraz kapitału prywatnego – _ powiedziała Anna Stachowiak z Urzędu Miasta Poznania.

Wielka Brytania: 900 zrealizowanych projektów PPP


Brytyjsko-Polskie Forum PPP w Poznaniu było doskonałą płaszczyzną porównawczą i źródłem wiedzy o cennych doświadczeniach z innych krajów. Michael Dembiński z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej przedstawił zaledwie kilka spośród 900 projektów zrealizowanych dotąd w Wielkiej Brytanii, będącej liderem w tej dziedzinie. Szpital w Derby to inwestycja warta 335 milionów funtów, która możliwa była wyłącznie dzięki wsparciu prywatnego inwestora – firmy Skanska. Autostrada M6 na północ od Birmingham, pozwalająca kierowcom omijać zakorkowane drogi bezpłatne, to kolejny przykład wdrożonego projektu PPP w Wielkiej Brytanii. Powstała ona w wyniku współpracy prywatnego konsorcjum, które otrzymało 50-letnią koncesję na budowę i zarządzanie 43 kilometrami tej autostrady. Równie ciekawym przykładem jest projekt zrealizowany w Hampshire przez firmę Veolia Environmental Services. Wprowadzony tam system zintegrowanego gospodarowania odpadami pozwolił objąć usługą odbioru odpadów 1,6 miliona mieszkańców i ograniczył o 85% ilość
składowanych odpadów, zwiększając ich recykling.

Po przedstawieniu brytyjskich doświadczeń w zakresie gospodarowania odpadami, Christophe Lepinette, dyrektor techniczny i ds. rozwoju Veolia Environmental Services, zaprezentował również prognozę rozwoju sektora publiczno-prywatnego w tym obszarze w Polsce: _ Potrzeba funkcjonowania dobrze zorganizowanego PPP w Polsce jeszcze nigdy dotąd nie była tak duża. Tylko w sektorze gospodarki odpadami w ciągu 2-3 lat powinien nastąpić szybki rozwój bardzo kapitałochłonnej infrastruktury, umożliwiającej Polsce sprostanie wymaganym przez UE poziomom odzysku odpadów. Skala i charakter przedsięwzięć 3xP gwarantuje partnerom publicznym dostęp do innowacyjnych technologii i profesjonalnej wiedzy, a dla wielu jednostek samorządu terytorialnego może być ekonomiczną szansą. _

Debata liderów sektora PPP w Poznaniu, *zorganizowana przez Miasto Poznań, Ambasadę Brytyjską w Warszawie oraz Brytyjsko-Polską Izbę Handlową, była pierwszym spotkaniem z cyklu *Brytyjsko-Polskiego Forum PPP. *Konferencja została objęta honorowym patronatem wicepremiera Waldemara Pawlaka. Gościem specjalnym spotkania był *Robin Barnett – Ambasador Wielkiej Brytanii, a także Sławomir Hinc – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Partnerem wydarzenia była Krajowa Izba Gospodarcza. Kolejna odsłona Brytyjsko-Polskiego Forum PPP planowana jest na początek przyszłego roku i odbędzie się we Wrocławiu.

Tagi: strategie, patronat
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz