Notowania

strategie
18.01.2012 15:59

Forum Zmieniamy Polski Przemysł

10 lutego 2012 r. Warszawa, Hotel Sheraton (ul. B. Prusa 2)

Podziel się
Dodaj komentarz

_ Redakcja Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl wraz z wydawcą, Grupą PTWP SA, organizuje 10 lutego 2012 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton Forum Zmieniamy Polski Przemysł oraz wieczorną Galę przyznania tytułów Tego, który zmienia polski przemysł. Już od jedenastu lat - jako wydawca pism i portali, a jednocześnie organizator konferencji i kreator wydarzeń - towarzyszymy polskim przeobrażeniom gospodarczym. Wspieramy pozytywne zmiany zachodzące w polskiej gospodarce, promując to, co sprzyja jej rozwojowi. Głośno mówimy o wszystkim, co gospodarce przeszkadza. Ten rok będzie prawdopodobnie czasem trudnym, obfitującym w nieoczekiwane wydarzenia, pełnym wyzwań, którym trzeba będzie sprostać. Uczestnikom Forum 2012 zaproponujemy wyjątkowo szeroki zakres tematów - zarówno w ramach sesji głównej, jak i w toczących się równolegle branżowych debatach panelowych. Tradycyjnie Forum zakończy uroczysta wieczorna Gala, podczas której po raz kolejny przyznamy tytuły Tego, który zmienia polski
przemysł. Laureatami tych prestiżowych wyróżnień są od lat osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które w mijającym roku miały znaczący wpływ na pozytywne zmiany w polskim przemyśle i przyczyniły się do rozwoju całej gospodarki. _

Wstępna agenda Forum:
9.00-11.30 Sesja główna: *
*
Horyzont - 2012 i dalej. Zadania dla Polski

Kondycja i reforma finansów publicznych. Obciążenia finansów państwa w perspektywie trendów demograficznych. Założenia i podstawowe cele reformy systemu zabezpieczenia społecznego. Odbiór społeczny (komunikacja, akceptacja) a odpowiedzialność polityczna

Budżet Unii Europejskiej w nowej perspektywie. Kontynuacja a nowe priorytety, inicjowanie wzrostu gospodarczego, płatnicy i beneficjenci. Co to oznacza dla Polski?

Pakiet energetyczno-klimatyczny UE a Polska. Jak się odnaleźć w realiach nowej, "zielonej" gospodarki? Uniknąć zagrożeń, wykorzystać szanse. Wymagania Pakietu a globalna konkurencyjność

Własność w gospodarce a efektywność ekonomiczna. Państwo i administracja samorządowa jako właściciele przedsiębiorstw. Meandry prywatyzacji w trudnych czasach. Między biznesem a polityką. PPP - wreszcie nowe otwarcie?

Prawo a gospodarka. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości a obrót gospodarczy. Odbiurokratyzowanie gospodarki - jak pokonać opór?

Inwestycje w energetyce - potencjalny czynnik utrzymania koniunktury w gospodarce. Jak uruchomić ten motor?

12.00-14.00 Sesja tematyczna: *
*
Finanse - czas próby

Sektor finansowy wobec nowych regulacji UE i regulacji krajowych. Standaryzacja i bezpieczeństwo a konkurencja i wolny rynek

Warunki finansowania biznesu i inwestycji w czasie spowolnienia gospodarczego - ocena ryzyka, wykorzystanie szans

Strategie banków wobec zróżnicowanej sytuacji w gospodarkach i finansach krajów UE

12.00-14.00 Sesja tematyczna: *
*
Transport kolejowy

Inwestycje w infrastrukturze - finansowanie, stan zaawansowania, problemy

Procesy przekształceń w Grupie PKP

Rynek cargo - konkurencja, ekspansja, regulacje.

12.00-14.00 Sesja tematyczna: * *Energetyka - inwestycje w nowe moce wytwórcze - czy to prawdziwy przełom?

Stan zaawansowania największych inwestycji w polskiej energetyce wytwórczej

Ryzyka i zagrożenia dla realizacji inwestycji w nowe bloki (regulacje, technologie, baza wykonawcza, finanse)

Finansowanie inwestycji energetycznych. Nakłady inwestycyjne a możliwości firm energetycznych

Polski program rozwoju energetyki atomowej a inwestycje w konwencjonalne bloki energetyczne

Unijna mapa drogowa dla energetyki 2050. Jak polskie inwestycje wpisują się w ten scenariusz?

12.00-14.00 Sesja tematyczna: * *Inteligentne przedsiębiorstwo

Zarządzanie firmą w dynamicznym i niestabilnym otoczeniu gospodarczym. Pozyskanie, przetwarzanie i wykorzystanie informacji - ilość, szybkość, selekcja

Rola zaawansowanych technologii informacyjnych w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Mobilność i wirtualizacja miejsca pracy oraz prowadzenia biznesu. Przetwarzanie w chmurze (cloud computing) jako czynnik rozwoju biznesu

Efektywność i innowacje - koszty inwestycji w IT

W ramach sesji odbędzie się wręczenie wyróżnień: Najciekawsze z najlepszych.
Tytuł ten przyznawany jest firmom za najciekawsze wdrożenia rozwiązań IT w przedsiębiorstwach - wdrożenia innowacyjnych rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę prowadzenia biznesu, podniesienia efektywności i konkurencyjności.

14.30-16.30 Sesja tematyczna: * *Rok fuzji i przejęć. M&A w Polsce na tle Europy

Konsolidacje, restrukturyzacje, prywatyzacje - największe zmiany na polskim rynku i ich prognozowane konsekwencje dla branż. Czynniki sprzyjające zmianom własności, synergie, ryzyka. Finansowanie fuzji i przejęć

14.30-16.30 Sesja tematyczna: * *Budownictwo

Prognozy koniunktury po roku 2012. Nowe możliwości, nowe rynki (energetyka, kolej, instalacje ekologiczne i OZE, budownictwo energooszczędne). Jak będziemy budować: system tradycyjny i koncesyjny, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, umowy operatorskie, konsorcja wykonawcze, modele finansowania dużych projektów

14.30-16.30 Sesja tematyczna: * *Rynek energii - punkt widzenia odbiorcy. Raport o polskim rynku energii

Komu wolność, komu taryfa - wewnętrzne zróżnicowanie a dojrzałość polskiego rynku energii. Jak budować relacje na nowym gruncie? Perspektywy liberalizacji - co nas czeka?

Raport o polskim rynku energii (TNS OBOP / Urząd Regulacji Energetyki / Nowy Przemysł)

_ _

Tagi: strategie, patronat
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz