Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
strategie
26.04.2012 13:15

II Krajowe Forum Spalania Biomasy – podsumowanie

Inwestorzy biomasy nie lubią sytuacji nieprzewidywalnych...

Podziel się
Dodaj komentarz

_ Przedsiębiorstwa wytwarzające energię z biomasy czekają z ewentualnymi inwestycjami do czasu wejścia w życie nowej ustawy o OZE. Skoro wstrzymują się przedsiębiorstwa wytwórcze, czekać muszą również inwestorzy i produkujący biomasę. Obecna sytuacja legislacyjna nie wpływa korzystnie na rozwój rynku biomasy, gdyż jest nieprzewidywalna... a inwestorzy nie lubią sytuacji nieprzewidywalnych _... – tymi słowami podsumował obecną sytuację na polskim rynku biomasy Marek Paw, Starszy Specjalista ds. Paliw Wydziału Gospodarki Energetycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, podczas odbywającego się w dniach 18- 19 kwietnia 2012 roku II Krajowego Forum spalania biomasy

Forum zostało zorganizowane przez Zespół CBE Polska. Wśród uczestników zebrało się blisko 400 specjalistów reprezentujących sektor energetyczny, kluczowe instytucje, stowarzyszenia branżowe oraz najlepszych dostawców rozwiązań dla sektora. To prawie dwa razy więcej uczestników niż w pierwszej, częstochowskiej edycji wydarzenia w 2010 roku. Gospodarzem obecnej edycji była Akademia Górniczo Hutnicza. Dzięki uprzejmości Jego Magnificencji Rektora Profesora Antoniego Tajdusia Forum zagościło w głównej auli audytoryjnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. "W Forum zaangażowało się ponad 90 partnerów i instytucji współpracujących. Gościmy kilkudziesięciu ekspertów i inwestorów zagranicznych. Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie oraz entuzjastyczne opinie Uczestników, już dziś możemy zaprosić Państwa na III edycję wydarzenia w 2013 roku" zadeklarowała na Forum Maria Przekopowska, Dyrektor Zarządzający CBE Polska. Przytaczając wypowiedź Pana Prof. Adama Guły z części inauguracyjnej, można śmiało stwierdzić
że od 2012 roku Forum przybrało nowy wymiar: "Biorąc pod uwagę rozmach wydarzenia oraz ilość firm i gości zagranicznych już dziś możemy mówić o nowej formule Forum. Wydarzenie przekształciło się bowiem z debaty krajowej w międzynarodową." - powiedział Prof. Adam Guła.

Konferencja rozwija się jak kula śniegowa

Prof. Andrzej Szlęk, Członek Rady Programowej Forum oraz Kapituły Konkursu „Tytani Energii 2011” w humorystyczny sposób odniósł się do frekwencji na wydarzeniu: _ „Konferencja rozwija się jak kula śniegowa. Jeżeli w takim tempie będzie przyrastała liczba uczestniczących to wydaje mi się, ze za 3 lata będziemy musieli wynająć stadion narodowy na jej prowadzenie”. _

Podczas uroczystości otwarcia wydarzenia, uczestnicy powitani zostali w imieniu Patrona honorowego Forum - Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Prezydent wyraził zadowolenie z faktu, iż _ „to szczególne wydarzenie – jakim jest Forum odbywa się właśnie w Krakowie bowiem do miasta przybyło wielu wybitnych polskich i zagranicznych specjalistów” _. Poza powyższym, honorowy Patronat na obecną edycją Forum objęli: Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Politechnika Częstochowska, Politechnika Opolska, Polskie Towarzystwo Biomasy „POLBIOM”, Szwedzko Polska Platforma Zrównowazonej Energetyki, Europejska Unia Przemysłu Elektroenergetycznego – Eurelectric, Niemiecka Agencja Zasobów Odnawialnych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Izba Zbożowo– Paszowa, Giełda Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie VGB Powertech.

Parterami strategicznymi obecnej edycji byli: już po raz drugi współpracująca przy wydarzeniu - Firma Foster Wheleer Energia Polska oraz Firma OMIS. W gronie Parterów technologicznych zaprezentowały się Firmy: FP Engineering i Metzo. Parterem Forum została firma Nalco Mobotec natomiast jako Ekspert branżowy zaprezentowała się Firma FUMAR. Wśród dostawców branżowych obecnej edycji Forum znalazły się Firmy: Elbis, Metalerg, Kablitz oraz Schenk Process. Rozwiązania wszystkich firm, Uczestnicy Forum mogli konsultować na ich stoiskach wystawienniczych.

Biomasa powinna być wykorzystywana w Polsce głównie do wytwarzania energii cieplnej w małych i średnich ciepłowniach

Pierwszym punktem programu Forum było wystąpienie Prof. Adama Guły, reprezentującego Gospodarza Honorowego Forum - Akademię Górniczo – Hutniczą. Profesor odniósł się w nim do technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych aspektów produkcji energii elektrycznej z biomasy. Zdaniem Profesora Guły: „..._ biomasa powinna być wykorzystywana w Polsce głównie do wytwarzania energii cieplnej w małych i średnich ciepłowniach ”. Według naukowca za takim wykorzystaniem tego źródła energii odnawialnej przemawia jedno z jego największych ograniczeń, czyli mała gęstość biomasy, która powoduje, że trzeba transportować jej olbrzymie ilości. „ W polskich warunkach klimatycznych należałoby używać biomasy do produkcji ciepła, a nie energii elektrycznej w lokalnych małych i średnich jednostkach ” – zauważył prof. Guła. Według podanego przez niego przykładu elektrownia o mocy 400 MW, aby uzyskać 5% udział energii z biomasy, potrzebuje dziennie 500 ton tego surowca. Ciężarówki przewożące go z odległości do 100 km,
pokonywałyby dziennie dystans 5 tys. km, czyli odległość z Moskwy do Lizbony. Naukowiec z AGH przywołał przykłady niewielkich ciepłowni w Polsce w Lubaniu, Trzebiechowie czy Chrzelicach, które do ogrzewania wykorzystują lokalnie wyprodukowaną biomasę. Jak zauważył, takich przedsięwzięć jest niewiele, bo główną barierą w upowszechnianiu tego typu źródeł energii jest brak środków na finansowanie inwestycji. „
Rolnicy i małe podmioty nie mają na to pieniędzy. Potrzebna jest pomoc państwa, bowiem przy 40-proc. wsparciu tego typu przedsięwzięć, w ciągu 10 lat mogłoby powstać 250-300 tys. lokalnych kotłów tego typu” _ – ocenił.

Specyfika rynków biomasy w poszczególnych krajach europejskich

Kolejnym punktem w programie Forum były dwie istotne debaty panelowe. Pierwsza odnosiła się do funkcjonowania europejskiego rynku biomasy, jego kształtu oraz regulacji w poszczególnych krajach. Natomiast w drugiej omówione zostały realia polskie.

Na temat specyfiki rynków biomasy w poszczególnych krajach europejskich debatowali: Mikael Backman, Doradca Szwedzkiego Rządu oraz Nordyckiej Rady Ministrów, Slavomir Cifra ze Słowackiej Agencji ds. Innowacji i Regulacji Energetyki, Rob Cornelissen z Holenderskiego Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska, Kolio Kolev, Dyrektor Zarządzający Bułgarskiej Agencji Rozwoju Zrównoważonego i Regulacji Energii oraz Michael Sorger z Austriackiego Urzędu Regulacji Energetyki, Przemysłu i Gazu ziemnego E-Control. Eksperci opowiedzieli o kwestiach rozwoju ram prawnych i ekonomicznych instrumentów wspierających efektywne wykorzystanie energii z biomasy we własnych krajach. Dodatkowo przedstawili potencjał technologiczny i surowcowy, jak również opowiedzieli o najciekawszych realizowanych inwestycjach.

Polskie podwórko biomasowe

W drugiej dyskusji panelowej, przenieśliśmy się natomiast na tzw. „polskie podwórko”. Podczas panelu wypowiedzieli się m. in.: Prof. Wojciech Nowak, Dziekan Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej, Karol Teliga, Prezes Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM, Kazimierz Szynol, Dyrektor TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III, Marek Bogdanowicz, Menedżer ds. produkcji Elektrownia Skawina S.A., Janusz Szlanta, Prezes Zarządu Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o oraz Marek Paw, Starszy Specjalista ds. Paliw Wydziału Gospodarki Energetycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.. Wspomniany panel dyskusyjny został zdominowany przez zagadnienia regulacyjne, które mają obecnie kluczowy wpływ na proces inwestycyjny oraz funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw energetycznych. Marek Paw z Elektrowni Bełchatów ocenił iż:

_ „Otoczenie prawne nie ma pozytywnego wpływu na rozwój rynku biomasy w Polsce. Obecna „przepychanka” z ustawą OZE tez nie polepsza tej sytuacji. Jako Elektrownia Bełchatów jesteśmy najlepszym tego przykładem. Projekt ustawy OZE zakłada bowiem wprowadzenie współczynników korekcyjnych ograniczających wielkość wsparcia ( tzw. „zielonych certyfikatów”) dla niektórych technologii OZE. W związku z tym pojawia się ogromna niepewność. Dla niektórych podmiotów, np. elektrowni opalanych węglem brunatnych wielkość współczynnika korekcyjnego ma ogromne znaczenie, gdyż z reguły stoją one na granicy opłacalności spalania biomasy.”. _

_ _

Strategiczne inwestycje i najlepsze technologie biomasowe

_ _

Po części panelowej Forum, rozpoczął się blok case studies. Omówiono w nim strategiczne inwestycje realizowane obecnie w Polsce jak również zaprezentowano najciekawsze rozwiązania i nowinki technologiczne.

Jako pierwszy, wypowiedział się Przedstawiciel Partnera Strategicznego Forum – Sebastian Wawrzyniak z Firmy Foster Wheeler Energia Polska, który zaprezentował doświadczenia ze spalania biomasy w kotłach CFB. Następnym punktem programu, było wystąpienie Eksperta z ramienia Partnera Forum – Prof. Włodzimierza Błasiaka z Nalco Mobotec. Prelegent opowiedział o wpływie sposobu przygotowania biomasy na modernizację bloków energetycznych opalanych biomasą.

Kolejna prelekcję wygłosił Kazimierz Szynol, Dyrektor Tauron Wytwarzanie Oddział Elektrownia Jaworzno III. Podczas swojego wystąpienia opowiedział o etapach realizacji najnowszej inwestycji OZE w swoim oddziale.

O strategicznej inwestycji grupy GDF SUEZ, która zlokalizowana jest w Elektrowni Połaniec, opowiedziała Hélo?se Gennart, Sustainable Process Technology, Combustion Optimisation & Thermodynamics, Laborelec GDF SUEZ (Belgia).

W nastepnej sesji case study zaprezentowała się firma OMIS - drugi Partner strategiczny Forum. Jakub Szczepkowski, Dyrektor Operacyjny Firmy opowiedział o doświadczeniach praktycznych w zakresie projektowania i budowy składowania i podawania biomasy dla energetyki zawodowej. Warto wspomnieć, iż prezentowane rozwiązania zostały zastosowane przy realizacji inwestycji OZE w Tauron Wytwarzanie Oddział Elektrownia Jaworzno III, o której opowiadał Dyrektor Kazimierz Szynol.

Kolejną ciekawą prezentacją, która sprowokowała gorąca dyskusję na sali obrad, było wystąpienie Dr inż. Tomasza Sitkowskiego z firmy FP Engineering – Partnera technologicznego Forum. Ekspert porównał w niej metody rozdrabiania biomasy dla aplikacji w przemyśle energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rozdrabiania przy pomocy mlewników walcowych.

Ostatnim punktem programu I dnia Forum, była prezentacja Hansa Langevelda, który obecnie jest zaangażowany w biomasowe projekty dla Komisji Europejskiej, bioenergii MAE i holenderskiego Ministerstwa Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji. Ekspert opowiedział uczestnikom o nowych źródłach i perspektywach pozyskania paliw biomasowych w Europie.

„Tytani Energii 2011”- unikalne nagrody dla liderów za osiągnięcia i inwestycje „biomasowe”

Zwieńczeniem I dnia obrad „II Krajowego Forum spalania biomasy” była uroczysta galarozdania nagród „Tytani Energii 2011”, która odbyła się w spektakularnych wnętrzach Sali widowiskowej „Warszawa” Kopalni Soli w Wieliczce. Podczas Gali wręczono nagrody przedsiębiorstwom z szeroko pojętego sektora przemysłowego, które mogą pochwalić się najlepszymi praktykami w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska i ekologicznej produkcji z wykorzystaniem paliwa „biomasowego”, jak również najlepszym dostawcom rozwiązań dla tego sektora. Nagrody są przyznawane za osiągnięcia roku poprzedniego. Mimo kryzysu gospodarczego, wielu firmom udało się zrealizować ambitne plany i osiągnąć dobre wyniki inwestycyjne i ekonomiczne. W uznaniu tych zasług kapituła konkursowa przyznała wyróżnienia i statuetki w 4 kategoriach:

 • Produkt / rozwiązanie roku 2011
 • Inwestycja roku 2011
 • Człowiek roku 2011
 • Firma roku 2011

Poniżej prezentujemy listę laureatów nagrody „Tytani Energii 2011”:

Produkt/ rozwiązanie roku 2011:

 • *Zwycięzca: *Innowacyjne rozwiązania i kotły do spalania słomy – firma Metalerg
 • Wyróżnienie: Instalacja zagospodarowania nadmierngo gazu koksowniczego na potrzeby zasilania bloku energetycznego w Kombinacie Koksochemicznym Zabrze - rozwiązanie firmy Fumar

Firma roku 2011:

 • *Zwycięzca: *PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna za działalność inwestycyjną i konsekwentne zwiększanie produkcji „zielonej energii” z biomasy w jej oddziałach
 • Wyróżnienie: Tauron Wytwarzanie Oddział Elektrownia Jaworzno III za budowę odnawialnego źródła energii

Inwestycja roku 2011:

 • Zwycięzca:Przystosowanie Elektrociepłowni Gdańskiej oraz Gdyńskiej do pracy bezskładowiskowej - Elektrociepłownie Wybrzeże
 • Wyróżnienie: Budowa instalacji podawania i dozowania biomasy na blokach 1-4 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oddział Elektrownia Turów – firma Eltur Serwis

Człowiek roku 2011:

 • Zwycięzca: Krzysztof Kowalczyk, z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubaniu za konsekwentne działania i kształtowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania biomasy
 • Wyróżnienie: Radosław Zolnik, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Grajewo za działania w zakresie modernizacji systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Co nowego w temacie UPS z biomasy?

Drugi dzień Forum rozpoczął się debatą panelową dotyczącą zagospodarowania ubocznych produktów spalania biomasy. Wspomniana dyskusja była kontynuacją seminarium na ten temat ,zorganizowanego przez zespół CBE Polska, które odbyło się 23 listopada 2011 roku w Warszawie. Eksperci zaangażowani wcześniej w seminarium zdecydowali się podjąć wątek ponownie w Krakowie. Temat wzbudzał ogromne zainteresowanie a zakres problemowy pojawił się już w trakcie pierwszego dnia Forum w wypowiedziach prelegentów oraz zgromadzonych gości. Dyskusję moderował Sekretarz Forum - Dr inż. Rafał Rajczyk z Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Moderator zaprosił kolejno na scenę wszystkich uczestników debaty. Byli to: Dr Krzysztof Sadowski, Wiceprezes, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Elektrociepłowni Białystok S.A. dr Tamara Jadczyszyn, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Antti Rainio, Managing Director at Biomass Power Plant Kymin Voima Oy (Finlandia), Dr inż. Roman Wacławowicz,
Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski, Członek Honorowy Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, Dr inż. Ireneusz Olejarski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Janusz Wójcik , Kierownik Działu Ochrony Środowiska, Tauron Wytwarzanie S.A.

Tytułem wstępu Pan dr Rafał Rajczyk wspomniał o wnioskach poseminaryjnych z listopadowego spotkania, które zebrane i zredagowane przez CBE Polska zostały w formie listu otwartego przedłożone Ministerstwu Środowiska. W ramach odpowiedzi Ministerstwo zadeklarowało uznanie zasadności 3 spośród 5 przedłożonych wniosków. Zostaną one uwzględnione w pracach resortu nad projektami aktów wykonawczych do nowej ustawy o odpadach, jak również będą poddane szczegółowej analizie w ramach procesów legislacyjnych rozporządzeń - na etapie konsultacji społecznych ( korespondencję w tej sprawie mogą Państwo znaleźć TUTAJ )

W trakcie panelu kolejni Eksperci omówili kwestię zagospodarowania ubocznych produktów spalania na przykładzie reprezentowanych przedsiębiorstw. Zgodnie stwierdzono, że jedną ze strategicznych kwestii problemowych są braki regulacyjne i przepisy nie znajdujące zastosowania w rzeczywistości. Podkreślono także legislacyjną stagnację odpowiedzialnych organów. Propozycje zmian na przykładzie fińskich doświadczeń przedstawił Pan Antti Rainio z Elektrowni Kymin Voima Oy. Finlandia wskutek zmian prawnych wykorzystuje UPS-y do nawożenia swoich lasów co w Polsce jest aktualnie niestety niemożliwe. Zarówno Pani dr Tamara Jadczyszyn reprezentująca puławski IUNiG jak i Pan dr Roman Wacławowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego podkreślili znaczącą rolę badań nad popiołami oraz scharakteryzowali ich właściwości. W dalszej dyskusji pojawiły się min. kwestie odzysku odpadów w procesie R-10, samej ustawy o gospodarce odpadami a nawet zagrożenia epidemiologicznego związanego z importem rozmaitych rodzajów biomasy do Polski. Swój
głos mocno zaakcentowali przedstawiciele Instytutu Badawczego Leśnictwa – dr inż. Ireneusz Olejarski oraz Prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski, którzy apelowali o zwrócenie uwagi na związany z wykorzystaniem biomasy stan lasów oraz wód w naszym kraju. Debata wzbudziła liczne komentarze ze strony sali oraz sporo wykroczyła poza przewidywany w programie czas.

*„Ecology first, economy just before” - czyli inwestycje biomasowe w opinii „cieplowników” *

Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny związany z sytuacją biomasową na rynku ciepłownictwa. Głos zabierali: Marek Bączkiewicz, Prezes Zarządu, Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o., Jacek Michał Płoński, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łapach, Robert Mania, Z-ca Dyrektora ds. Marketingu i Rozwoju, Prokurent, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie, Andrzej Surma, Kierownik Wydziału Analiz, OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., Krzysztof Kowalczyk, Specjalista ds. rozwoju i ochrony środowiska z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubaniu. Moderatorem był Prof. Andrzej Szlęk, Wicedyrektor ds. naukowych Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Wszyscy Eksperci kolejno scharakteryzowali własne doświadczenia z wykorzystaniem biomasy. Pojawiły się min. kwestie problemu dostaw, rosnących cen paliwa a także zagadnienia technologiczne. Pan Jacek Płoński, Prezes Zarządu PEC Łapy omówił swoje 10-letnie doświadczenia w spalaniu a także zwrócił uwagę na problem z odpadem o
kodzie 100103 (popiół lotny z torfu i drewna nie podlegający obróbce chemicznej). Powtarzając za Panem Prezesem: „są to pyły wyłapywane u nas przez elektrofiltr, u innych np. przez multicyklony. Odbiorem tych pyłów są bardzo zainteresowani rolnicy, ponieważ uważane są one za bardzo dobry nawóz. Jednak rozporządzenie tego nie dopuszcza. Nikt za bardzo tych odpadów nie chce odbierać. Po przeprowadzeniu badań w akredytowanym laboratorium otrzymaliśmy zgodę na przekazywanie ich na wysypisko jako warstwę przesypową. Z rozmów jakich prowadziliśmy z innymi PEC-ami wynika, że oni składują ten odpad u siebie i nie wiedzą co z tym zrobić. Warto by było doprowadzić do zmiany rozporządzenia, abym można było przekazywać pyły zainteresowanym rolnikom.”

Pan Andrzej Surma z OPEC Grudziądz omówił doświadczenia swojego przedsiębiorstwa w aktywizacji lokalnego środowiska poprzez zainicjowanie i uruchomienie Grudziądzkiego Parku Technologicznego. Scharakteryzował cały proces wykorzystania biomasy w OPEC Grudziądz, sięgający 2004 roku a także rodzaje wykorzystywanego paliwa. Pan Surma pochwalił się również imponującym (w odniesieniu do mocy zainstalowanej) bilansem energetycznym za zeszły rok jakim jest 26% energii elektrycznej i 23% ciepła pochodzącego z biomasy. Kolejny Ekspert - Pan Marek Bączkiewicz z EC Słupsk przedstawił min. proces modernizacji układu nawęglania biomasy, problemy dużej wilgoci biomasy i miału przy współspalaniu. Opowiedział o tym jak w Słupsku, poprzez zastosowanie kraty wibracyjnej i drobną zmianę konstrukcyjną zasobnika rozwiązano problem z podawaniem paliwa. Pan Bączkiewicz zauważył także: „u nas współsaplanie biomasy ma sens ekonomiczny tylko wtedy gdy kombinacja ceny oraz oszczędności w zakresie emisji CO2 jest korzystniejsza niż
koszt wynikający z ceny węgla. Przeprowadziliśmy analizę celowości zakupu biomasy w momencie, kiedy można ją kupić najtaniej, czyli w lecie. Analizowaliśmy straty wartości opałowej i ewentualną konieczność zadaszenia miejsca składowania biomasy. Analiza wykazała, ze straty z tytułu obniżenia wartości opałowej są niższe niż różnica cen, a ponoszenie dodatkowych kosztów inwestycyjnych nie jest konieczne. Dodatkowo aspekty ekonomiczne jak wysokie koszty transportu powodują, że optymalnym jest zakup biomasy z odległości nie większej niż 50 km.”

Kwestię zaopatrywania w paliwo poruszył także Pan Prezes Płoński, w związku z podkreślaniem istotnej roli małych ciepłowni opalanych biomasą. W opinii Eksperta: „Źródła poniżej 20 MW i nie produkujące ciepła w skojarzeniu nie maja żadnych profitów z handlu CO2 lub zielonych certyfikatów. Trudno jest im konkurować o paliwo z dużymi podmiotami (w przeciągu 10 lat naszej eksploatacji paliwo średnio zdrożało 5 krotnie). Natomiast z punktu widzenia ekologicznego są to pomioty, które w mojej ocenie najlepiej oddziałują na środowisko. Wynika to z faktu, że dostawy paliw odbywają się z terenu o mniejszym promieniu dostawy od źródła, a co za tym idzie transport emituje mniej zanieczyszczeń.” Następny panelista - Pan Robert Mania z koszalińskiego MEC-u opowiedział o o wykorzystaniu efektu ekologicznego w ramach projektu dofinansowanego przez UE - budowie instalacji na kotle WR-10 do współspalania biomasy (zrębki drewna i wierzby) a także o budowie wiaty na biomasę i drugiego kotła WR-25 - do współspalania.
Koszalińskie przedsiębiorstwo spalając drewno i zrębki wykorzystuje biomasę już 5 lat. Ostatni z panelistów reprezentujący PEC w Lubaniu- Pan Krzysztof Kowalczyk ( laureat nagrody Tytana Energii 2011 r. w kategorii Człowiek Roku) opowiedział o problematyce dostaw i innych doświadczeniach PEC-u w spalaniu biomasy. Skomentował także kwestię cen paliwa i ekonomicznych aspektów jego wykorzystania oraz zagospodarowania popiołu.

W trakcie debaty kwestia współspalania budziła zarówno akceptację jak i sprzeciw poszczególnych Ekspertów. Pan Prezes Karol Teliga – Prezes Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM zabierając głos z pozycji wolnego słuchacza zaapelował: „...nie samo współspalanie jest problemem (a wręcz wydaje się ono być środkiem do osiągnięcia celów emisyjnych) a kwestia stanu prawnego”. Dodatkowo stwierdził także, że skutki cywilizacyjne zbyt drogiego ciepła są o wiele gorsze niż skutki drogiego prądu. Dodatkowo zauważono, że jako sposób efektywnego sposobu wzrostu udziału OZE w cieple w gospodarczym wyzwaniu winno być opracowanie specjalnych systemów premiujących i motywujących dostawców „zielonego" ciepła. Dyskusja wzbudziła duże zainteresowanie i liczne pytania ze strony sali.

Trafnym podsumowaniem panelu dyskusyjnego była pointa Prezesa Marka Bączkiewicz, odnosząca się się do zasady jaka powinna przyświecać „ciepłownikom” w procesie inwestycji w biomasę: „Ecology first, economy just before”.

Sposoby na rewitalizację kotłów węglowych

Po zakończeniu dyskusji panelowych przyszedł czas na blok II z kategorii case studies. Wspomnianą część Forum moderował Sekretarz Forum – Pan dr inż. Rafał Rajczyk. Zaprosił on do wystąpienia przedstawiciela Partnera Technologicznego Forum – firmy Metso Power, której rozwiązania przedstawił Pan Roman Szerszeń, Dyrektor Generalny. Pan Dyrektor z rozwiązań Firmy Metso zaproponował sposoby rewitalizacji kotłów węglowych. Na przykładzie bogatej oferty firmy przybliżył możliwości rozwiązań jakimi dysponują właściciele kotłów opalanych węglem – modernizacje BFB, zgazowanie biomasy z wykorzystaniem istniejących kotłów oraz SCR z modyfikacją palników i odsiarczaniem. Prelegent przedstawił konkretne wdrożenia na przykładach: elektrowni Vaskiluoto, Vaskiluodon Voima Oy, oraz Lathi Energia.

Pasmo zagranicznych doświadczeń w zakresie wykorzystania biomasy

Po zakończeniu wystąpienia Metso, moderator zaprosił na scenę Pana Antii Rainio z fińskiej elektrowni Kymin Voyma Oy, która spala biomasę od 10 lat. Pan Rainio omówił moce zainstalowane w swoim zakładzie, historię inwestycji a także udział procentowy oraz rodzaj paliwa. Następnie przeszedł do charakterystyki samej instalacji oraz szczegółów technicznych. Prelegent na podstawie przykładu dobrych praktyk udowodnił, że uzyskanie określonych celów uzależnione jest ściśle od kontroli jakości paliwa, budowy kotła oraz zastosowanych materiałów konkludując, że elektrownia Kymin Voima jest dobrym przykładem tego iż biomasa może być wykorzystywana z powodzeniem także w dużo skalowym procesie wytwarzania. Warto zaznaczyc, iz dostawca rozwiązań w omawianej elektrowni Kymin Voima – była firma Metso.

Jako kolejny głos zabrał Ulrich Landnickel,przedstawiciel VGB Powertech e.V. - stowarzyszenia t skupiającego wytwórców ciepła i energii. Ten europejski podmiot skupia 499 członków z 36 krajów. Ekspert przedstawił strukturę stowarzyszenia, grupę roboczą „Biomasa”, punkty koncentracji jego działalności oraz zakres współpracy z rozmaitymi partnerami.

Jako ostatni głos zabrał reprezentant pierwszej elektrowni biomasowej na Słowacji – Termonowa w miejscowości Nova Dubnica. Referował Pan Radoslav Knazur- project & marketing manager. Pan Knazur zaprezentował (posiłkując się licznymi zdjęciami i wykresami) swoje przedsiębiorstwo przed i po modernizacji. Cały proces inwestycyjny opisał etapowo przedstawiając dane techniczne. Na koniec zobrazował aspekt ekonomiczny udowadniając jak rozkładały się ceny ciepła w zależności od zastosowanego paliwa ( gazu, OZE, gazu+OZE).

Prezentacja Pana Radoslava Knazura była ostatnią wygłoszoną podczas II Krajowego Forum Spalania Biomasy. Dyrektor Zarządzająca CBE Polska – Pani Maria Przekopowska- podsumowując tegoroczną edycję konferencji podziękowała serdecznie wszystkim za uwagę i udział a także zaangażowanie. Żegnając gości zachęciła do udziału w III Krajowym Forum Spalania Biomasy, które z pewnością skupi ponownie szacowne grono wybitnych Ekspertów.

Jako Organizator firma Center for Business Education pragnie ponownie podziękować wszystkim Prelegentom, Sponsorom, Parterom, Patronom honorowym i medialnym jak również wszystkim uczestnikom za zaufanie i liczne przybycie. Zachęcamy do współtworzenia oraz uczestnictwa w III Forum spalania biomasy w 2013 oraz zgłaszania nominacji w konkursie „Tytani Energii 2012”.

Dołożymy wszelkich starań by III Forum spalania biomasy, zaskoczyło Państwa jeszcze bogatszym programem i międzynarodowym otoczeniem.Do zobaczenia w 2013 roku!

Zespół CBE POLSKA


Szczegółowe informacje o wydarzeniach, fotorelacje na stronie dedykowanego portalu tematycznego: www.spalaniebiomasy.pl oraz stronie Organizatora: www.cbepolska.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Opracowanie: CBE Polska, PAP

Tagi: strategie, patronat
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz