Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
konferencja
23.09.2014 09:11

Konferencja Innowacyjna Europa

Warszawa, 19 września 2014 r. - Konferencja „Innowacyjna Europa” z udziałem ekspertów z najbardziej innowacyjnych gospodarek świata, przedstawicieli polskiego biznesu, nauki i administracji publicznej odbędzie się w dniach 30 września – 1 października 2014 r. w Gdańsku

Podziel się
Dodaj komentarz

Warszawa, 19 września 2014 r. - Konferencja „Innowacyjna Europa” z udziałem ekspertów z najbardziej innowacyjnych gospodarek świata, przedstawicieli polskiego biznesu, nauki i administracji publicznej odbędzie się w dniach 30 września – * *1 października 2014 r. w Gdańsku. Celem spotkania jest debata nad zwiększeniem innowacyjności polskiej gospodarki. Konferencja „Innowacyjna Europa” – organizowana przez firmy Intel i PwC – jest oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Forum Nowych Idei.

W ostatnich latach udział wydatków na badania i rozwój (B+R) stopniowo wzrastał, powoli zbliżając Polskę do średniej europejskiej. W 2011 roku nakłady na B+R stanowiły 0,77 proc. PKB w porównaniu do średniej UE, która kształtuje się na poziomie 2,04 proc. Jednak dla rozwoju kraju i wzrostu innowacyjności gospodarki kluczowa jest nie tyle łączna skala wydatków przeznaczanych na B+R w relacji do PKB, lecz nakłady na B+R ponoszone przez sektor prywatny, gdyż wiążą się one zazwyczaj z praktycznym wykorzystaniem wynalazków naukowych. Szansą Polski na dołączenie do grupy krajów wysoko rozwiniętych jest podjęcie szeregu działań na poziomie strategicznym i regulacyjnym. Do nich należą m.in. zwiększenie zainteresowania działaniami innowacyjnymi przedsiębiorstw i komercjalizacją badań naukowych prowadzonych przez jednostki naukowe. A przede wszystkim zacieśnienie współpracy pomiędzy światem biznesu, nauki i administracją publiczną.

Dlatego w programie debaty nad zwiększeniem innowacyjności polskiej gospodarki znajdą się m.in. takie zagadnienia jak:

  • - wskazanie obszarów polskiej nauki, szczególnie istotnych dla rozwoju polskiej gospodarki,
  • - prezentacja sprawdzonych modeli współpracy nauki i biznesu oraz roli katalizatorów tej współpracy
  • - dyskusje nt. perspektyw i czynników rozwoju sektora innowacji w Polsce: finansowanie, budowanie zaufania, przyjazne regulacje.

Dzięki różnorodnemu zapleczu intelektualnemu, konferencja ta będzie ważnym krokiem w budowaniu owocnej i trwałej współpracy między przedsiębiorcami, środowiskiem naukowym oraz administracją publiczną. – mówi Paweł Bochniarz, dyrektor w zespole Innovation Advisory w firmie doradczej PwC - Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu słuchaczy uda się nam stworzyć prawdziwą przestrzeń do dyskusji na tematy związane z innowacją i R&D, która jest w Polsce niezwykle potrzebna.

Z myślą o dzieleniu się najlepszymi praktykami w celu zwiększania polskiej innowacyjności w konferencji udział wezmą prelegenci najbardziej innowacyjnych gospodarek światowych - USA, Singapuru, Izraela - oraz z Europy Zachodniej. Udział w konferencji potwierdzili już cenieni na całym świecie eksperci: Julie Meyer (CEO Ariadne Capital), prof. Piotr Moncarz (dyrektor programu Top 500 Innovators), Dipanjan (DJ) Nag - CEO i Prezes firmy IP Shakti LLC, czy Wiesław L. Nowiński - naukowiec, innowator, przedsiębiorca, pionier i wizjoner; twórca "najwspanialszych na świecie" atlasów ludzkiego mózgu.

Gdańskie centrum, to największy ośrodek R&D Intela w Europie. Od 21 lat dynamicznie go rozwijamy zatrudniając już ponad 1200 pracowników. – mówi Michał Dżoga, Director of Corporate Affairs na Europę Środkowo-Wschodnią, Intel Polska; pomysłodawca i współorganizator konferencji – Z drugiej strony widząc zagraniczne dobre praktyki w zakresie współpracy świata biznesu i nauki, uważamy, że w Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia. Przede wszystkim należy rozpocząć aktywny dialog i współpracę między nauką, biznesem oraz administracją publiczną.

Konferencja odbędzie się w Centrum Stoczni Gdańskiej w dniach 30 września – 1 października 2014.

Tagi: konferencja, strategie, patronat
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz