Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
strategie
03.10.2012 14:33

Kreatywność i innowacje pomagają w kryzysie

Rosnąca konkurencja wymaga od firm coraz większej innowacyjności, której podstawę stanowi kreatywność personelu. Również w naszym kraju przybywa przedsiębiorstw sprzyjających nowym pomysłom pracowników.

Podziel się
Dodaj komentarz

Rosnąca konkurencja wymaga od firm coraz większej innowacyjności, której podstawę stanowi kreatywność personelu. Również w naszym kraju przybywa przedsiębiorstw sprzyjających nowym pomysłom pracowników. Opłacalność i efektywność takich działań potwierdza Konkurs „Kreowanie Jutra” organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Budowany od ponad dwudziestu lat polski system rynkowy jest wciąż stosunkowo młody. Według ekspertów o jego sile decyduje głównie indywidualna przedsiębiorczość i relatywnie niskie koszty. Tymczasem w obecnej globalnej gospodarce czynnikiem determinującym rozwój ekonomiczny staje się innowacyjność, budowana przede wszystkim na zaawansowanych technologiach i wiedzy.

Choć z każdym rokiem w naszym kraju przybywa firm nowatorskich, osiągających sukcesy także w skali międzynarodowej, w wielu miejscach funkcjonuje nadal pogląd, że wyzwaniem nie są wcale innowacje, lecz nadrobienie istniejących zapóźnień cywilizacyjnych. Skutkuje to przekonaniem, że na prowadzenie badań nad nowymi produktami czy usługami mogą sobie pozwolić jedynie duże podmioty i że Polsce nie znajdą one nabywców, w związku z tym najlepiej skupić się na bieżącej działalności. Efektem są strategie firm nastawione na odtwarzanie zasobów, brak zrozumienia roli kreatywności oraz konieczności wspierania jej u pracowników.

Przykłady wielu krajów np. Irlandii czy Estonii udowadniają jednak, że najbardziej skutecznym sposobem nadrabiania wieloletnich opóźnień jest właśnie innowacyjność czyli „ucieczka do przodu”. Jej wyznacznikiem są m.in. kwoty przeznaczane przez firmy i państwa na badania i rozwój (im wyższe, tym lepsza pozycja w rankingach) i udział w eksporcie zaawansowanych technologii. Podstawowe źródło innowacyjności stanowi jednak kreatywność w przedsiębiorstwach. Sprzyja jej nowoczesna kultura organizacyjna firmy, która powinna być otwarta na zmiany i nowe pomysły personelu, wspierać współpracę i wymianę wiedzy, akceptować prawo do błędów i być gotowa ponosić ryzyko związane z wdrażaniem innowacji.

Eksperymenty i nauka lepsze od kontroli

Często jednak – siłą nawyków, procedur lub struktur – w przedsiębiorstwach dominuje postawa utrudniająca w praktyce wprowadzanie zmian. Jak pokazują przykłady wielu światowych firm mogą być one blokowane nawet w obliczu realnego zagrożenia na rynku. Przeszkodą jest sztywna kultura organizacyjna, która - jeśli nie została zbudowana właściwie np. dominuje w niej biurokratyczny tok decyzyjny, silna kontrola wewnętrzna czy niechęć do ryzyka – może doprowadzić do stagnacji, a nawet upadku przedsiębiorstwa.

Alternatywa to kultura organizacji „uczącej się”, czyli poszukującej efektywnych sposobów przekazywania wiedzy i dążącej do usuwania barier w przepływie informacji. Jako pierwsze wdrożyły ją firmy japońskie m.in. Toyota, która oparła nową kulturę na zasadach m.in. bezpośredniej obserwacji, zmian wprowadzanych metodą częstego eksperymentu i powierzeniu menedżerom roli coucha. W uproszczeniu oznacza to, że pracownicy uczą się poprzez obserwację innych członków załogi (poszukując jednocześnie elementów do udoskonalenia), a potem zgłaszają hipotezy rozwiązania problemu, które są potem testowane w praktyce. Firma preferuje przy tym metodę raczej drobnych eksperymentów i niewielkich usprawnień niż dużych i długoterminowych projektów. Istotną rolę w procesie pełnią menedżerowie, do których należy wskazanie pracownikom problemu do rozwiązania i możliwości realizacji eksperymentu. Cały proces zmian podlega następnie ocenie.

Powyższy model kultury organizacyjnej, preferującej kreatywność, a w konsekwencji innowacyjność, związany jest z japońską metodą Kaizen (od słów: kai – zmiana, zen – dobry). Oznacza ona zasadę ciągłego doskonalenia i polega na nieprzerwanym usprawnianiu wszystkich procesów w firmie. Obejmuje każdego członka załogi - od menedżera do szeregowego pracownika, a jej celem jest osiąganie sukcesów za pomocą drobnych kroków, nie wymagających wielkich zasobów ani nakładów. Podstawą jest przekonanie, że w każdym drzemią niewykorzystane możliwości i zdolności, których odkrycie - i zastosowanie w dużej skali - może przynieść przedsiębiorstwu znaczące efekty.

*Polskie firmy stawiają na nowe pomysły *

Ze znaczenia właściwej kultury organizacyjnej i konieczności stworzenia rozwiązań wspierających rozwój kreatywności i wymianę wiedzy wśród personelu zdaje sobie sprawę coraz więcej przedsiębiorstw w kraju. Przodują w tym zwłaszcza duże firmy wprowadzające programy premiujące przekazywanie wzajemnych doświadczeń i zapewniające realne warunki do skutecznego dzielenia się informacjami dotyczącymi nie tylko sukcesów, ale też błędów czy porażek. Ich adresatem są nie tylko pracownicy, ale i kadra zarządzająca, zgodnie z przekonaniem, że przykład powinien „płynąć z góry”, bo służy to budowie wzajemnego zaufania i poczucia odpowiedzialności za firmę. Rozwijaniu własnej kreatywności służy ponadto wyszukiwanie i motywowanie najzdolniejszych oraz najbardziej perspektywicznych pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wskazywanie im ścieżki rozwoju i umożliwianie dalszego kształcenia np. programy obejmujące szkolenia, finansowanie przez firmę studiów lub staże w kraju i za granicą.

Kreowanie Jutra wyłania talenty

Wyjątkowe przedsięwzięcie w zakresie wyłaniania i prezentacji nowatorskich jednostek i firm stanowi Konkurs „Kreowanie Jutra”, organizowany od 2011 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest on adresowany do autorów pomysłów lub zmian, które zostały wdrożone w firmie lub instytucji, przyczyniły się do poprawy jej funkcjonowania i są możliwe do zastosowania w innych organizacjach. Od początku cele konkursu obejmowały stymulowanie i nagradzanie kreatywnych pracowników oraz ukazanie ich jako osób wpływających na przyszłość swojego miejsca pracy. W drugiej kategorii przyznawane są tytuły „Pracodawcy Przyjaznego Kreatywności” dla właścicieli i szefów firm tworzących warunki sprzyjające wdrażaniu innowacyjnych pomysłów pracowników.

W dotychczasowych trzech edycjach konkursu jury oceniło ponad 100 projektów i uhonorowało kilkunastu autorów wdrożeń, w większości pracowników małych lub średnich firm. Byli wśród nich m.in. Damian Sobczak z Przedsiębiorstwa Prywatnego „Jumarpol” (nagrodzony za projekt inteligentnej głowicy namiarowej do wiertnic hydraulicznych ze śledzeniem teleoptycznym) i Jarosław Załęski z Zakładu Energoelektroniki "Twerd"-Michał Twerd z Torunia (autor nowatorskiego projektu „Przemienniki częstotliwości MFC 710 większe od 200 kW). W ostatnim konkursie nagrodę główną i tytuł „Kreatywnego Pracownika” otrzymał Wojciech Jackowiak z poznańskiej firmy Intex za kreatywność i innowacyjne rozwiązanie problemu technologicznego wykazane w projekcie „Ciągnika elektrycznego do transportu ładunków”. Maszyna powstała na zamówienie jednego z wiodących koncernów farmaceutycznych, który zasygnalizował problem z transportem blisko półtonowego zbiornika w hali produkcyjnej. W odpowiedzi stworzono niewielki ciągnik, prosty i łatwy w
obsłudze, o szerokim zastosowaniu, zdolny do przemieszczania dużych ładunków w warunkach ograniczonej powierzchni. Zwycięzca, na co dzień kierownik Działu Technicznego i Serwisu Intexu, ma już na swoim koncie kilkanaście projektów wózków i ciągników elektrycznych specjalizowanych, w tym jeden udzielony patent i jedno zgłoszenie wynalazku, które zostały wdrożone przez znanego japońskiego producenta opon i kilka światowych koncernów. – _ Nie uważam się za wynalazcę. Jestem od rozwiązywania problemów klientów. To oni są najważniejsi _ – mówi Wojciech Jackowiak.

Duże firmy bardziej przychylne pomysłom

W przeciwieństwie do laureatów indywidualnych, reprezentujących głównie mniejsze firmy, wśród dotychczasowych zdobywców nagród lub wyróżnień w kategorii „Pracodawca Przyjazny Kreatywności” dominowały większe przedsiębiorstwa. Były wśród nich głównie spółki-córki światowych koncernów, już od lat wdrażające nowoczesną kulturę organizacyjną m.in. Sitech Polkowice i Electrolux Poland. Na każdy z konkursów ich pracownicy zgłaszali po kilka lub nawet kilkanaście nowatorskich projektów. Również zwycięzcą trzeciej edycji KJ została Sanden Manufacturing Polska Sp. z o.o. z Polkowic, będąca częścią międzynarodowej korporacji specjalizującej się w produkcji kompresorów do klimatyzacji samochodowych. Doceniono ją za tworzenie klimatu wspierającego kreatywność i inicjatywę załogi. – _ Zbudowaliśmy zintegrowany system wszystkich elementów promujących postawy kreatywne oraz zaangażowanie w różne usprawnienia jak na przykład: System Sugestii, Koła Jakości, czy rozwiązania wynikające z działalności TPM _ – wyjaśnia Dyrektor
Zarządzający SMP Andrzej Gajdziński. - _ W naszym przypadku polityka firmy określa podejście do innowacyjności. „Kreatywność, działanie i szybkość tego działania” stanowi nasze motto. Każdy menedżer ma za zadanie wspierać pracowników w takich działaniach i jest to element naszej strategii. _

Zdaniem ekspertów, działania przedsiębiorstw w zakresie wspierania pomysłów załogi są absolutną koniecznością. - _ Dobra firma powinna zawsze doceniać kreatywność kadry, a jej prezes czy właściciel musi zdawać sobie sprawę, że bez tego nie osiągnie sukcesów biznesowych _ – przekonuje jeden z jurorów Konkursu Kreowanie Jutra dr. inż. Mirosław Recha, Dyrektor Biura Nagród Jakości, Doradztwa i Szkolenia w Krajowej Izbie Gospodarczej. - _ Zwłaszcza teraz w kryzysie innowacyjność i nowe pomysły stają się czynnikami zwiększającymi wartość dodaną przedsiębiorstwa. Życie udowadnia, że pracownik którego zdolności i wiedza są dostrzegane i nagradzane, czuje się mocniej związany z firmą i bardziej zaangażowany w osiąganie przez nią dobrych wyników _ - dodaje.

Tagi: strategie, patronat
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz