Notowania

strategie
28.10.2011 12:55

Rozwój powiązań kooperacyjnych Nauka, Przemysł, Samorząd Kanał Odra-Dunaj-Łaba: Szansa czy konieczność

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Naczelną Organizacją Techniczną Federacją Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Radą w Opolu, zapraszają na konferencję w dniu 18 listopada 2011 r. w Kędzierzynie Koźlu

Podziel się
Dodaj komentarz

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Naczelną Organizacją Techniczną Federacją Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Radą w Opolu, organizują w dniu 18 listopada 2011 r. w Kędzierzynie Koźlu konferencję "ROZWÓJ POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH NAUKA, PRZEMYSŁ, SAMORZĄD KANAŁ ODRA–DUNAJ-ŁABA: SZANSA CZY KONIECZNOŚĆ”. *Konferencja organizowana jest w ramach projektu *KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Tematyka konferencji:

* **Klastry jako element procesów rozwojowych żeglugi śródlądowej**
* **Projekt Kanał Odra-Dunaj-Łaba**
* **Kanał Śląski – Połączenie aglomeracji małopolskiej i śląskiej**
* **Realizacja Programu dla Odry 2006**
* **Gospodarka wodna jako podstawa zrównoważonego rozwoju samorządów, gospodarki i turystyki**
* **Odra źródłem korzyści dla nadodrzańskich przedsiębiorstw**
* **Kanał Sekwana – Północ Europy**
* **Inwestycje hydrotechniczne a środowisko**

Data konferencji: 18 listopada 2011 roku, godz. 10:00

Miejsce: Kędzierzyn Koźle, *Hotel Centralny, ul. Waryńskiego 7*


Patronat honorowy:

Prof. Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Józef Sebesta Marszałek Województwa Opolskiego

Tematyka listopadowej konferencji wpisuje się w działania podejmowane na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności regionów oraz firm. Inicjatywa organizacji konferencji wynikła z potrzeby poszukiwania pozytywnych bodźców służących rozwojowi przedsiębiorstw, które swoją dotychczasową lub przyszłą działalność upatrują w wykorzystaniu potencjału Odry i Kanału Gliwickiego. Okazję do podjęcia prób dyskusji na te tematy stwarza realizacja projektu: „KIGNET INNOWACJE – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach tego projektu budowana jest ponadregionalna sieć **współpracy, zarządzania i promocji klastrów, w tym klastrów inspirowanych i tworzonych w wyniku działań doradczych projektu.

Efektem wymiernym działań projektu w tym zakresie jest m.in. powołanie do życia Śląskiego Klastra Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry. Uczestnikami tej inicjatywy są stocznie, instytucje otoczenia biznesu, uczelnia, przedsiębiorstwa związane z turystyką oraz firmy, które w dłuższej perspektywie czasu swoją działalność zamierzają powiązać z Odrą.

Tagi: strategie, patronat
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz