Notowania

eec 2012
15.03.2012 11:58

Spotkania, debaty, imprezy towarzyszące na EEC 2012

Podziel się
Dodaj komentarz

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (European Economic Congress – EEC) to spotkanie najważniejszych postaci europejskiej sceny politycznej, naukowej i biznesowej. Tegoroczna, czwarta edycja zaplanowana jest między 14. a 16. maja. Około 100 sesjom tematycznym towarzyszyć będą liczne spotkania, debaty i imprezy towarzyszące. Już w marcu br. EEC poprzedzi konferencja w Pradze pod hasłem _ Relacje gospodarcze. Polska-Czechy _.

Spotkanie poprzedzające EEC 2012:

Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Grupa PTWP SA, we współpracy z Ambasadą Polski w Pradze i Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, zorganizuje w dniu 29 marca 2012 r. spotkanie poprzedzające IV EEC pod hasłem: „Relacje gospodarcze. Polska-Czechy”.

Spotkanie „Relacje gospodarcze. Polska-Czechy” ma na celu wymianę informacji i konfrontację opinii dotyczących skali, barier i perspektyw wymiany gospodarczej między obu krajami. Ważnym, aktualnym punktem konferencji będzie polsko-czeska dyskusja nad założeniami polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej w kontekście konkurencyjności obu gospodarek, perspektyw polskiej i czeskiej energetyki oraz potencjalnych wspólnych przedsięwzięć gospodarczych w tej dziedzinie.

Spotkanie to, którego tematyka wiąże się ściśle z problematyką Europejskiego Kongresu Gospodarczego, będzie dla czeskich i polskich uczestników formą wprowadzenia do aktywnego uczestnictwa w Kongresie.

Wybrane wydarzenia towarzyszące EEC 2012, 14-16 maja:

  1. Forum Współpracy Gospodarczej Europa-Chiny

We współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ambasadą Polski w Pekinie, podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego zostanie zorganizowane Forum Współpracy Gospodarczej Europa–Chiny, będące niejako kontynuacją przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Państwie Środka. Jeden z trzech dni EEC zostanie poświęcony relacjom gospodarczym Europy i Chin, perspektywom ich rozwoju, szansom na uruchomienie ich potencjału, debacie o roli Polski jako partnera Chin w Europie, technologii, innowacyjności, know-how i innych atutach europejskich firm w Kraju Środka.

  1. Wręczenie nagród w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2012

Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2012 to pomysł organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji portalusamorzadowego.pl, mający na celu wskazanie wśród inwestycji komunalnych z całego kraju najlepszych praktyk i sukcesów osiągniętych dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Podczas EEC prestiżowymi statuetkami nagrodzonych zostanie 10 najlepszych inwestycji komunalnych z całej Polski.

Głównym kryterium oceny w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2012 jest efekt prorozwojowy inwestycji, a ponadto: rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) i aktywne gospodarowanie majątkiem.

  1. Unia Europejska przez design/sztukę

Stałym punktem Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest dyskusja poświęcona funduszom unijnym. Dzięki zaangażowaniu środków europejskich od kilku już lat systematycznie i konsekwentnie w Polsce i w Europie zachodzą zmiany podnoszące standard i jakość życia zarówno w naszym najbliższym otoczeniu, jak i w skali całego regionu.

Aby podkreślić istotę tych przemian zachodzących dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich oraz zwiększyć świadomość społeczeństwa, wybrane realizacje projektów unijnych zostaną w sposób niestandardowy zaprezentowane w tkance miejskiej, co podkreśli główne cechy Katowic, jako przestrzeni aktywności artystycznej i miejsca powstawania istotnych funkcji metropolitalnych. Informacje o projektach dofinansowanych przez UE przekazane będą w sposób niecodzienny, frapujący, angażujący i ożywiający miasto. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z artystami, designerami i środowiskiem katowickiej Akademii Sztuk Pięknych.

  1. Wręczenie wyróżnień laureatom konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Już po raz trzeci w historii Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w Katowicach zostaną wręczone wyróżnienia dla laureatów rankingu firm Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w kategoriach „Innowacyjny projekt” oraz „Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu”. Cele konkursu to popularyzacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w biznesie poprzez promowanie projektów, które za pośrednictwem PARP otrzymały dofinansowanie na ich realizacje, zachęcenie firm, szczególnie z sektora MSP, do poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, wprowadzania innowacyjnych zmian w procesach zarządczych, promocja efektywnego zarządzania i innowacyjnych instytucji otoczenia biznesu, które wspierały firmy we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. W skład kapituły oceniającej projekty wchodzą reprezentanci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Grupy PTWP SA oraz Ministerstwa Gospodarki.

  1. Polsko-czeskie spotkanie gospodarcze

Wzorem poprzednich edycji EEC, w tym roku również w Śląskim Biurze Ambasady Republiki Czech w Polsce (ul. Stalmacha 1, Katowice) odbędzie się polsko-czeskie spotkanie gospodarcze. Organizatorem wydarzenia jest Ambasada Republiki Czeskiej, wśród tematów debat znajdą się: współpraca polsko-czeska w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, infrastruktury transportowej, ochrony środowiska czy rozwiązań logistycznych.

  1. Finał kampanii informacyjno-medialnej „Polska Efektywna Energetycznie”

Podczas jednego z paneli dyskusyjnych dedykowanego energetyce na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2012, nastąpi finał organizowanej przez Grupę PTWP SA kampanii informacyjno-medialnej „Polska Efektywna Energetycznie”. Celem prowadzonych działań jest zwiększenie świadomości szeroko rozumianego biznesu i administracji, a także osób prywatnych, w zakresie korzyści wynikających z efektywnego wykorzystania energii w firmach, instytucjach, samorządach i domach.

W ramach kampanii zorganizowanych zostało pięć spotkań w największych polskich miastach (Warszawa, Poznań, Katowice, Wrocław i Gdańsk), a także szkolenia dla pracowników firm uczestniczących w projekcie, bezpłatne konsultacje dotyczące realizacji projektu w praktyce i liczne publikacje eksperckie.

Tagi: eec 2012, strategie, patronat
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz