Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
strategie
15.10.2012 10:53

Transformacja działów IT - nowe wyzwania i zmiany we współpracy z biznesem

Rozmowy dotyczące nowych wyzwań w funkcjonowaniu działów IT w modelu ITaaS podczas IT Breakfast.

Podziel się
Dodaj komentarz

Punktem wyjścia do rozmów w zakresie coraz silniej potrzebnej transformacji działów IT jest niewątpliwie model ITaaS (ang. IT as a Services), czyli transformacji działów IT do modelu bardziej biznesowo - usługowego. Jednocześnie zachodzi potrzeba zmiany sposobu myślenia działów IT, które w coraz większym stopniu są migrowane do chmury.

Podczas sierpniowego spotkania IT Breakfast, którego organizatorem jest Fundacja IT Leader Club Polska przy medialnym wsparciu MBA Manager Magazine oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, wiele czasu poświęcono na rozmowy dotyczące nowych wyzwań w funkcjonowaniu działów IT w modelu ITaaS.

Działy IT będą musiały oswoić się z coraz bardziej popularną usługą Cloud. *Andrzej Niziołek, Service Provider Business Manager EMEA East *w firmie *EMC *podał konkretne korzyści i warunki jakie muszą być spełnione aby przejście do chmury było udane „_ Chmura, zarówno prywatna, jak i publiczna, bez wątpienia oferuje klientom wiele korzyści - zarówno biznesowych jak i operacyjnych oraz technicznych. Pozwala uzyskać większą elastyczność infrastruktury, lepszą niezawodność a także poziom wykorzystania zasobów.” _– dodał ekspert EMC. Inne atuty tego rozwiązania to również wysoka efektywność kosztowa, możliwość „samoobsługi”, dodatkowo zdecydowanie krótszy czas wdrożenia aplikacji, rozliczalność wykorzystania infrastruktury i wreszcie możliwość migracji pomiędzy chmurą prywatną i publiczną.

Trzeba jednakże podkreślić, że jak każde rozwiązanie, także i to musi być bardzo dobrze zaplanowane. Zdaniem Andrzeja Niziołka_ „ (...) rozwiązania zbudowane w oparciu o cloud computing mogą nieść za sobą zagrożenia dla organizacji, jeśli transformacja do chmury jest niewłaściwie zaplanowana. Procesy biznesowe, potrzeby oraz uwarunkowania techniczne charakterystyczne dla danego przedsiębiorstwa powinny determinować zakres transformacji do chmury i wyznaczać rodzaj usług realizowanych w oparciu o cloud computing. Również ważnym aspektem związanym z rozwiązaniami opartymi na cloud computingu jest dobór odpowiedniego dostawcy usług lub partnera, który taką transformacje umożliwi” _.

Nadal jednak istnieją obawy CIO i działów IT w stosunku do chmury. Dalego warto wspomnieć o dwóch aspektach warunkujących udane wdrożenie. Pierwszym jest pojawienie się efektu skali, bo to ona z pozycji firmy oferującej usługi w tym zakresie daje największe zyski. Drugi zaś dotyczy konsekwencji wejścia w chmurę – skorzystanie z tego rozwiązania nie daje potem możliwości powrotu do poprzedniego rozwiązania. Marcin Sokołowski, Dyrektor Marketingu Integrated Solutions stwierdza, że _ „CIO obawiają się, że po przeniesieniu rozwiązania „w chmurę” mogą częściowo stracić kontrolę nad danym obszarem, niepokoją się o infrastrukturę sieciową i SLA. Są różne oblicza chmury, również takie, które łatwiej firmom zaakceptować i wdrożyć, ponieważ przynoszą natychmiastowe korzyści a jednocześnie odpowiadają na potrzeby CIO w zakresie bezpieczeństwa, dostępności i kontroli. Jednym z takich rodzajów chmury jest szeroko rozumiana chmura telekomunikacyjna, z której firmy korzystają coraz chętniej”. _ Ciekawostką Integrated
Solutions jest pionierskie na polskim rynku i bazujące na własnym pomyśle rozwiązanie, które firma zbudowała w tym roku. Jest to platforma ujednoliconej komunikacji „z chmury” - UCaaS, która łączy element innowacyjności ze stabilnym rozwiązaniem zarówno na czasy niepewności, jak i ożywienia gospodarczego. _ „UCaaS to połączenie dojrzałego i zaawansowanego rozwiązania firmy Cisco (HCS - Hosted Collaboration Solution) i zasobów infrastrukturalnych Orange Polska m.in. największego w Polsce centrum przetwarzania danych oraz najbardziej rozległej sieci światłowodowej.” – _powiedział Marcin Sokołowski. Usługi w tym modelu pozwalają elastycznie dostosowywać bieżący poziom wydatków na IT do rzeczywistego zapotrzebowania. Firma może „dokupować” użytkowników i funkcjonalności, wtedy, kiedy tego potrzebuje, a rozlicza się za pomocą jednej comiesięcznej faktury płacąc za rzeczywiście wykorzystane zasoby. Taki model jest nie tylko elastyczny i dostosowany do określonej kondycji firmy, ale przede wszystkim - bezpieczny.

Poza nowymi wyzwaniami stojącymi przed działami IT w dobie Cloud, w coraz większym stopniu potrzebna jest zmiana w myśleniu o świecie IT jako o dwóch wyspach - wewnętrznym świecie IT, zarządzanym bezpośrednio przez firmę, który jest w coraz większym stopniu migrowany do chmury oraz IT w kontekście osób prywatnych, gdzie ważny jest dostęp społeczności, aplikacji poprzez urządzenia mobilne. *Jarosław Sygitowicz, CEO firmy Smartupz *twierdzi, że owe wyspy są rozłączne tylko do pewnego stopnia, a coraz częściej zaczynają się wzajemnie przenikać _ „Oprogramowanie pożera świat. Wiele tradycyjnych branż, które nigdy nie miały związków z informatyką jest obecnie całkowicie zmieniane poprzez oprogramowanie. Edukacja, bankowość, telekomunikacja czy nawet usługi taksówkowe. Świat się zmienia, modele biznesowe się zmieniają, rola szefa IT także musi się zmienić.” _

To poprzez analizę w sieciach społecznościowych bardzo łatwo możemy dowiedzieć się kim jest nasz klient, wymaga to jednak dobrego przygotowania się do takiego działania. Dlatego Szef IT musi zapomnieć o administracji mrugającymi pudełkami, w których kryją się serwery i macierze. Szef IT staje się "Growth Hacker'em" - doradcą biznesu oferującym oprogramowanie i sposoby użycia najnowszych zdobyczy technologii (sieci społecznościowych, urządzeń mobilnych itp.) w celu usprawnienia modelu biznesowego i wspomożenia głównego celu prawie każdej firmy - wzrostu obrotów i zysków.

Z kolei analitycy z Forrester Research zgodnie przyznają, że działy IT muszą zmienić swój model funkcjonowania, jak również sposób współpracy z Biznesem. Według Leszka Wisłowskiego z firmy Forrester działy IT, które nie przeprowadzą odpowiednich zmian w tym zakresie mogą zostać zmarginalizowane i wyparte przez tańszych dostawców zewnętrznych, z bardziej elastycznymi rozwiązaniami technologicznymi i szybciej realizowanymi projektami. Wisłowski wspomniał również, że na świecie obserwuje się tendencję do wprowadzania nowych ról i funkcji w IT, które są coraz mniej informatyczne, jak np. sourcing manager.

Według badań Forrester Research tylko w 12% organizacji Biznes wypracowuje z IT wspólne strategie biznesowe. U źródeł problemów i wyzwań w funkcjonowaniu organizacji IT w modelu ITaaS nie zawsze leży technologia, czy relacje na linii Biznes-IT. Okazuje się, że ponad połowa projektów związanych z wewnętrzną chmurą jest opóźnionych ze względu na brak zasobów, które mogłyby ten projekt zrealizować. Organizacje powinny się więc dobrze przygotować do zmiany. Forrester doradza działom IT aby wykorzystać do tego celu tzw. Business Technology Strategy Planning, czyli plan, który skupi się nie tylko na technologiach, ale pozwoli spojrzeć na temat zmian bardziej całościowo i kompleksowo.

Sądząc po poziomie zaangażowania w dyskusję podczas IT Breakfast, temat ITaaS nie jest naszym liderom IT obojętny a jak wynikało z podawanych przykładów - w praktyce bywa znacznie bardziej problematyczny niż w teorii. Więcej informacji o śniadaniach Liderów IT znajduje się na www.itbrekafast.pl

Arkadiusz Lefanowicz – Przewodniczący Rady
Fundacja IT Leader Club Polska

Tagi: strategie, patronat
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz