Notowania

strategie
17.06.2012 21:41

Wręczono nagrody w XV Konkursie Polski Produkt Przyszłości

15 czerwca 2012 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XV Jubileuszowej edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Podziel się
Dodaj komentarz

W gali uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysław Kasprzak, Prezes PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak, laureaci poprzednich i obecnej edycji Konkursu, przedstawiciele świata nauki i biznesu.

W tym roku kapituła konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia 12 produktom i technologiom zgłoszonym przez placówki naukowo-badawcze oraz firmy. Były wśród nich m.in. kwantowe lasery kaskadowe (Instytut Technologii Elektronowej), termograficzny tester do wczesnego wykrywania patologii piersi u kobiet, w tym raka piersi (Braster S.A.), Lenplast – opatrunek z lnu nowej generacji (Fundacja Linum), sprzętowy interfejs wizyjno-akustycznego systemu wspomagającego niewidomego w samodzielnym poruszaniu się (Politechnika Łódzka i GreenPoint LTD), technologia hybrydowa wytwarzania warstw kompozytowych w niskotemperaturowej plazmie (Politechnika Warszawska i Instytut Mechaniki Precyzyjnej) oraz kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw z wymiennymi adapterami roboczymi (PPHU Akpil i Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych). Oprócz nich przyznano nagrodę specjalną „eCO2innowacja” (dla produktu wykazującego największy potencjał w zakresie redukcji gazów cieplarnianych) którą otrzymały wspólnie Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej „Blachownia” oraz Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. za projekt „Nowa generacja technologii epichlorohydryny z biogliceryny”. Z okazji jubileuszu 15-lecia PPP wręczono również okolicznościowe Kryształowe Piramidy Innowacyjności ufundowane przez Prezes PARP. Otrzymało je 8 placówek naukowo-badawczych i firm – wielokrotnych laureatów poprzednich edycji konkursu – za szczególny wkład w rozwój innowacji na terenie kraju.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości odbywa się od 1997 roku. Jego pomysłodawcą i organizatorem pierwszych edycji była Agencja Techniki i Technologii. W 2002 roku jej cele i zadania, w tym organizację PPP, przejęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Główny cel Konkursu stanowi promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych wyrobów i technologii. Udział w nim jest bezpłatny, a swoje projekty mogą zgłaszać instytuty naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, uczelnie, przedsiębiorstwa, a także indywidualni wynalazcy z krajów UE. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w czterech kategoriach: wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej, technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej, wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej oraz technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej. Przy ocenie projektów brane są pod uwagę przede wszystkim poziom ich innowacyjności (zaawansowanie techniczne i nowatorstwo), wpływ na środowisko (energooszczędność) oraz zapotrzebowanie rynku na produkt. Istotne znaczenie ma również porównywalność parametrów technicznych z odpowiednikami światowymi, wzrost eksportu i zatrudnienia, konkurencyjność cenowa i kwestie związane z ochroną własności przemysłowej.

Laureaci Konkursu Polski Produkt Przyszłości otrzymują statuetkę, dyplom i prawo do posługiwania się znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości”. Dodatkową nagrodę stanowi także pomoc PARP w promocji nagrodzonych wyrobów lub technologii m.in. na krajowych i zagranicznych targach i wystawach innowacyjności.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości pod patronatem Ministra Gospodarki, jest elementem kampanii promocji postaw proinnowacyjnych „Świat potrzebuje Twoich pomysłów”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykaz nagrodzonych w XV edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Zgłaszający Tytuł projektu Informacja o projekcie Nagroda/ Wyróżnienie
KATEGORIA - wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej
1. Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa Kwantowe lasery kaskadowe Kwantowe lasery kaskadowe mają zastosowanie przy budowie przenośnych detektorów wykrywających śladowe ilości substancji chemicznych lub niebezpiecznych gazów oraz w medycynie przy wykrywaniu markerów chorobowych w wydychanym powietrzu i prześwietlaniu pacjentów NAGRODA
2. Braster S.A., Warszawa Breastlife Tester - Termograficzny tester do wczesnego wykrywania patologii piersi u kobiet, w tym raka piersi Urządzenie będące pierwszym na świecie mobilnym instrumentem do czynnościowej nieinwazyjnej diagnostyki przesiewowej w kierunku raka piersi wykorzystującym filtrowaną termografię ciekłokrystaliczną; pozwala wykrywać bardzo wcześnie czynnościowe markery termograficzne procesu nowotworowego WYRÓŻNIENIE
3. Apeiron Synthesis Sp. z o.o., Wrocław Innowacyjne katalizatory metatezy olefin do zastosowań w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym Katalizatory mogą znaleźć zastosowanie w syntezie złożonych związków bioaktywnych zaawansowanych biomateriałów wykorzystywanych jako nośniki leków, a także w syntezie wysokocennych substancji chemicznych zwłaszcza związków zapachowych i aromatów, dodatków do kosmetyków oraz składników agrochemicznych, takich jak pestycydy i feromony WYRÓŻNIENIE
4. Michał Mikulski, Gliwice Jedoosiowy egzoszkielet ramienia sterowany elektromiogramem Urządzenie do rehabilitacji kończyn, umożliwiające terapię ruchową chorym na zanik mięśni, stwardnienie rozsiane lub przechodzącym rekonwalescencję; posiada łącze radiowe pozwalające lekarzowi na bieżącą diagnozę stanu mięśni na komputerze lub telefonie WYRÓŻNIENIE
5. Fundacja Linum, Wrocław Lenplast - opatrunek z lnu nowej generacji Nowatorski opatrunek wspomagający leczenie trudno gojących się ran; zastosowana w nim bioaktywna tkanina opatrunkowa z lnu zawiera substancje działające przeciwzapalnie i przeciwbólowo oraz likwidujące szkodliwe rodniki; zapobiega również rozwojowi bakterii beztlenowych WYRÓŻNIENIE
6. Solar Energy S.A., Warszawa Moduł PV z ogniw krzemowych z opcją połączenia do kolektora Innowacyjny moduł do produkcji energii słonecznej o grubości mniejszej od tradycyjnych; po połączeniu z wodnym kolektorem cieplnym umożliwia pozyskanie dwóch rodzajów energii WYRÓŻNIENIE
7. Politechnika Łódzka - Instytut Elektroniki; GreenPoint, Łódź Sprzętowy interfejs wizyjno-akustycznego systemu wspomagającego niewidomego w samodzielnym poruszaniu się Innowacyjne urządzenie elektroniczne składające się z układu kamer, modułu dźwiękowego oraz procesora, wspomagające poruszanie się osoby niewidomej; komunikuje się z komputerem, a jego elementy wbudowane są w oprawę okularów WYRÓŻNIENIE
KATEGORIA - wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej
1. P.P.H.U. Akpil Kazimierz Anioł, Pilzno Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań Kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw z wymiennymi adapterami roboczymi Najnowocześniejsza w kraju maszyna do zbioru warzyw korzeniowych; wyróżnia ją trwałość, bezpieczeństwo i funkcjonalność eksploatacyjna; dotychczas wyprodukowano 34 kombajny, w tym 12 na rynki zagraniczne - Włochy, Rosja, Ukraina, Słowacja i Chorwacja NAGRODA
2. Huettinger Electronic Sp. z o.o., Zielonka Nowa rodzina zasilaczy magnetronowych o budowie modułowej, chłodzonych wodą do zastosowań solarnych Jedne z najnowocześniejszych na świecie zasilaczy do procesów obróbki plazmowej, stosowane przy produkcji ogniw słonecznych i paneli solarnych; sprzedaż komercyjną rozpoczęto w 2011 roku, m.in. do USA, Niemiec, Japonii, Szwajcarii, Chin i Korei WYRÓŻNIENIE
KATEGORIA - technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej
1. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle Zakłady Chemiczne ZACHM S.A., Bydgoszcz Nowa generacja technologii epichlorohydryny z biogliceryny Technologia wytwarzania epichlorohydryny z produktów odpadowych i ubocznych gliceryny oraz chlorowodoru; jej korzyści to obniżenie kosztów produkcji i radykalne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska NAGRODA
2. Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa Technologia hybrydowa wytwarzania warstw kompozytowych w niskotemperaturowej plazmie Innowacyjna technologia umożliwiająca wytwarzanie warstw powierzchniowych o właściwościach antyściernych, antykorozyjnych, o wysokiej twardości i żaroodporności; zmniejsza zużycie energii oraz wykorzystuje ekologiczne atmosfery reaktywne WYRÓŻNIENIE
KATEGORIA - technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej
1. Instytut Farmaceutyczny, Warszawa Technologia wytwarzania aktywnej substancji alfacalcidol Nowa oryginalna metoda syntezy substancji alfacalcidol, stosowanej w leczeniu wielu schorzeń do poprawy struktury i funkcji układu kostnego; umożliwia znaczące obniżenie ceny gotowego preparatu dla pacjentów; odbiorcami wyprodukowanego alfacalcidolu są firmy produkujące leki w Polsce i za granicą - Włochy, Grecja, Tajlandia i Chiny NAGRODA

Wykaz firm – laureatów Kryształowej Piramidy Innowacyjności

Instytut /Firma *Informacja o Instytucie/Firmie *
1. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (ICSO) jest jednym z czołowych polskich instytutów badawczych specjalizujących się w dziedzinie chemii organicznej. Współpracuje z partnerami w kraju i na świecie w zakresie opracowywania, wdrażania, doskonalenia technologii, produkcji i sprzedaży wyrobów chemicznych. Do końca 2011 r. jego dorobek obejmował ponad 850 technologii wdrożonych do przemysłu, ponad 150 uzyskanych patentów, blisko 200 prac naukowych i 12 kontraktów na sprzedaż własnych technologii poza Polskę. ICSO jest trzykrotnym laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości (2004, 2010, 2012). Nagrodzone innowacyjne technologie i preparaty są wykorzystywane z sukcesami przez krajowe przedsiębiorstwa.
2. Instytut Farmaceutyczny, Warszawa Instytut Farmaceutyczny (IF) jest placówką specjalizującą się w pracach badawczo- -rozwojowych oraz produkcji wybranych substancji aktywnych w skali od dziesiątków gramów do setek kilogramów. Prowadzone w nim prace dotyczą zarówno technologii leków odtwórczych (generycznych), jak i oryginalnych (innowacyjnych). Dotychczas wdrożył ponad 300 technologii wytwarzania substancji czynnych lub leków. Instytut jest sześciokrotnym laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości (1997, 2002, 2005, 2009, 2010, 2012). Nagrodzone substancje lub technologie są wdrażane w IF, lub w kooperacji z wytwórcami krajowymi i zagranicznymi. Instytut eksportuje swoje produkty do krajów UE, Azji (m.in. Japonii, Chin i Tajlandii), Australii i Afryki.
3. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników jest placówką, której działalność naukowa obejmuje materiały polimerowe, elastomery i gumy oraz barwniki, farby i lakiery. Badania dotyczą w szczególności inżynierii materiałowej tworzyw, technologii ich wytwarzania i stosowania, recyklingu i utylizacji. Instytut prowadzi również działalność projektową, konstrukcyjną i prototypowo-doświadczalną w zakresie maszyn, urządzeń, linii technologicznych oraz nowych technologii spełniających wymogi ochrony środowiska, w tym wykorzystania surowców odpadowych. Jest trzykrotnym laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości (1998, 2002, 2004). Nagrodzone linie technologiczne i metody produkcji zostały wdrożone przez firmy krajowe, a także przedsiębiorstwa na Ukrainie.
4. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, zabrze Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM) jest jedynym w kraju instytutem prowadzącym prace badawcze, rozwojowej wdrożeniowe w dziedzinie aparatury medycznej. Dotyczą one obszaru zaawansowanych technologii koncentrując się m.in. na diagnostyce i terapii chorób układu krążenia, reanimacji medycznej i inżynierii biomedycznej. Instytut rozwinął na światową skalę nowe kierunki techniki medycznej obejmujące: nieinwazyjne elektrostymulacyjne metody diagnostyki i terapii chorób serca, systemy komputerowej analizy sygnałów kardiotokograficznych, systemy kontroli i nadzoru pacjentów poddawanych elektroterapii serca. Jest trzykrotnym laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości (1999, 2009, 2011). Nagrodzone systemy i urządzenia wykorzystują od lat krajowe szpitale kliniczne, wojewódzkie, specjalistyczne, powiatowe i miejskie.
5. Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice Instytut Techniki Górniczej KOMAG jest placówką specjalizującą się w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na rzecz sektora górniczego. Dotyczą one m.in. mechanizacji procesów wydobywczych, automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych, tworzenia technologii ochrony środowiska. Jego działalność obejmuje ponadto projektowanie nowych rozwiązań technicznych maszyn i urządzeń, systemów mechatronicznych, układów sterowania, diagnostyki i monitorowania. KOMAG jest trzykrotnym laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości (2002, 2004, 2005). Zaprojektowane przez niego innowacyjne maszyny zostały wdrożone do produkcji i są wykorzystywane przez krajowe i zagraniczne kopalnie węgla kamiennego.
6. Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa Instytut Technologii Elektronowej (ITE) jest wiodącym polskim ośrodkiem naukowym w dziedzinie mikro- i nanotechnologii półprzewodnikowej. Badania prowadzone przez ITE obejmują m.in. elektronikę i fizykę ciała stałego, a także działalność w zakresie opracowywania, wdrażania i upowszechniania nowoczesnych mikro- i nanotechnologii oraz ich zastosowań w fotonice, mikro- i nanoelektronice. Instytut opracowuje i sprzedaje nabywcom z kraju i za granicy przyrządy, usługi naukowo-badawcze i prawa własności intelektualnej. Od swojego powstania w 1966 r., aż do dziś otrzymał ponad 300 rożnych nagród. Jest także trzykrotnym laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości (1997, 2011, 2012). Nagrodzone urządzenie i technologie są eksportowane do m.in. USA, Szwajcarii i krajów UE.
7. Transition Technologies S.A., Warszawa Transition Technologies S.A. dostarcza oprogramowanie i usługi inżynierskie na bazie najnowszych technologii (m.in. sieci neuronowych) dla sektorów energetycznego i gazowniczego, a także automatyki przemysłowej w kraju i na świecie. Zaawansowane technologie spółki mają zastosowanie w tworzeniu rozwiązań do zarządzania oraz projektowania dla największych światowych potentatów motoryzacyjnych, lotniczych, farmaceutycznych i militarnych. Jej działalność obejmuje ponadto infoautomatykę, modele predykcyjne z sieciami neuronowymi, regulatory z logiką rozmytą, optymalizację genetyczną i zaawansowane algorytmy walidacji. Firma Transition Technologies jest dwukrotnym laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości (2002, 2009). Nagrodzone systemy zostały wdrożone przez liczne firmy energetyczne w USA, Azji i Polsce.
8. VIGO System S.A., Ożarów Mazowiecki VIGO System S.A. jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni. Oferuje urządzenia do zastosowania w przemyśle, medycynie, pracach badawczych i technice wojskowej, które są wykorzystywane m.in. w produkcji kamer termograficznych do pomiaru i rejestracji rozkładu temperatur, diagnostyki maszyn i urządzeń oraz diagnostyki medycznej. Na liście referencyjnej użytkowników wyrobów VIGO są najbardziej znane światowe firmy i instytucje z branży m.in. lotniczej, kosmicznej, optycznej, motoryzacyjnej i elektronicznej. VIGO System jest trzykrotnym laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości (1999, 2003, 2007). Nagrodzone urządzenia są sprzedawane z sukcesem na rynku krajowym, a także w państwach UE oraz USA i Azji.
Tagi: strategie, patronat
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz