Notowania

strategie
28.10.2016 14:10

Z analityką jutro zaczyna się dziś. Relacja z SAS Forum Polska 2016 - części poświęconej Customer Intelligence

Podczas tegorocznej edycji konferencji SAS Forum spotkało się ponad 900 entuzjastów wykorzystania analityki w celu generowania innowacji.

Podziel się
Dodaj komentarz

Tematyka sesji biznesowej dotyczącej obszaru Customer Intelligence była skoncentrowana na metodach sprostania wyzwaniu jednoczesnej maksymalizacji przychodu przedsiębiorstwa i satysfakcji klienta. Liderzy rynku podkreślali kluczową rolę specjalistów Data Science oraz dzielili się doświadczeniami jak stać się Analytics Driven Organization.

Data Analytics to [Sport](https://sportowefakty.wp.pl/) Zespołowy

Osoby odpowiedzialne za generowanie wartości w obecnym lub ewoluującym modelu biznesowym przedsiębiorstwa śledzą na bieżąco trendy rynkowe, działania konkurencji oraz raporty wewnętrzne firmy. Jako eksperci dziedzinowi określają, czego chcą się dowiedzieć z dostępnych informacji i monetyzują wiedzę wydobytą z danych. Niekoniecznie jednak mają czas i kompetencje, aby wykonać eksplorację i dogłębną analizę danych. Na tę właśnie potrzebę odpowiadają Data Scientist, którzy wzbogacają tradycyjne źródła danych o Big Data, zmienne makroekonomiczne i dane o konkurencji, aby osiągać coraz wyższy poziom dojrzałości analitycznej.

_ Rysunek 1 : Wartość dodana z integracji SAS i Big Data Hadoop - Adam Bartos, SAS Big Data Competency Center Director _

Jak stać się Analytics Driven Organization?

Przede wszystkim trzeba dać szansę Biznesowi, który oprócz dotychczasowej działalności operacyjnej, powinien mieć możliwość czasową oraz cel innowacyjnego wykorzystania potencjału drzemiącego w danych. Określenie przez Biznes, co dokładnie w danych chce odkryć, jest podstawą dla Data Scientistów do rozpoczęcia pracy. Najpierw zdefiniowanie zakresu potrzebnych danych, a następnie zastosowanie odpowiednich metod analitycznych, aby zrozumieć przyczyny bieżącej sytuacji i proaktywnego przewidywania jej w przyszłości.

Organizacja powinna być nastawiona na wspieranie Data Scientistów w burzeniu murów w dostępie do potrzebnych im danych, zapewnieniu narzędzi analitycznych ze sprawdzonymi algorytmami oraz przyspieszeniu procesu operacjonalizacji tego, co zostało odkryte podczas ścisłej współpracy działów biznesowych i Data Scientistów. Szczególnie podczas wdrażania produkcyjnego reguł decyzyjnych wychwytujących istotne wzorce zachowań, czy modeli analitycznych oceniających online np. elastyczność cenową klienta podczas dynamicznego ofertowania w poszczególnych kanałach komunikacji.

_ Rysunek 2 : Slajd z wystąpienia „Relevance drives results!” - Rene van der Laan, SAS Customer Intelligence Global Practice Director _

Doskonałość operacyjna procesu analitycznego

Jest jedną z form Scoutingu Innowacji, czyli efektywnego szacowania potencjału pomysłów biznesowych i wyników prac Data Scientistów, w celu ich komercjalizacji. Doskonałość operacyjna odzwierciedla się w kulturze organizacji w dwóch wymiarach. Po pierwsze finansowaniu testowania różnych hipotez, identyfikowania zjawisk i zależności ze świadomością ryzyka, że inwestycja zwróci się w dłuższej niż kwartalnej, czy rocznej perspektywie. Po drugie, w szybszej operacjonalizacji potwierdzonych hipotez w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. O interesującej analogii rozwoju procesu analitycznego do procesu powstawania popcornu opowiedział Szef Marketingu Vienna Insurance Group.

_ Rysunek 3 : Slajd z wystąpienia "Future with your clients. Customer intelligence in Česká Podnikatelská Pojišťovna” - *Igor Rolínek, Head of Product Marketing CPP, *Vienna Insurance Group. _

_ _

Podczas konferencji SAS Forum praktycy Customer Intelligence wymienili się swoimi doświadczeniami, w jaki sposób dzięki wykorzystaniu narzędzi SAS jednocześnie maksymalizują przychód przedsiębiorstwa i satysfakcję klienta. Podstawą do podejmowania decyzji o wdrażaniu zmian w Analytics Driven Organization jest zrozumienie klienta, a następnie predykcja jego zachowań i operacjonalizacja odkrytych reguł w celu wychwytywania wzorców w czasie rzeczywistym. Wspólnym dążeniem jest wzbudzenie zaangażowania (Customer Engagement) poprzez analityczne przewidywanie (Next Best Action) w celu zapewnienia spójnego doświadczenia (Customer Experience) we wszystkich kanałach kontaktu (Customer Journey).

Więcej informacji o nowych rozwiązaniach SAS Customer Intelligence można znaleźć na stronie SAS

Informacja prasowa

Tagi: strategie, patronat
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz