Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Z analityką jutro zaczyna się dziś. Relacja z SAS Forum Polska 2016 - części poświęconej Customer Intelligence

Z analityką jutro zaczyna się dziś. Relacja z SAS Forum Polska 2016 - części poświęconej Customer Intelligence

Podczas tegorocznej edycji konferencji SAS Forum spotkało się ponad 900 entuzjastów wykorzystania analityki w celu generowania innowacji. Tematyka sesji biznesowej dotyczącej obszaru Customer Intelligence była skoncentrowana na metodach sprostania wyzwaniu jednoczesnej maksymalizacji przychodu przedsiębiorstwa i satysfakcji klienta. Liderzy rynku podkreślali kluczową rolę specjalistów Data Science oraz dzielili się doświadczeniami jak stać się Analytics Driven Organization.

Data Analytics to Sport Zespołowy

Osoby odpowiedzialne za generowanie wartości w obecnym lub ewoluującym modelu biznesowym przedsiębiorstwa śledzą na bieżąco trendy rynkowe, działania konkurencji oraz raporty wewnętrzne firmy. Jako eksperci dziedzinowi określają, czego chcą się dowiedzieć z dostępnych informacji i monetyzują wiedzę wydobytą z danych. Niekoniecznie jednak mają czas i kompetencje, aby wykonać eksplorację i dogłębną analizę danych. Na tę właśnie potrzebę odpowiadają Data Scientist, którzy wzbogacają tradycyjne źródła danych o Big Data, zmienne makroekonomiczne i dane o konkurencji, aby osiągać coraz wyższy poziom dojrzałości analitycznej.

Rysunek 1: Wartość dodana z integracji SAS i Big Data Hadoop - Adam Bartos, SAS Big Data Competency Center Director

Jak stać się Analytics Driven Organization?

Przede wszystkim trzeba dać szansę Biznesowi, który oprócz dotychczasowej działalności operacyjnej, powinien mieć możliwość czasową oraz cel innowacyjnego wykorzystania potencjału drzemiącego w danych. Określenie przez Biznes, co dokładnie w danych chce odkryć, jest podstawą dla Data Scientistów do rozpoczęcia pracy. Najpierw zdefiniowanie zakresu potrzebnych danych, a następnie zastosowanie odpowiednich metod analitycznych, aby zrozumieć przyczyny bieżącej sytuacji i proaktywnego przewidywania jej w przyszłości.

Organizacja powinna być nastawiona na wspieranie Data Scientistów w burzeniu murów w dostępie do potrzebnych im danych, zapewnieniu narzędzi analitycznych ze sprawdzonymi algorytmami oraz przyspieszeniu procesu operacjonalizacji tego, co zostało odkryte podczas ścisłej współpracy działów biznesowych i Data Scientistów. Szczególnie podczas wdrażania produkcyjnego reguł decyzyjnych wychwytujących istotne wzorce zachowań, czy modeli analitycznych oceniających online np. elastyczność cenową klienta podczas dynamicznego ofertowania w poszczególnych kanałach komunikacji.

Rysunek 2: Slajd z wystąpienia „Relevance drives results!” - Rene van der Laan, SAS Customer Intelligence Global Practice Director

Doskonałość operacyjna procesu analitycznego

Jest jedną z form Scoutingu Innowacji, czyli efektywnego szacowania potencjału pomysłów biznesowych i wyników prac Data Scientistów, w celu ich komercjalizacji. Doskonałość operacyjna odzwierciedla się w kulturze organizacji w dwóch wymiarach. Po pierwsze finansowaniu testowania różnych hipotez, identyfikowania zjawisk i zależności ze świadomością ryzyka, że inwestycja zwróci się w dłuższej niż kwartalnej, czy rocznej perspektywie. Po drugie, w szybszej operacjonalizacji potwierdzonych hipotez w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. O interesującej analogii rozwoju procesu analitycznego do procesu powstawania popcornu opowiedział Szef Marketingu Vienna Insurance Group.

Rysunek 3: Slajd z wystąpienia "Future with your clients. Customer intelligence in Česká Podnikatelská Pojišťovna” - Igor Rolínek, Head of Product Marketing CPP, Vienna Insurance Group.

Podczas konferencji SAS Forum praktycy Customer Intelligence wymienili się swoimi doświadczeniami, w jaki sposób dzięki wykorzystaniu narzędzi SAS jednocześnie maksymalizują przychód przedsiębiorstwa i satysfakcję klienta. Podstawą do podejmowania decyzji o wdrażaniu zmian w Analytics Driven Organization jest zrozumienie klienta, a następnie predykcja jego zachowań i operacjonalizacja odkrytych reguł w celu wychwytywania wzorców w czasie rzeczywistym. Wspólnym dążeniem jest wzbudzenie zaangażowania (Customer Engagement) poprzez analityczne przewidywanie (Next Best Action) w celu zapewnienia spójnego doświadczenia (Customer Experience) we wszystkich kanałach kontaktu (Customer Journey).

Więcej informacji o nowych rozwiązaniach SAS Customer Intelligence można znaleźć na stronie SAS

Informacja prasowa

Czytaj także
Polecane galerie