Notowania

28.09.2010 14:44

Sezamie zamknij się

Wizja powszechnej utylizacji uwodzi, ale wobec wielu toksycznych substancji nadal pozostajemy bezradni. Dla własnego bezpieczeństwa składujemy je i czekamy, aż same się rozłożą.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Wizja powszechnej utylizacji uwodzi, ale wobec wielu toksycznych substancji nadal pozostajemy bezradni. Dla własnego bezpieczeństwa składujemy je i czekamy, aż same się rozłożą. Jednak taki proces może trwać nawet kilka tysiącleci. Nadzieją na trwałą i solidną kryjówkę dla odpadów radioaktywnych są skalne wnętrza. *

Odpady radioaktywne to resztki materiałów wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej oraz diagnostyki medycznej. Ich głównym źródłem są elektrownie jądrowe, gdzie w reaktorach zachodzi proces rozpadu promieniotwórczych pierwiastków, pozostawiając po sobie nie nadające się do niczego zużyte paliwo jądrowe. Z racji wysokiej aktywności promieniotwórczej są to substancje szczególnie niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Od groźby zagłady ekologicznej ratuje nas fakt, że podstawową własnością odpadów radioaktywnych jest zmniejszanie się ich promieniowania w czasie, aż do stanu połowicznego rozpadu, w którym nie stanowią zagrożenia. W zależności od stopnia aktywności odpadów istnieją różne systemy izolowania ich od biosfery.

We wszelkich składowiskach materiałów radioaktywnych stosuje się szereg barier, które mają wyeliminować potencjalne ryzyko. Do tej pory najczęściej praktykowanym „śmietnikiem” są specjalnie konstruowane baseny, w których umieszcza się zużyte paliwo jądrowe w nierdzewnych prętach i zalewa wodą.

Jednak ostatnio rozwiązaniem, które znajduje coraz więcej zwolenników na świecie są składowiska geologiczne. Miejsce jest dobierane względem naturalnego środowiska w jakim występują wysoko aktywne pierwiastki. Najpierw odpady są zatapiane w szkle, co zabezpiecza je przed wymywaniem przez wodę. Następnie są zamykane w pojemnikach ze stali, albo miedzi posiadających dodatkową warstwę zabezpieczającą w postaci masy z gliny bentonitowej. Glina bentonitowa chroni pojemnik przed ruchami skał, a poza tym puchnie w kontakcie z wodą, co stanowi kolejną barierę przed przenikaniem cieczy do pojemnika. Na samym końcu pojemniki są instalowane wewnątrz skał na głębokości kilkunastu metrów w pokrywie geologicznej.

Podstawową zaletą skalnej kryjówki jest to, że „kropla wolno drąży skałę”. Z laboratoryjnych doświadczeń wynika, że tego typu składowiska są w stanie skutecznie izolować odpady radioaktywne nawet do dwudziestu tysięcy lat. Z tego rozwiązania korzystają już w Finlandii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, czy Japonii.

W krajach skandynawskich składowiska geologiczne są przedmiotem zaciętej rywalizacji między gminami, gdyż decyzja o jego budowie na danym terenie wiąże się z dużą dotacją ze strony państwa. Aktualnie Unia Europejska rozważa możliwość wybudowania jednego składowiska odpadów radioaktywnych wspólnego dla wszystkich krajów członkowskich, aby zwiększyć kontrolę, a co za tym idzie ochronę przed ewentualną katastrofą ekologiczną.

W Polsce istnieje tylko jedno składowisko geologiczne w gminie Różan na Mazowszu. Na ten cel gmina jest corocznie dotowana z budżetu państwa kwotą, bagatela, ponad ośmiu milionów złotych. W związku z budową elektrowni jądrowej w Polsce, której ukończenie planowane jest na 2020 rok, w niedalekiej przyszłości powstać ma przynajmniej kilka składowisk geologicznych dla przewidywanych odpadów radioaktywnych. Według specjalistów najlepszą lokalizacją dla tego typu przedsięwzięcia w Polsce są Permskie złoża solne, gdzie na głębokości kilkuset metrów mogłyby być spokojnie przechowywane radioaktywne odpadki.

Mało kto uświadamia sobie, że śmiecie, które świecą w ciemnościach i straszą radiologiczną skazą mają też swoje zalety. Na podstawie obserwacji naturalnego rozkładu niektórych izotopów określa się współcześnie dokładny wiek Ziemi, pozwalają one także na szczegółowy wgląd w procesy geologiczne sięgające tysięcy lat wstecz. Biorąc pod uwagę poznawcze oraz budżetowe korzyści płynące z radioaktywnego rozkładu, można śmiało uznać, że czasem nawet śmietnik okazuje się skarbcem.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz