Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Damian Słomski
Damian Słomski
|

Bardzo trudny okres dla NWR. Zobacz prognozy zarządu

0
Podziel się:

Spadki cen węgla będą kontynuowane. Mimo to prezes Penny podtrzymuje założenia długoterminowej strategii do 2017 roku.

Gareth Penny, prezes NWR
Gareth Penny, prezes NWR (New World Resources)
bELhiffp

W 2013 roku NWR, czołowy europejski producent węgla notowany na giełdach w Londynie, Pradze i Warszawie, miał 230 milionów euro straty. To prawie 33 razy więcej niż w 2012 roku. Spółkę w dół ciągną spadające w dwucyfrowym tempie ceny węgla. Prezes Gareth Penny (na zdjęciu) nie ma dla akcjonariuszy dobrych wiadomości. Rok 2014 też będzie ciężki.

W ostatnich 12 miesiącach NWR miał 850,5 mln euro przychodów. Nie były jednak na tyle wysokie, żeby pokryć generowane przez spółkę koszty. Strata z podstawowej działalności, czyli produkcji węgla, wyniosła 166 mln euro. Ostateczny wynik po uwzględnieniu pozostałej działalności i m.in.podatków był jeszcze gorszy - strata sięgnęła poziomu 230 mln euro.

Wybrane dane finansowe dla grupy NWR (w mln euro)
pozycje finansowe 2013 2012 zmiana %
przychody 850 1 179 -28%
koszty sprzedaży 844 913 -8%
wynik na podstawowej działalności -166 50 -
wynik netto -230 -7 -
zadłużenie netto 625 551 +13%
wydatki inwestycyjne 100 223 -55%
bELhiffr

Czeski producent nie wytrzymuje presji spadających cen węgla. Średnia cena węgla koksującego wyniosła 98 euro za tonę, co oznacza spadek o 22 procent. O 2 punkty procentowe większy spadek zanotował węgiel energetyczny. Za tonę odbiorcy płacili 56 euro. Sprzedaż obu rodzai węgla układała się w 2013 roku w miarę po równo. Około 48 procent udziału miał węgiel koksujący, a 52 procent węgiel energetyczny.

W kolejnych miesiącach nie można liczyć na odwrócenie negatywnego trendu cen węgla. - _ Cena węgla koksującego w pierwszym kwartale 2014 r. została uzgodniona na poziomie 91 euro za tonę, co oznacza spadek o 7 procent w stosunku do kwartału poprzedniego. Średnia cena dla 80 procent spodziewanego wolumenu produkcji węgla energetycznego w 2014 roku została ustalona na poziomie 54 euro za tonę, co oznacza spadek o 4 procent w stosunku do 2013 roku _ - czytamy w założeniach zarządu na 2014 rok.

- _ Nasze cele operacyjne na najbliższe 12 miesięcy pozostają w zasadzie bez zmian. Produkcja węgla na poziomie od 9 do 9,5 miliona ton, 55 - 60 procent udziału węgla koksującego w miksie sprzedażowym, wskaźnik gotówkowych jednostkowych kosztów wydobycia wynoszący 60 euro za tonę z końcem roku, niższe koszty ogólne, nakłady inwestycyjne CAPEX na utrzymanie poniżej 100 millionów euro i kontynuowane polepszenie wskaźników bezpieczeństwa _ - prognozuje prezes Gareth Penny.

bELhiffx

Trudną sytuację spółki dostrzegają warszawscy posiadacze akcji. Od początku 2013 roku wartość rynkowa NWR zmalała o ponad 80 procent. Również dzisiaj przecena przekraczała przed południe jeden procent.

Notowania akcji NWR od początku 2013 roku Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Notowaniom nie pomagają nawet pewne pozytywy, które stara się podkreślać prezes Gareth Penny. - _ Na przestrzeni 2013 roku oraz wraz z rozpoczęciem tego roku zrealizowaliśmy z sukcesem program ograniczania kosztów. W rezultacie nasze gotówkowe koszty wydobycia wyniosły 68 euro za tonę w czwartym kwartale 2013 roku. Wydatki administracyjne spadły znacząco rok do roku i został zrealizowany zestaw środków, wzmacniających pozycję gotówkową w wysokości 100 milionów euro _ - zaznacza prezes.

Padają jednocześnie zapowiedzi doinwestowania spółki przez większościowego akcjonariusza. - _ Spółka rozpoczęła rozmowy ze wszystkimi jej interesariuszami, wyrażając opinię o opracowaniu i wprowadzeniu takiej struktury kapitałowej, która weźmie pod uwagę i uszanuje interesy wszystkich interesariuszy. Obejmuje ona większościowego akcjonariusza - BXR, który wskazał, że zarówno on jak i jego akcjonariusze są gotowi do zainwestowania nowegokapitału własnego w zmienioną i zadowalającą strukturę kapitałową _ - zapowiada prezes.

bELhiffy

Spółka rozpoczęłą ponadto rozmowy z doradcami ad hoc komitetu, skupiającego posiadaczy obligacji, którzy reprezentują okazicieli niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 500 milionów euro z terminem zapadalności w 2018 r. oraz okazicieli niepodporządkowanych obligacji niezabezpieczonych o wartości 275 milionów euro z terminem zapadalności w 2021 r.

- _ Kiedy zakończymy ten proces wraz z trwającą poprawą efektywności operacyjnej w jednej z naszych spółek zależnych, wierzymy, że NWR wyjdzie z tego bardzo trudnego okresu jako konkurencyjny gracz na europejskim rynku węgla kamiennego. Pozostajemy zobowiązani do realizacji naszej długoterminowej strategii, zakładającej zdobycie pozycji lidera w wydobyciu i sprzedaży węgla koksującego w Europie do 2017 roku _- podsumowuje Penny.

New World Resources produkuje węgiel koksujący i energetyczny na potrzeby sektora hutniczego i energetycznego w Europie Środkowej poprzez swoją spółkę zależną OKD, największego producenta węgla kamiennego w Republice Czeskiej. Spółka realizuje obecnie kilka projektów rozwojowych w Polsce i Republice Czeskiej, które stanowią część regionalnej strategii wzrostu. Grupa jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Londynie, Pradze i Warszawie. Należy do indeksu FTSE Small Cap.

Czytaj więcej w Money.pl

bELhiffz
bELhiffS
business news
giełda
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)