Notowania

Przejdź na
business news
27.11.2013 15:04

Będą zwolnienia w Kompanii Węglowej

Zarząd Kompanii przedstawił Radzie Pracowników założenia programu restrukturyzacji.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Michal Cuprys/REPORTER)

Przedstawiciele Kompanii Węglowej liczą, że im się przekonać związkowców do restrukturyzacji spółki. Deklarują dotrzymanie zawartych ze stroną społeczną porozumień i utrzymanie stabilnych miejsc pracy. Związki kwestionują zmiany i szykują protest.

Rzecznik Kompanii Zbigniew Madej (na zdjęciu), komentując informacje podawane podczas związkowych masówek, podkreślił, że priorytetem działań restrukturyzacyjnych jest utrzymanie stabilnych miejsc pracy w firmie.

W środę związkowcy zorganizowali w kopalniach tzw. masówki, podczas których przekazują załogom informacje, dotyczące założeń programu restrukturyzacji spółki oraz działań międzyzwiązkowego sztabu protestacyjno-strajkowego. Po raz pierwszy Kompania nie zgodziła się, aby spotkaniom mogli przysłuchiwać się dziennikarze. Masówki rozpoczęły się przed poranną zmianą, a ostatnie odbędą się około północy.

_ - Przekazaliśmy pracownikom wszystkie informacje - zarówno te, które otrzymaliśmy od zarządu, jak i te od rady nadzorczej i wicepremiera Janusza Piechocińskiego _- relacjonował w kopalni Bobrek-Centrum w Bytomiu szef górniczej Solidarności Jarosław Grzesik.

W ubiegłym tygodniu zarząd Kompanii przedstawił Radzie Pracowników założenia programu restrukturyzacji. Zakłada on m.in. zmniejszenie zatrudnienia w administracji o ponad tysiąc osób, likwidację niektórych świadczeń związanych z wynagrodzeniami, zamrożenie płac, sprzedaż kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a także łączenie kopalń i tworzenie spółek z zakładów wchodzących w skład KW.

Gotowy projekt programu restrukturyzacji zarząd przedstawi związkom zawodowym i Radzie Nadzorczej spółki w piątek. Od jego treści związkowcy uzależniają ewentualne rozpoczęcie akcji protestacyjnych.

_ - Zapoznamy się z tym dokumentem i na początku tygodnia zwołamy posiedzenie sztabu protestacyjno-strajkowego, podczas którego podejmiemy decyzję o dalszych krokach. Jeżeli założenia przekazane nam tydzień temu znajdą się w tym projekcie, rozpoczniemy spór zbiorowy. Jest jednak za wcześnie, żeby mówić o formie ewentualnych protestów _ - podkreślił szef górniczej _ S _olidarności.

Spółka gwarantuje górnikom dołowym i pracownikom zakładów przeróbki węgla pracę co najmniej do 2015 roku i chce rozmawiać o przedłużeniu gwarancji zatrudnienia. Gwarancję przyjęcia do pracy w KW mają natomiast absolwenci klas górniczych w szkołach, z którymi Kompania ma podpisane umowy. Natomiast osoby odchodzące z administracji mają dostać oferty alternatywnego zatrudnienia.

Związkowcy alarmują jednak, że planowane zmniejszenie ilości ścian wydobywczych o około jedną trzecią oraz łączenie ze sobą kopalń będzie oznaczać zredukowanie potencjału Kompanii i możliwość dalszej redukcji zatrudnienia. Sprzeciwiają się sprzedaży Jastrzębskiej Spółce Węglowej kopalni Knurów-Szczygłowice, która przynosi zyski i ma dobry węgiel.

Kompania zatrudnia obecnie około 57 tysięcy osób w 15 kopalniach. Po dziewięciu miesiącach roku przyniosła blisko 300 milionów złotych strat. Z powodu spadku cen węgla i zmniejszenia jego sprzedaży tegoroczne przychody spółki będą o 2,3 miliarda złotych mniejsze niż dwa lata temu i 1,1 miliarda złotych niższe niż przed rokiem. Plan naprawczy zakłada, że spółka odzyska rentowność operacyjną w 2015 roku.

Poprzez łączenie kopalń i sprzedaż jednej z nich KW chce zmniejszyć ich liczbę do 7. Zatrudnienie w 2020 roku ma zmniejszyć się poniżej 50 tysięcy pracowników, poprzez nadwyżkę osób odchodzących na emerytury nad nowo przyjmowanymi.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: business news, wiadomości, manager, prosto z firm, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz