BOŚ chwali się zyskiem, ale dywidendy nie wypłaci

BOŚ chwali się zyskiem, ale dywidendy nie wypłaci

Mariusz Klimczak, prezes BOŚ Banku Fot. BOŚ Bank
Mariusz Klimczak, prezes BOŚ Banku

W zeszłym roku grupa zwiększyła zysk netto o niemal 95 procent. Wyniósł on 65,9 milionów złotych. Akcjonariusze jednak na tym nie skorzystają, ponieważ BOŚ nie zamierza dzielić się z nimi zyskiem. Ma to związek z europejskimi przepisami (Bazylea III), które nakładają na banki obowiązek utrzymania kapitału na odpowiednim poziomie, by w razie kryzysu utrzymały płynność finansową.

- Dlatego zarząd zwróci się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska z wnioskiem o przeznaczenie całości wypracowanego zysku netto za 2013 rok na kapitał zapasowy - tłumaczy dla Money.pl Mariusz Klimczak, prezes BOŚ Banku.

Przedstawiając wyniki za zeszły rok bank zwraca uwagę, że przyznaje coraz więcej kredytów proekologicznych. - Na koniec 2013 roku udział kredytów na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska, wyniósł 23,1 proc. salda kredytowego ogółem, podczas gdy w grudniu 2012 r. sięgnął 19,4 proc. W ujęciu wartościowym było to odpowiednio: 2,8 mld zł i 2,2 mld zł - podkreśla Mariusz Klimczak.

Zgodnie ze strategią zaangażowanie BOŚ Banku na tym polu będzie rosło. - Zakładamy zwiększenie udziału kredytów proekologicznych do około 30 proc. całego portfela kredytowego - dodaje prezes Klimczak.

Spore ożywienie zanotowano również w kredytach dla przedsiębiorców. Wzrost wartości kredytów udzielonych w tym segmencie wyniósł 25,3 proc., podczas gdy w całym sektorze bankowym dynamikę kredytową na firmowym rynku można szacować na poziomie niewiele przekraczającym 2 proc. Łącznie w ciągu minionego roku bank udzielił firmom około 3,5 mld zł nowych kredytów.

- W portfelu korporacyjnym znalazło się aż 84 proc. wszystkich kredytów proekologicznych udzielonych przez bank w roku ubiegłym. Ich paleta była szeroka, od przedsięwzięć związanych np. z poprawą efektywności energetycznej, po duże instalacje odnawialnych źródeł energii - podkreśla prezes BOŚ Banku.

W odpowiedzi dla Money.pl tłumaczy, że zmniejszyła się z kolei wartość kredytów udzielonych jednostkom finansów publicznych. Należą do nich np. sądy, urzędy skarbowe czy niektóre z państwowych szkół. - Zmniejszamy nieco zaangażowanie na tym polu, koncentrując się na kredytach o wyższych marżach - mówi Klimczak.

Tak BOŚ Bank radził sobie na GPW w ostatnich trzech miesiącach

Bank Ochrony Środowiska rozpoczął działalność w 1991 roku. Specjalizuje się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 23 lat działalności przeznaczył około 13,2 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. BOŚ należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 roku jego akcje są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Czytaj więcej w Money.pl

dywidenda, boś, banki, wyniki finansowe
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie