Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Budowlany Mirbud opublikował wyniki

0
Podziel się:

Po pierwszych sześciu miesiącach tego roku spółka zanotowała wzrost zysku netto oraz spadek przychodów.

Jerzy Mirgos
Jerzy Mirgos (Mirbud)
bEEqDnDV

W pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku grupa MIRBUD uzyskała przychody w wysokości 233,8 mln PLN. Ich spadek wyniósł 16 procent. Zysk operacyjny wyniósł 20,8 mln zł, a zysk netto ponad 11 mln zł. Grupa, którą kieruje Jerzy Mirgos poprawiła swoją rentowność w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Portfel zamówień spółki wynosi ponad 1,4 mld zł, z czego 700 mln zł przypada na 2013 rok a blisko 500 mln zł na 2014 rok.

W zaprezentowanych wynikach grupy największy spadek zanotowano na poziomie przychodów. Rok do roku ich wartość obniżyła się o 15,94 procent. Spółka tłumaczy w komunikacie, że spadek sprzedaży zanotowany w pierwszym półroczu 2013 roku wynikał głównie z początkowej fazy realizacji trzech największych kontraktów w grupie: Hala Podium w Gliwicach, Fabryka Biznesu w Łodzi ( Mirbud S.A.)
, oraz dokończenie budowy autostrady A1 (PBDiM Kobylarnia S.A.). Zarząd Mirbud SA przewiduje, że w kolejnych kwartałach projekty te, a w szczególności budowa autostrady A1, wpłyną na przyśpieszenie wzrostu przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012. W dużej mierze zależy to od zaawansowania prac na budowie autostrady oraz wzrostowi bezpośredniego zaangażowania spółki zależnej PBDiM Kobylarnia w prowadzeniu projektu.

- _ Dostrzegam lekkie odbicie w branży, chociaż jeszcze nie do poziomów sprzed 2-3 lat. Szczególnie w sektorze publicznym pojawia się coraz więcej postępowań przetargowych, które mogą skutkować większymi zamówieniami w ciągu następnych 3-4 kwartałów, na przykład w budownictwie drogowym. Warto też podkreślić, że duże projekty obecnie przez nas realizowane dają nam perspektywę stabilnych przychodów na najbliższe 2 lata, chociaż oczywiście będziemy także starać się o nowe zamówienia. Analizując nasze wyniki priorytetem dla Mirbudu jest systematyczne zwiększanie rentowności i obniżanie zadłużenia - _tłumaczy prezes spółki Jerzy Mirgos.

bEEqDnDX

Mirbud w pierwszym półroczu bieżącego roku zanotował wzrost wyniku operacyjnego o 28,6 procent. Wyniósł on 20,8 miliona złotych. Wypracowany zysk netto miał wartość 11 milionów złotych, co przełożyło się na 25 procentowy wzrost.

Na zwiększenie rentowności grupy Mirbud wpływ miały głównie: stabilne poziomy rentowności uzyskane przez Mirbud S.A., zwiększenie rentowności JHM Development poprzez zwiększenie poziomu komercjalizacji powierzchni wynajmu w halach przy Marywilskiej w Warszawie oraz wypracowany zysk na projektach prowadzonych przez spółkę PBDiM KOBYLARNIA S.A.

Główny udział w strukturze sprzedaży grupy stanowiły usługi budowlano-montażowe. Było to ponad 86 procent całości sprzedaży. Wśród tych przychodów największe z nich generowały: sprzedaż usług w segmencie budynków produkcyjnych, usługowych i handlowych, które stanowiły prawie 69 procent tych usług (wzrost udziału o około 6 procent względem roku ubiegłego), roboty inżynieryjno drogowe około 12 procent ( spadek udziału w sprzedaży o około 5 procent względem pierwszego półrocza roku 2012) oraz w segmencie budynków użytku publicznego ponad 19 procent przychodów.

W omawianym okresie sprawozdawczym spadł udział przychodów z działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży z 5,09 procent w pierwszym półroczu 2012r. do 4,42 procent w okresie sprawozdawczym roku bieżącego. Zwiększył się udział sprzedaży usług wynajmu z 5,73 procent w 2012 roku do 7,67 procent na półrocze roku 2013.

bEEqDnEd

Wśród ważniejszych zawartych kontraktów przez grupę znalazły się podpisanie dwóch umów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na kontynuację i zakończenie budowy prawie 64-kilometrowego odcinka autostrady A1 Toruń-Stryków. Umowa została zawarta przez należące do grupy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.

Mirbud podpisał także umowę z miastem Gliwice na budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach o powierzchni użytkowej 56269,75 metra kwadratowego. Wartość umowy wynosi 321413476,45 zł brutto. Z Politechniką Gdańską podpisano kontrakt na budowę kompleksu naukowo-dydaktycznego o wartości 25 milionów złotych brutto.

Spółka aktualnie jest notowana po 1,3 zł. Od początku roku kurs akcji wzrósł niespełna 4 procent. Wartość minimalna papierów wartościowych spółki miała miejsce w kwietniu. Jej notowania wzrosły dopiero na początku maja po opublikowaniu wyników za pierwszy kwartał 2013 roku.

Notowania spółki Mirbud od stycznia 2013 roku Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

bEEqDnEe

Mirbud działa jako wykonawca lub realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Firma zatrudnia około 400 pracowników, wśród których znajduje się kadra inżynierska o różnorodnych specjalizacjach w branży budowlanej. W 2008 roku zadania inwestycyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego w systemie deweloperskim przejęła spółka córka - Jhm Development Sp. z o.o., którą wyodrębniono ze struktur spółki matki. W 2010 roku dołączyło do grupy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Kobylarni.

bEEqDnEy
business news
manager
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)