Notowania

pkp cargo
28.11.2014 11:33

Byli pracownicy PKP Cargo dostaną nawet po 100 tysięcy złotych

Zarząd spółki z Adamem Purwinem na czele szacuje, że program kosztować będzie 87 milionów złotych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PKP CARGO S.A.)

36-krotność miesięcznej pensji to maksimum, jakie dostaną pracownicy, których umowa zostanie rozwiązana. Zarząd spółki z Adamem Purwinem na czele szacuje, że program kosztować będzie 87 milionów złotych. Objętych nim może zostać nawet 1300 osób.

Czy planowane wydatki uderzą w kondycję finansową kolejowego giganta? - _ Dobra sytuacja finansowa pozwala nam na zaoferowanie bardzo korzystnych warunków dla pracowników rozstających się z firmą _ - wyjaśnia Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO. - _ To program dobrowolny, dla zainteresowanych pracowników. Jednocześnie zabezpiecza spółkę poprzez mechanizm każdorazowo wydawanej zgody przez pracodawcę na odejście z PKP CARGO _ - uspokaja Dariusz Browarek, przedstawiciel pracowników w zarządzie PKP CARGO.

Osoby, które obejmie program, oprócz ustawowej odprawy, która uzależniona jest od stażu pracy, otrzymają dodatkową rekompensatę. Jej wysokość jest uzależniona od tego, czy i jaką gwarancją zatrudnienia (4- lub 10-letnią) objęty jest pracownik.

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieobjęci żadną gwarancją zatrudnienia oprócz ustawowej odprawy, otrzymają dodatkowo połowę miesięcznego wynagrodzenia. Pracownicy bez gwarancji zatrudnienia, ale posiadający umowę o pracę na czas nieokreślony, otrzymają dodatkowo 5-krotność miesięcznego wynagrodzenia, czyli łącznie z ustawową odprawą otrzymają do 8-krotności wynagrodzenia.

Pracownicy PKP CARGO, którym na podstawie Paktu Gwarancji Pracowniczych przysługuje 4-letnia gwarancja zatrudnienia, otrzymają w ramach PDO rekompensatę w wysokości 11 miesięcznych pensji, czyli łącznie z ustawową odprawą otrzymają do 14-krotności wynagrodzenia.

Z kolei pracownicy objęci 10-letnią gwarancją zatrudnienia otrzymają dodatkową rekompensatę o równowartości 33 miesięcznych pensji, czyli łącznie z ustawową odprawą otrzymają do 36-krotności wynagrodzenia.

Ponadto, w przypadku niektórych pracowników posiadających uprawnienia do świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, kwoty odpraw będą ustalone indywidualnie z uwzględnieniem ich sytuacji oraz przy zachowaniu maksymalnych limitów wskazanych powyżej. Program obejmie również pracowników spółki zależnej - PKP CARGOTABOR, która zatrudnia blisko 3 tysiące osób.

Warunkiem skorzystania przez pracownika z Programu Dobrowolnych Odejść jest uzyskanie zgody pracodawcy na rozwiązanie umowy o pracę. Osoby, które zgłoszą chęć udziału w PDO, otrzymają potwierdzenie wyrażenia zgody przez pracodawcę do dnia 26 stycznia 2015 roku i przestaną być pracownikami od 1 lutego 2015 roku.

Umowy tych pracowników zostaną rozwiązane _ z przyczyn niedotyczących pracownika _, co - zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - uprawnia do uzyskania zabezpieczenia socjalnego w postaci między innymi zasiłku dla bezrobotnych, a - po spełnieniu odpowiednich kryteriów wieku i stażu pracy – także do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne.

Pomysł na Program Dobrowolnych Odejść pojawił się w listopadzie tego roku, kiedy w spółce trwał spór zbiorowy ze związkami zawodowymi działającymi w spółce. Dotyczył on m.in. kwestii płacowych. Związki domagały się m.in. premii z okazji Święta Kolejarza w wysokości 1 tysiąca złotych na pracownika.

Poprzedni spór zbiorowy zakończył się w kwietniu tego roku. Trwał on od czerwca 2013 roku. Na mocy zawartego wówczas porozumienia w sierpniu br. ponad 20 tys. pracowników otrzymało podwyżki oraz premie.

Przed debiutem giełdowym PKP Cargo podpisało ze związkowcami pakt gwarancji pracowniczych, na mocy, którego pracownicy otrzymali m.in. 4-letnie i 10-letnie gwarancje zatrudnienia, a także została im wypłacona premia prywatyzacyjna w formie akcji pracowniczych.Obecnie Grupa PKP CARGO zatrudnia 26 tys. osób.

Zysk netto PKP Cargo w trzecim kwartale wyniósł 99,1 mln złotych. Przychody wyniosły tymczasem 1,069 mld zł. Przychody grupy spadły o 12,8 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem 2013 roku. PKP Cargo odnotowało wówczas 82 mln zł straty netto..

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: pkp cargo, business news, wiadmomości, gospodarka, manager, prosto z firm
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz