Notowania

ciech
26.09.2014 06:00

Ciech nie będzie zwalniał. Jest porozumienie

Ugoda kończy etap ponad 30 spotkań dialogowych między spółką a związkami.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Powroźnik Maciej/Ciech)

Udało się osiągnąć ugodę między Sodą Polską Ciech a działającymi na jej terenie organizacjami związkowymi. Związki zagwarantowały, że wycofują wszystkie dotychczasowe żądania płacowe, deklarują rozwiązywanie sporów w drodze dialogu, zobowiązują się do nie prowadzenia akcji protestacyjnych w jakiejkolwiek formie oraz stwierdziły, że nie istnieje między nimi a spółką żaden spór zbiorowy.

-_ Zawarte Porozumienie oznacza dla nas koncentrację na najważniejszym zadaniu, jakim jest rozwój naszych zakładów - powiedział Jarosław Czerwiński, prezes zarządu . - Zaostrzająca się konkurencja oznacza dla nas dalsze działania mające na celu usprawnienie ich organizacji oraz nowe inwestycje, gwarantujące funkcjonowanie Sody Polskiej Ciech w długiej perspektywie czasowej _.

Porozumienie kończy etap ponad 30 spotkań dialogowych między spółką a związkami. Dokument, który ma obowiązywać przez okres 36 miesięcy. W ramach podpisanego dokumentu zarząd Sody Polskiej Ciech podwyższy wynagrodzenie zasadnicze najniżej uposażonym pracownikom (73 osoby) do poziomu 2.000 zł brutto ze skutkiem od 1 września 2014. Dodatkowo, za zgodą spółki, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacona zostanie pracownikom łącznie kwota 2.100.000 złotych.

Soda Polska Ciech zobowiązała się czasowo, na okres obowiązywania porozumienia, do działań mających na celu utrzymanie zatrudnienia pracowników wytypowanych do zwolnienia grupowego (z wyłączeniem osób, którym wypowiedzenia wręczono przed podpisaniem dokumentu oraz tych, z którymi przed tą datą zawarto porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy). Oznacza to albo kontynuację zatrudnienia w Sodzie Polskiej Ciech albo (w braku takiej możliwości) – w innym podmiocie Grupy Chemicznej Ciech, przynajmniej do końca okresu obowiązywania zgody.

Akcje Ciech SA w ostatnim roku

Pod koniec sierpnia grupa Ciech poinformowała, że zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w drugim kwartale 2014 roku wyniósł 20,6 mln złotych, a zysk netto z pominięciem działalności zaniechanej 21,4 mln zł. Wynik netto spółki okazał się gorszy od oczekiwań analityków.

Czytaj więcej w Money.pl
Atal buduje na wyspie w centrum Wrocławia Za metr mieszkania w budynkach, które zostaną wzniesione nieopodal Rynku, trzeba zapłacić...
Polskie LNG ujawnia wyniki testów gazoportu Inwestycja w terminal w Świnoujściu weszła w najważniejszą fazę realizacyjną, zarówno pod kątem budowy, jak i przygotowania do eksploatacji.
Dyrektor Velux Polska: Wolę konkurować na jakość Szef duńskiego giganta w Polsce przekonuje, że w sporze z Fakro, którym ponownie zajmuje się KE, Velux ma czyste ręce.
Budowlance grozi fala plajt i plaga rozgrzebanych budów Money.pl rozmawia z Dariuszem Blocherem, prezesem Budimeksu.
Tagi: ciech, business news, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, prosto z firm, gospodarka polska
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz