Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Drugi największy pośrednik z GPW notuje dobre wyniki

0
Podziel się

Zyskom Ipopema Securities sprzyja wzrost zainteresowania rynkiem giełdowym na warszawskim parkiecie. W głównych segmentach działalności rosną one w dwucyfrowym tempie.

prezes Jacek Lewandowski
prezes Jacek Lewandowski (Ipopema Securities)
bEruncPV

Finansowa grupa, znana głównie z zarządzania funduszami inwestycyjnymi, odczuła wzrost zainteresowania giełdą wśród inwestorów z warszawskiej giełdy. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku zarobiła prawie 75 milionów złotych. To o prawie 18 procent więcej niż przed rokiem.

Skonsolidowany zysk netto Ipopema tylko w okresie lipiec-wrzesień był trzykrotnie wyższy, niż rok temu i wyniósł 1,7 mln zł. Największy udział miały w tym przychody z pośredniczenia w obrocie papierami wartościowymi. Za pierwsze trzy kwartały roku było to łącznie 34,3 mln zł. - _ Wzrost rok do roku o 21 procent wynika przede wszystkim z wysokich obrotów na GPW w tym okresie oraz wzrostu udziału firmy w obrotach na rynku wtórnym _ - tłumaczy prezes Ipopema Securities Jacek Lewandowski.

W okresie od stycznia do września tego roku udział wyniósł 9,3 procent, podczas gdy w tym samym okresie roku 2012 kształtował się na poziomie 8 procent. Pod tym względem Ipopema zajmuje drugie miejsce wśród wszystkich pośredników.

bEruncPX
Wybrane dane finansowe grupy Ipopema (w tys. zł)
wybrane pozycje finansowe I-III kw. 2013 I-III kw. 2012 zmiana %
przychody z podstawowej działalności 74 507 63 333 17,64%
zysk z działalnośi operacyjnej 7 822 8 653 -9,60%
zysk netto 6 085 5 424 12,19%

źródło: Money.pl na podstawie danych Ipopema Securities

Istotny wzrost przychodów w okresie pierwszych trzech kwartałów zanotował również segment zarządzania funduszami inwestycyjnymi i portfelami, czyli działalność IpopemaTFI i Ipopema Asset Management. Wzrost ten wyniósł ponad 27 procent - do poziomu 25,3 mln zł i wynikał głównie z większej liczby obsługiwanych funduszy oraz wyższej wartości aktywów w zarządzaniu. Na koniec września było to 93 fundusze i subfundusze o łącznej wartości aktywów na poziomie 12,5 mld zł.

- _ Warto również podkreślić, że w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku Ipopema TFI istotnie zwiększyła wartość aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych, do poziomu 600 mln zł na koniec września 2013 roku _ - podkreśla Jacek Lewandowski.

bEruncQd

Nieco mniejsze znaczenie miał segment bankowości inwestycyjnej. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2013 roku firma zanotowała przychody na poziomie 5,7 mln zł. - _ Większość przypadła na pierwszą połowę roku, co wynikało w głównej mierze z charakterystyki i harmonogramów realizowanych projektów. Spodziewamy się ożywienia w tym zakresie. Dotychczasowe wzrosty i ostatnie dobre debiuty mogą spowodować powrót zainteresowania transakcjami giełdowymi wśród właścicieli spółek. Potencjalni emitenci mogą pochodzić zarówno z Polski, jak i z zagranicy _ - podsumowuje Mariusz Piskorski, wiceprezes zarządu, odpowiedzialny za usługi corporate finance.

Czytaj więcej w Money.pl

bEruncQy
business news
wiadmomości
kraj
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)