Notowania

ena
20.10.2013 09:00

Enea planuje przeznaczyć 20 mld złotych na inwestycje

Strategia spółki zakłada rozwój grupy w latach 2014-2020 oparty o m.in.: koncentrację działalności na rynku elektroenergetycznym, rozwój we wszystkich ogniwach energetycznego łańcucha.

Podziel się
Dodaj komentarz
(materiały prasowe)

Enea planuje zwiększyć moce wytwórcze o 1 075 MWe w segmencie elektrowni systemowych w 2017 r. oraz do 2020 roku o około 500 MWe w OZE oraz o około 300 MWe i 1 500 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych. Koszt zaplanowanych inwestycji to 20 mld złotych - poinformowała Enea, na czele której stoi Krzysztof Zamasz (na zdjęciu) w strategii na lata 2014-2020.

W ramach analizowanej wielkości nakładów inwestycyjnych można wyodrębnić m.in. kwotę na rozwój obszaru wytwarzania i dystrybucji w tzw. wielkości podstawowej, tj. 11,8 mld zł oraz dodatkowe nakłady obejmujące rozwój OZE, kogeneracji i sieci ciepłowniczych, tj. 7,7 mld zł.

W komunikacie dodano, że podane wielkości nie uwzględniają kosztów finansowania, zaś planowane nakłady inwestycyjne zostaną pokryte ze środków własnych oraz pozyskanego finansowania dłużnego.

Strategia spółki zakłada rozwój grupy w latach 2014-2020 oparty o m.in.: koncentrację działalności na rynku elektroenergetycznym, rozwój we wszystkich ogniwach energetycznego łańcucha, rozwój grupy wspierany poprzez akwizycje w ramach pojawiających się okazji rynkowych.

Podano, że w ramach celu nadrzędnego strategii, tj. wzrostu wartości dla akcjonariuszy, grupa będzie dążyła do poprawy kluczowych wskaźników finansowych, w tym wzrostu rentowności kapitałów własnych i rentowności aktywów.

Zgodnie ze strategią wzrost rentowności grupy ma zostać osiągnięty poprzez rozwój portfela wytwórczego.

_ Grupa będzie dążyła do rozwoju mocy wytwórczych do poziomu dodatkowych 1 075 MWe w segmencie elektrowni systemowych w 2017 r. oraz docelowo (w 2020 r.) dodatkowych ok. 500 MWe w OZE oraz ok. 300 MWe i 1 500 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych _ - napisano.

Autorzy strategii założyli, że wzrost będzie odbywał się także poprzez _ alokację środków w dystrybucji wspierającą optymalne wykorzystanie zasobów _.

_ Realizacja powyższego celu nastąpi poprzez wdrożenie programu poprawy niezawodności i obniżenia awaryjności sieci, programu rozwoju rozwiązań sieci inteligentnych w celu uzyskania korzyści dla pracy sieci oraz podniesienia jakości obsługi klienta, a także poprzez podejmowanie działań nakierowanych na zmniejszenie wolumenu energii elektrycznej koniecznej do pokrycia strat w bilansie energii _ - napisano.

Strategia Enei na lata 2014-2020 zakłada również optymalizację organizacyjną grupy.

_ Udoskonalenie modelu zarządzania nastąpi dzięki dalszej integracji grupy m.in. poprzez implementację modelu biznesowego, uwzględniającego integrację obszarów biznesowych, centralizację w ramach Centrum Korporacyjnego GK Enea kluczowych funkcji zarządczych, a także reorganizację obszarów wsparcia _ - napisano.

Enea planuje również przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych w zakresie funkcjonowania podmiotów, których zakres działalności nie jest powiązany z działalnością przedsiębiorstwa elektroenergetycznego.

Tagi: ena, business news, giełda, wiadomości, gospodarka, manager, prosto z firm, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz