Notowania

węgiel w polsce
18.11.2014 06:33

Górnicy pożegnają się z dodatkami? KHW zawiesza...

Zapisy dotyczą między innymi: uprawnień emerytów i rencistów górniczych do bezpłatnego węgla, zasad wypłaty nagrody z okazji Dnia Górnika i 14 pensji.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Piotr Drabik / Wikipedia (CC BY 2.0))
Zygmunt Łukaszczyk, prezes KHW

Katowicki Holding Węglowy zawarł ze stroną społeczną porozumienie zawieszające na następne dwa lata niektóre z zapisów Holdingowego Układu Zbiorowego Pracy - poinformowała spółka.

Zapisy dotyczą m.in.: uprawnień emerytów i rencistów górniczych do bezpłatnego węgla, zasad wypłaty nagrody z okazji Dnia Górnika i tzw. 14 pensji. _ - W okresie zawieszenia zapisy HUZ będą zastąpione przez regulaminy wcześniej uzgodnione i podpisane przez strony. Nagrody, według tych regulaminów, mają mieć charakter motywacyjny dla pracowników _ - napisano. KHW podał, że nagroda za rok 2014, czyli tzw. 14 pensja zostanie wypłacona na dotychczasowych zasadach, ale w późniejszym terminie, tj. do 4 marca 2015 roku.

KHW, jedna z trzech największych polskich spółek węglowych, zmaga się z fatalnymi wynikami. Za okres pierwszych pięciu miesięcy 2014 roku zanotował stratę netto w wysokości 73,9 mln złotych. - _ W związku z trudnościami w sprzedaży węgla w pierwszym półroczu 2014 r., Katowicki Holding Węglowy nie zrealizował zakładanego w Planie Techniczno-Ekonomicznym wydobycia i sprzedaży węgla _ - poinformowała na początku wakacji spółka.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy wydobycie KHW oscylowało wokół 5 mln ton i było niższe o pięć procent w porównaniu z założeniami. W tym czasie sprzedano 4,66 mln ton węgla, czyli o 16 procent mniej niż przyjęto w Planie Techniczno-Ekonomicznym. Przychody ze sprzedaży wyniosły o 1,4 mld złotych, to jest o 332 mln złotych poniżej założeń.

- _ Mimo redukcji kosztów w wyniku prowadzonych działań oszczędnościowych, w tym obniżenia stanu zatrudnienia w ciągu pierwszego półrocza o 471 osób, to 2,8 proc. zatrudnionych, z uwagi na wysoki udział kosztów stałych, KHW poniósł stratę na sprzedaży węgla. Wynik finansowy netto za 5 miesięcy był ujemny i wyniósł minus 73,9 mln zł. Spowodowało to pogorszenie sytuacji finansowej KHW _ - przyznała po ogłoszeniu półrocznych wyników KHW.

Według danych resortu gospodarki w pierwszym półroczu strata finansowa całego polskiego górnictwa węgla kamiennego wyniosła 772,3 mln zł netto. Na sprzedaży węgla w pierwszych sześciu miesiącach spółki węglowe straciły ponad miliard zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2014 roku polskie kopalnie wydobyły około 34 mln ton węgla kamiennego, czyli 2,8 mln ton mniej niż rok wcześniej. Na zwałach natomiast zalegało 8,3 mln ton niesprzedanego węgla.

W pierwszym półroczu spółki węglowe sprzedały niemal 32 mln ton węgla, to jest o prawie 4,5 mln ton mniej niż w analogicznym okresie 2013 roku. W pierwszych dwóch kwartałach tego roku Polska eksportowała około 4 mln ton węgla. Najwięcej sprzedaliśmy go Niemcom i Czechom. W całym 2013 roku wydobyto 76,5 mln ton węgla. Do odbiorców w kraju trafiło prawie 70 mln ton, eksport natomiast wyniósł 10,6 mln ton.

Produkcja węgla kamiennego w pierwszej połowie 2014 roku kosztowała 10,6 mln złotych, czyli była tańsza o 7,1 procent. Warto dodać, że w tym okresie produkcja spadła o 7,6 procent. Średni koszt produkcji wyniósł w pierwszej połowie roku około 311 złotych z tonę, czyli pół procenta więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Sektor wydobywczy węgla w Polsce zatrudnia około 104 tysięcy pracowników. W tym 80 tysięcy pracuje pod powierzchnią ziemi. Liczba pracowników w ostatnim roku zmniejszyła się o blisko 3 tysiące osób. Jak przekonują eksperci, jeśli polskie górnictwo nie zostanie szybko zreformowane, zwolnień będzie dużo więcej.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: węgiel w polsce, katowicki holding węglowy, business news, wiadmomości, kraj, gospodarka, manager, prosto z firm
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz