Notowania

Przejdź na
nwr
06.11.2013 11:25

Górniczy NWR zanotował wysoką stratę

W celu poprawy wyników spółka m.in. zamierza zamknąć kopalnie Paskov.

Podziel się
Dodaj komentarz
(New World Resources)
Gareth Penny, prezes NWR

New World Resources miał w trzecim kwartale 2013 roku 132,2 mln euro straty netto. Rynek spodziewał się straty na poziomie 71 mln euro.

Spółka zanotowała w trzecim kwartale stratę na działalności zaniechanej w wysokości 83,7 mln euro. Strata operacyjna NWR wyniosła 43,8 mln euro i była niższa od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 62,4 mln euro straty przed opodatkowaniem. Przychody NWR w trzecim kwartale sięgnęły 200,6 mln euro wobec konsensusu na poziomie 215,3 mln euro.

Po trzech kwartałach 2013 roku NWR miał 634,3 mln euro przychodów (spadek o 31 procent rok do roku). W tym samym okresie spółka zanotowała 30 mln euro straty z działalności kontynuowanej wobec 264 mln euro zysku rok wcześniej oraz 50 mln euro straty przed opodatkowaniem powiększonej o amortyzacje (EBITDA) z działalności kontynuowanej wobec 220 mln euro zysku przed rokiem. Ostatecznie po dziewięciu miesiącach NWR zanotował 528 mln euro straty netto wobec 47,3 mln euro zysku przed rokiem.

Spółka wyprodukowała 6,5 Mt węgla. Sprzedaż w tym samym okresie wyniosła 7,2 Mt. Struktura sprzedaży to 48 procent w przypadku węgla koksującego oraz 52 procent węgla energetycznego.

- _ W tym roku dokonaliśmy gruntownego przeglądu operacyjnego w odpowiedzi na pogarszające się warunki rynkowe. Po jego zrealizowaniu rozpoczęliśmy szereg kroków optymalizujących w działalności biznesowej i portfolio, włącznie z procesem zbycia naszej działalności koksowniczej. Dwudziestego siódmego września uzgodniliśmy sprzedaż naszej koksowej spółki OKK grupie METALIMEX za kwotę brutto 95 milionów euro. Spodziewamy się zamknięcia transakcji do końca roku _ - poinformował prezes spółki Gareth Penny.

NWR walczy o utrzymanie płynności poprzez renegocjację swoich możliwości kredytowych.

- _ W październiku ogłosiliśmy, że osiągnęliśmy porozumienie z pożyczkodawcami kredytu odnawialnego, pozwalające nam na utrzymanie możliwości tego kredytu aż do momentu jego wygaśnięcia w lutym 2014 r. Jednakże aktualne warunki, dotyczące wykorzystania kredytu oznaczają, że wysoce nieprawdopodobne jest to, iż będziemy mogli wykorzystać RCF w okresie poprzedzającym jego wygaśnięcie w lutym przyszłego roku _ - powiedział prezes spółki.

Celem NWR jest zwiększenie elastyczności oraz efektywności. Aby go zrealizować spółka planuje wstrzymać eksploatacje kopalni Paskov. Warunki zamknięcia zostaną określone po dyskusji z rządem czeskim i pozostałymi interesariuszami.

New World Resources jest producentem węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej. Spółka produkuje węgiel koksujący i energetyczny na potrzeby sektora hutniczego i energetycznego działając poprzez swoją spółkę zależną OKD, producenta węgla kamiennego w Czechach. OKK Koksovny, spółka zależna firmy NWR, jest producentem koksu odlewniczego.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: nwr, business news, giełda, wiadomości, gospodarka, manager, prosto z firm, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz