Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Gorsze wyniki JSW w drugim kwartale

0
Podziel się

Niższy zysk netto spółki to zasługa przede wszystkim spadku cen węgla oraz wolumenów sprzedaży.

Gorsze wyniki JSW w drugim kwartale
(Andrzej Stawiński/Reporter)
bErupIFx

Jastrzębska Spółka Węglowa w drugim kwartale 2013 roku wypracowała 27,5 milionów złotych zysku netto. Jest to gorszym wynikiem zarówno rok do roku jak i w stosunku do przewidywań analityków. Przychodach ze sprzedaży wyniosły 1,9 miliarda złotych, a wynik EBITDA 351,1 milionów złotych. Wpływ na wynik spółki miał spadek wolumenów sprzedaży węgla i koksu.

Powodów gorszego wyniku netto jest kilka. Przede wszystkim jest to spadek ceny koksu oraz węgla koksującego, które są głównymi wyrobami spółki oraz niższe wolumeny sprzedaży. Do tego dochodzą koszty poniesione w związku z wypłatą dodatkowych świadczeń dla pracowników.

_ - Wynik został osiągnięty w warunkach niskiego poziomu cen węgla i koksu, i pomimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej. Dodatkowo w drugim kwartale podpisano porozumienie ze stroną społeczną o wypłacie nagrody pieniężnej pracownikom JSW w kwocie 90,5 mln zł z tytułu wypracowanego zysku za 2012 rok. To wpłynęło na pogorszenie wyniku _ - podała JSW w komunikacie prasowym.

bErupIFz

Zysk netto na poziomie 27,5 milionów złotych jest prawie dwa razy niższy od tego co prognozowali analitycy. Do tego jest on gorszy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wówczas wyniósł on 283 miliony złotych.

Łącznie w pierwszym półroczu zysk netto wyniósł 166 milionów złotych. Na poziomie operacyjnym miał on wartość 258 milionów złotych. Przychody spółki wyniosły 4,1 miliarda złotych. W analogicznym półroczu 2012 roku zysk netto miał wartość 778,2 miliona złotych.

Produkcja głównego wyrobu którym jest węgiel koksujący wyniosła 4,9 miliona ton i nie zmieniła się w pierwszych sześciu miesiącach roku rok do roku. Zmniejszyło się nieznacznie wydobycie węgla energetycznego. Sumarycznie wartość produkcji spadła o 0,1 miliona ton.

Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych w drugim kwartale była o 8,8 procent mniejsza niż w pierwszym i wyniosła 2260,4 tysięcy ton. W pierwszym półroczu sprzedaż węgla była o 18,1 procent wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłwgo roku. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych w drugim kwartale tego roku wyniosły 921,9 mln zł i były niższe o 8,5 procent niż uzyskane w pierwszym kwartale 2013 roku.

bErupIFF

Prezes spółki Jarosław Zagórowski tak komentuje wyniki. – _ W drugim kwartale kontynuowaliśmy działania dostosowujące spółkę do trudnych warunków zewnętrznych. Brak przesłanek do ożywienia gospodarki europejskiej w drugim półroczu, zwłaszcza w sektorze stalowym, powoduje, że szczególnie dokładnie przyglądamy się naszym kosztom i dostosowujemy je do niższych przychodów. __ _

_ - Pracujemy nad zwiększeniem efektywności. Mamy ambitny cel, aby przy niższych kosztach działania i mimo prawdopodobnego utrzymania się w drugim półroczu niskich cen węgla i koksu, nie zamknąć stratą całego 2013 roku - dodał . _

Spółka konsekwentnie realizuje kolejne etapy programu efektywnościowego. Jednym z efektów prowadzonych działań jest optymalizacja zużycia materiałów oraz świadczeń na rzecz pracowników. Dzięki uelastycznieniu polityki rozwojowej spółka jest też w stanie dostosowywać wydatki inwestycyjne do bieżącej sytuacji rynkowej. Działania te, połączone z dalszą redukcją kosztów we wszystkich obszarach Grupy JSW, mają pozwolić zminimalizować negatywny wpływ sytuacji rynkowej w drugiej połowie bieżącego roku.

JSW chce w tym roku zmniejszyć zatrudnienie o około 500 osób, głównie dzięki odejściom pracowników na emerytury. Zarząd spółki zaproponował też zamrożenie wynagrodzeń załogi w przyszłym roku.

bErupIFG

Plany JSW w tym zakresie przedstawił w poniedziałek prezes spółki Jarosław Zagórowski. Wyjaśnił, że zmniejszenie zatrudnienia ma wynikać z mniejszej liczby przyjętych do pracy nowych pracowników w stosunku do ilości tych, którzy odejdą na emerytury.

Obecnie uprawnienia emerytalne w JSW ma ok. 1,2 tys. osób, z czego połowa to pracownicy, którzy nabywają uprawnienia w tym roku. Pozostali już od wielu lat nie korzystają z możliwości przejścia na emeryturę. Zagórowski ocenił, że część pracowników z obu tych grup odejdzie w tym roku, a liczba odchodzących będzie większa od liczby nowoprzyjętych.

_ - Sterujemy przyjęciami tak, żeby zatrudnienie spadało. Dziś dość duży nacisk kładziemy na akcję związaną z tym, by pracownicy, którzy mają uprawnienia emerytalne, skorzystali z nich _ - powiedział prezes JSW.

Osoby, które od kilku lat nie korzystają z uprawnień emerytalnych, to głównie pracownicy dozoru kopalń, zatrudnieni na dobrze płatnych stanowiskach. - _ Nad tą grupą pracujemy, żeby ją dość mocno odchudzić; wiemy, że można to zrobić bez szkody dla firmy i bez szkody dla tych pracowników (...). Chcemy, żeby dali szansę młodym ludziom, swoim kolegom w tych grupach _ - dodał Zagórowski.

bErupIFH

W wyniku utrzymującego się spowolnienia gospodarczego w pierwszej połowie 2013 na rynkach węgla, koksu i stali notowano kolejne spadki cen. Chociaż cena kontraktowa benchmark australijskiego węgla koksowego hard premium w drugim kwartale 2013 wzrosła o 7 USD/tonę czyli o 4 procent w stosunku do pierwszego kwartału , to cena tego węgla w transakcjach spotowych w okresie styczeń – czerwiec 2013 spadła o około 17 procent do 137 USD/tonę. W podobnej tendencji utrzymywała się cena węgla koksowego semi-soft. Średnia cena węgla koksowego JSW w 2 kwartale 2013 w porównaniu z pierwszym wzrosła o 0,6 procent.

Od dłuższego czasu maleje również cena węgla energetycznego. Węgiel ten w portach ARA w porównaniu do pierwszego kwartału – w drugim staniał o ponad 20 USD/tonę, czyli o 20 procent. Natomiast cena węgla energetycznego JSW spadła w tym samym okresie o 15 procent czyli o ok. 17 USD/tonę.

Akcje spółki od początku lipca lekko odzyskują swoją dawną wartość, jednakże w dłuższym okresie tendencja jest negatywna. Od początku roku spółka potaniała o ponad 25 procent. Widać, że inwestorzy od jakiegoś czasu dyskontują gorsze wyniki spółki.

Notowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej w 2013 roku Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

bErupIFI

Grupa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. Podstawową działalność Grupy JSW stanowi produkcja i sprzedaż węgla koksowego do celów energetycznych oraz produkcja i sprzedaż koksu. Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Produkowany przez Grupę JSW wysokiej jakości koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, Indiach i Brazylii.

bErupIGa
business news
manager
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)